Lietuvos gyventojai (2021 m. leidimas)

Tarptautinė migracija

 

Nuotr. iš Pixabay.com

 

2020 m. į Lietuvą imigravo 43,1 tūkst. žmonių. Imigrantų skaičius, palyginti su 2019 m., padidėjo 1,1 karto (3 tūkst.).

2020 m. iš Lietuvos emigravo 23,1 tūkst. šalies nuolatinių gyventojų – 21,2 proc. (6,2 tūkst.) mažiau negu 2019 m.

Pernai 20 tūkst. daugiau žmonių imigravo negu emigravo. Nuo 2001 m. pernai pirmą kartą Lietuvos Respublikos piliečių neto tarptautinė migracija buvo teigiama (5,5 tūkst. daugiau imigravo negu emigravo). 2020 m. 14,5 tūkst. daugiau užsieniečių imigravo negu emigravo.

Per pastaruosius vienuolika metų (2010–2020 m.) į Lietuvą imigravo 261,8 tūkst. žmonių, iš jų 174,6 tūkst. (66,7 proc.) buvo grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai ir 87,2 tūkst. (33,3 proc.) užsieniečiai. Šiuo laikotarpiu iš Lietuvos emigravo 480,9 tūkst. nuolatinių šalies gyventojų, iš jų 435,1 tūkst. (90,5 proc.) buvo Lietuvos Respublikos piliečiai ir 45,9 tūkst. (9,5 proc.) užsieniečiai. 2010–2020 m. emigravo 219,1 tūkst. daugiau žmonių negu imigravo. Šiuo laikotarpiu Lietuvos Respublikos piliečių neto tarptautinė migracija buvo neigiama (emigravo 260,5 tūkst. daugiau negu imigravo), o užsieniečių – teigiama (imigravo 41,4 tūkst. daugiau negu emigravo).

 

Neto tarptautinė migracija 2010–2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4-77 944-38 178-21 257-16 807-12 327-22 403-30 171-27 557-3 29210 79419 993-25,2-12,6-7,1-5,7-4,2-7,7-10,5-9,7-1,23,87,1Neto tarptautinė migracijaBendrasis neto tarptautinės migracijos rodiklis (1 tūkst. gyventojų)20102011201220132014201520162017201820192020-90 000-60 000-30 000030 000-30-20-10010

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Bendrasis imigracijos rodiklis 2020 m. sudarė 15,4 imigranto (2019 m. – 14,3). Pernai 1 tūkst. gyventojų teko 7,4 grįžusio Lietuvos Respublikos piliečio ir 8 užsieniečiai (2019 m. – atitinkamai 7,3 ir 7).

2020 m. į Lietuvą grįžo gyventi 20,8 tūkst. (48,3 proc. visų imigrantų) Lietuvos Respublikos piliečių – tai 0,4 tūkst. (2 proc.) daugiau negu 2019 m. Daugiau negu pusė 11,8 tūkst. (56,7 proc.) 2020 m. jų buvo vyrai.

Daugiausia 2020 m. Lietuvos Respublikos piliečių grįžo iš Jungtinės Karalystės (9,6 tūkst., arba 46,2 proc. visų grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių), Norvegijos (2 tūkst., arba 9,6 proc.), Vokietijos (1,6 tūkst., arba 7,7 proc.), Airijos (1,4 tūkst., arba 6,7 proc.). Grįžusių iš Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Lietuvos Respublikos piliečių skaičius, palyginti su 2019 m., šiek tiek padidėjo  (atitinkamai – 0,4 ir 5 proc.), o sumažėjo iš Airijos – 8 proc., Norvegijos – 4,2 proc.

2020 m. grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių vyrų medianinis amžius buvo 30 metų, moterų – 29 metai (2019 m. – atitinkamai vyrų ir moterų – 29 metai).

Daugiau negu pusė 2020 m. visų 18 metų ir vyresnio amžiaus grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių vyrų (57 proc.) ir moterų (50,4 proc.) niekada negyveno santuokoje, trečdalis (31,2 proc. vyrų ir 33,3 proc. moterų) – vedę ar ištekėjusios.

2020 m. į šalį imigravo 22,3 tūkst. užsieniečių (51,7 proc. visų imigrantų), tai 2,6 tūkst. (1,1 karto) daugiau nei 2019 m. Dauguma (20 tūkst., arba 90 proc.) 2020 m. imigravusių užsieniečių buvo vyrai.

Beveik pusė (9,3 tūkst., arba 41,7 proc.) 2020 m. imigravusių užsieniečių buvo Ukrainos piliečiai, 7,3 tūkst. (32,7 proc.) – Baltarusijos, 1 tūkst. (4,5 proc.) – Rusijos piliečiai. Per metus imigravusių Ukrainos piliečių skaičius padidėjo 5 proc., Baltarusijos – 1,1 karto, o Rusijos piliečių sumažėjo 4,5 proc.

2020 m. imigravusių užsieniečių vyrų medianinis amžius – 37 metai, o moterų – 29 metai (2019 m. – atitinkamai vyrų – 37 metai, moterų – 28 metai).

Dauguma 2020 m. visų 18 metų ir vyresnio amžiaus imigravusių užsieniečių vyrų (92,8 proc.) ir daugiau negu pusė moterų (66,8 proc.) niekada negyveno santuokoje, 5,6 proc. vyrų buvo vedę ir 30,9 proc. moterų – ištekėjusios.

 

Grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai ir imigravę užsieniečiai 2010–2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst.4,24,214,014,017,417,419,019,019,519,518,418,414,214,210,210,216,616,620,820,81,11,11,71,72,52,53,03,04,84,83,73,76,06,010,210,212,312,322,322,3Grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai tūkst.Imigravę užsieniečiai tūkst.Grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių skaičius tenkantis 1 tūkst. gyventojųImigravusių užsieniečių skaičius tenkantis 1 tūkst. gyventojų201020112012201320142015201620172018202006121824036912

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Bendrasis emigracijos rodiklis sumažėjo nuo 10,5 ‰ (2019 m.) iki 8,3 ‰ (2020 m.). Pernai emigravo 14,3  tūkst. vyrų ir 8,8 tūkst. moterų, t. y. vyrų emigravo 5,5 tūkst. daugiau negu moterų. Emigravusių vyrų skaičius, palyginti su 2019 m., sumažėjo 1,9 tūkst. (11,5 proc.), moterų – 4,3 tūkst. (32,9 proc.).

 

Emigrantai 2010–2020 m.

Created with Highcharts 6.1.483 15783 15753 86353 86341 10041 10038 81838 81836 62136 62144 53344 53350 33350 33347 92547 92532 20632 20629 27329 27323 10323 10326,917,813,713,112,515,317,516,911,510,58,3EmigrantaiBendrasis emigracijos rodiklis (1 tūkst. gyventojų)20102011201220132014201520162017201820192020025 00050 00075 000100 000612182430

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Daugiausia 2020 m. gyventojų emigravo į Jungtinę Karalystę (6 tūkst., arba 26 proc. visų emigrantų), Ukrainą (3,8 tūkst., arba 16,5 proc.), Baltarusiją (2,1 tūkst., arba 9,1 proc.), Vokietiją (1,8 tūkst., arba 7,8 proc.), Norvegiją (1,7 tūkst., arba 7,4 proc.). Emigrantų skaičius, palyginti su 2019 m., į Jungtinę Karalystę sumažėjo 4,1 tūkst. (40,3 proc.), į Vokietiją – 801 (31,1 proc.), Norvegiją – 685 (28,9 proc.), o į Ukrainą ir Baltarusiją padidėjo – atitinkamai 1,6 tūkst. (1,7 karto) ir 1 tūkst. (1,9 karto).

 

Emigrantai pagal būsimą gyenamąją vietą (valstybę)  2019–2020 m.

2019 2020
Created with Highcharts 6.1.4Jungtinė Karalystė10 128Jungtinė Karalystė10 128Ukraina2 190Ukraina2 190Vokietija2 579Vokietija2 579Norvegija2 371Norvegija2 371Airija1 613Airija1 613JAV785JAV785Ispanija598Ispanija598Kitos valstybės9 009Kitos valstybės9 009

 

Created with Highcharts 6.1.4Jungtinė Karalystė6 043Jungtinė Karalystė6 043Ukraina3 831Ukraina3 831Vokietija1 778Vokietija1 778Norvegija1 686Norvegija1 686Airija921Airija921JAV415JAV415Ispanija390Ispanija390Kitos valstybės8 039Kitos valstybės8 039

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2020 m. vyrų emigrantų medianinis amžius buvo 33 metai, o moterų – 27 metai, t. y. moterų pailgėjo metais, o vyrų – 4 metais, palyginti su 2019 m.

2020 m. dauguma – 60,3 proc. – emigrantų gimė Lietuvoje, 15,9 proc. – Ukrainoje, 8,4 proc. – Baltarusijoje, 3,7 proc. – Rusijoje, 2,3 proc. – Jungtinėje Karalystėje.

2020 m. iš Lietuvos emigravo 15,3 tūkst. (66,3 proc. visų emigrantų) Lietuvos Respublikos piliečių (2019 m. – atitinkamai 24,5 tūkst. ir 83,7 proc.) ir 7,8 tūkst. (33,7 proc.) kitų šalių pilietybes turinčių Lietuvos gyventojų, iš jų dauguma buvo Ukrainos (3,8 tūkst.), Baltarusijos (2 tūkst.), Rusijos (472), Indijos (231), Kinijos (107) piliečiai.

Daugiau negu pusė 2020 m. 18 metų ir vyresnio amžiaus emigravusių vyrų (76,9 proc.) ir moterų (57,5 proc.) niekada negyveno santuokoje, beveik penktadalis (16,5 proc.) vyrų ir trečdalis (28,3 proc.) moterų buvo vedę / ištekėjusios.

 

Tarptautinė migracija 2010–2020 m.

 

Imigrantai

Emigrantai

Neto tarptautinė migracija

Bendrasis imigracijos rodiklis (1 tūkst. gyventojų)

Bendrasis emigracijos rodiklis (1 tūkst. gyventojų)

Bendrasis neto tarptautinės migracijos rodiklis (1 tūkst. gyventojų)

2020

43 096

23 103

19 993

8,3

15,4

7,1

2019

40 067

29 273

10 794

10,5

14,3

3,8

2018

28 914

32 206

–3 292

11,5

10,3

–1,2

2017

20 368

47 925

–27 557

16,9

7,2

–9,7

2016

20 162

50 333

–30 171

17,5

7,0

–10,5

2015

22 130

44 533

–22 403

15,3

7,6

–7,7

2014

24 294

36 621

–12 327

12,5

8,3

–4,2

2013

22 011

38 818

–16 807

13,1

7,4

–5,7

2012

19 843

41 100

–21 257

13,7

6,6

–7,1

2011

15 685

53 863

–38 178

17,8

5,2

–12,6

2010

5 213

83 157

–77 944

26,9

1,7

–25,2

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai ir imigravę užsieniečiai pagal buvusią gyvenamąją vietą (valstybę) 2020 m.

Grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai Imigravę užsieniečiai
Created with Highcharts 6.1.49 6309 6301 9621 9621 6271 6271 4091 409967967771771585585570570506506264264Jungtine karalysteNorvegijaVokietijaAirijaNyderlandaiDanijaIspanijaŠvedijaJAVRusija02505007501 0001 2501 5001 7502 0002 2502 5002 7503 0003 2503 5003 7504 0004 2504 5004 7505 0005 2505 5005 7506 0006 2506 5006 7507 0007 2507 5007 7508 0008 2508 5008 7509 0009 2509 5009 75010 00010 25010 50010 75011 000

 

Created with Highcharts 6.1.49 3149 3147 2807 280988988478478328328321321251251250250247247192192UkrainaBaltarusijaRusijaUzbekistanasIndijaMoldovaKirgizstanasKazachstanasGruzijaJungtine karalyste02505007501 0001 2501 5001 7502 0002 2502 5002 7503 0003 2503 5003 7504 0004 2504 5004 7505 0005 2505 5005 7506 0006 2506 5006 7507 0007 2507 5007 7508 0008 2508 5008 7509 0009 2509 5009 75010 00010 25010 50010 75011 000

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Emigrantai pagal amžiaus grupes 2010–2020 m.

Amžiaus grupės

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Iš viso

83 157

53 863

41 100

38 818

36 621

44 533

50 333

47 925

32 206

29 273

23 103

0–4

3 040

2 137

1 969

1 912

1 825

1 935

2 753

1 916

1 411

1 192

840

5–9

2 757

1 772

1 672

1 749

1 808

1 964

2 269

1 947

1 533

1 386

942

10–14

2 686

1 742

1 538

1 399

1 326

1 640

1 736

1 452

1 088

978

623

15–19

4 909

3 823

2 900

2 502

2 351

2 726

3 011

3 637

2 781

2 127

1 511

20–24

15 131

11 724

8 435

7 684

6 742

8 595

8 320

10 957

6 500

5 386

3 298

25–29

18 520

11 310

8 233

7 145

6 562

7 634

9 312

9 627

5 960

5 171

3 600

30–34

11 964

6 830

5 067

5 136

4 874

5 747

7 160

5 822

3 833

3 715

3 236

35–39

7 853

4 648

3 601

3 421

3 497

4 478

4 985

3 713

2 556

2 798

2 699

40–44

5 715

3 516

2 667

2 608

2 479

3 244

3 537

2 898

2 067

2 049

2 088

45–49

4 815

2 712

2 081

1 988

1 959

2 576

2 748

2 491

1 777

1 796

1 762

50–54

3 388

1 999

1 465

1 506

1 432

1 807

2 200

1 709

1 252

1 210

1 209

55–59

1 610

960

711

805

969

1 165

1 322

1 057

780

792

702

60–64

331

274

273

289

307

405

467

310

283

289

277

65–69

140

120

140

204

156

232

203

158

125

133

138

70–74

104

99

108

145

83

101

91

70

80

73

54

75–79

72

70

91

111

91

123

91

75

66

72

32

≥ 80

122

127

149

214

160

161

128

86

114

106

92

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Emigrantai pagal būsimą gyvenamąją vietą (valstybę) ir lytį 2020 m.

Created with Highcharts 6.1.43 5793 5792 8152 8159689688868864444441991991901905 2255 2252522523 2283 2287187188928924774772162162002002 8142 814VyraiMoterysUkrainaJungtinė Karalystė*NorvegijaVokietijaAirijaJAVIspanijaKitos valstybės02004006008001 0001 2001 4001 6001 8002 0002 2002 4002 6002 8003 0003 2003 4003 6003 8004 0004 2004 4004 6004 8005 0005 2005 4005 600

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Imigrantai ir emigrantai pagal savivaldybes 2020 m.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Imigrantai ir emigrantai pagal kaimo gyvenamąsias vietoves apskrityse 2020 m.

 

Imigrantai

Emigrantai

Neto tarptautinė migracija

Iš viso

43 096

23 103

19 993

Alytaus apsk.

1 439

846

593

Kauno apskr.

8 374

4 001

4 373

Klaipėdos apskr.

6 212

3 223

2 989

Marijampolės apskr.

1 501

1 026

475

Panevėžio apskr.

1 856

1 417

439

Šiaulių apskr.

5 667

3 042

2 625

Tauragės apskr.

812

708

104

Telšių apskr.

1 426

950

476

Utenos apskr.

1 516

854

662

Vilniaus apskr.

14 293

7 036

7 257

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau:

Imigrantai pagal lytį ir amžiaus grupes 2010–2020 m.

Imigrantai pagal buvusią gyvenamąją vietą (valstybę) 2010–2020 m.

Imigrantai pagal buvusią gyvenamąją vietą (valstybę) ir lytį 2020 m.

Imigrantai pagal lytį ir santuokinę padėtį 2019, 2020 m.

Emigrantai pagal pilietybę ir lytį 2020 m.

Emigrantai pagal lytį ir santuokinę padėtį 2019–2020 m.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne