Lietuvos gyventojai (2021 m. leidimas)

Kūdikių mirtingumas

 

Nuotr. iš Pixabay.com

 

2020 m. gimė 82 negyvi kūdikiai. Negyvų gimusių kūdikių skaičius, palyginti su 2019 m., sumažėjo 31 (27,4 proc.).

2020 m. mirė 70 kūdikiai, t. y. 20 (22,2 proc.) mažiau negu 2019 m. Kūdikių mirtingumo rodiklis (mirusių kūdikių skai­čius, tenkantis 1 tūkst. gyvų gimusių kūdikių) sumažėjo nuo 3,3 (2019 m.) iki 2,7 (2020 m.).

2020 m. daugiau kaip pusė (47, arba 67,1 proc.) visų mirusių kū­dikių mirė neonataliniu (0–27 dienų amžiaus) laikotarpiu ir 1 tūkst. gyvų gimusių kūdikių teko 1,9 tokio amžiaus miru­sio kūdikio.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2019 m. daugiausia (30, arba 42,9 proc.) kūdikių mirė nuo perina­talinio laikotarpio ligų, 22 (31,4 proc.) – dėl įgimtų formavi­mosi ydų (2019 m. – atitinkamai 39 (43,2 proc.) ir 22 (36,7 proc.).

 

Kūdikių mirtingumas 2010–2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4153144118110118132139859690704,94,73,93,73,94,24,52,93,43,32,7Mirusieji kūdikiaiKūdikių mirtingumo rodiklis (1 tūkst. gyvų gimusių kūdikių)2010201120122013201420152016201720182019202003060901201501800369121518

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kūdikių mirtingumas apskrityse 2010, 2020 m.
Mirusių kūdikių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyvų gimusių kūdikių, ‰

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Negyvagimiai pagal lytį mieste ir kaime 2018–2020 m.

 

Iš viso

Miestas

Kaimas

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Negyvagimiai

115

113

82

73

76

44

42

37

38

Berniukai

55

57

39

36

41

20

19

16

19

Mergaitės

60

56

43

37

35

24

23

21

19

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Perinatalinis mirtingumas 2010–2020 m.

 

Iš viso

iš jų

1 tūkst. gimusiųjų

negyvagimiai

mirę 0–6 dienų amžiaus kūdikiai

Iš viso

iš jų

negyvagimių

mirusių 0–6 dienų amžiaus kūdikių

2020

110

82

28

4,36

3,25

1,11

2019

149

113

36

5,42

4,11

1,31

2018

153

115

38

5,41

4,07

1,35

2017

141

102

39

4,90

3,54

1,35

2016

180

130

50

5,85

4,23

1,63

2015

179

126

53

5,66

3,99

1,69

2014

189

139

50

6,20

4,56

1,65

2013

188

143

45

6,26

4,76

1,50

2012

162

117

45

5,30

3,83

1,48

2011

212

148

64

6,97

4,87

2,11

2010

200

147

53

6,49

4,77

1,71

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kūdikių mirtingumas pagal amžių 2010–2020 m.
Mirusių kūdikių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyvų gimusių kūdikių ‰

Created with Highcharts 6.1.41,11,10,80,80,90,91,01,01,11,10,80,80,70,70,70,70,80,80,40,41,01,00,70,70,60,60,70,70,60,60,90,90,60,60,70,70,50,50,80,80,90,91,01,00,60,60,80,80,70,70,90,90,40,40,90,90,80,80,80,81,81,81,51,51,51,51,41,41,91,92,12,11,21,21,21,21,11,10,90,9Iki 1 dienos1–6 dienų7–27 dienų28–365 dienų201120122013201420152016201720182019202000,30,60,91,21,51,82,12,4

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau:

Negyvagimiai pagal lytį, kūdikių mirtingumas mieste ir kaime 2010–2020 m.

Mirę kūdikiai apskrityse ir savivaldybėse 2010–2020 m.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne