Lietuvos gyventojai (2021 m. leidimas)

Gyventojų skaičius ir sudėtis

 

Nuotr. iš Pixabay.com

 

2021 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 795,7 tūkst. nuolatinių gy­ven­­­tojų, t. y. 1,6 tūkst. asmenų daugiau negu 2020 m. pradžioje. Nuo 2010 m. nuolatinių gyventojų skaičius sumažėjo 346,3 tūkst., arba 11 proc.

2021 m. pradžioje gyventojų tankis šalyje buvo 42,8 žmogaus viename kvadratiniame kilometre (2010 m. pradžioje – 48,1).

 

Nuolatiniai gyventojai 2010–2021 m.
Metų pradžioje, tūkst.

Created with Highcharts 6.1.43 142,03 142,03 052,63 052,63 003,63 003,62 971,92 971,92 943,52 943,52 921,32 921,32 888,62 888,62 847,92 847,92 808,92 808,92 794,22 794,22 794,12 794,12 795,72 795,720102011201220132014201520162017201820192020202105001 0001 5002 0002 5003 0003 500

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Nuolatiniai gyventojai ir gyventojų tankis savivaldybėse 2021 m.
Metų pradžioje

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Šalies nuolatinių gyventojų skaičiaus pokyčiui 2020 m. įtakos turėjo teigiama neto tarptautinė migracija – 20 tūkst. daugiau žmonių imigravo negu emigravo – ir neigiama natūrali gyventojų kaita – 18,4 tūkst. daugiau žmonių mirė negu gimė.

2010–2020 m. dėl neto tarptautinės migra­cijos gyven­tojų skaičius sumažėjo 219,2 tūkst. (63,3 proc. bendro sumažėjimo), dėl natūralios gyventojų kai­tos – 127,1 tūkst. (36,7 proc. bendro sumažėjimo).

 

Nuolatinių gyventojų skaičiaus pokyčiai 2010–2020 m.
Tūkst.

Created with Highcharts 6.1.4-11,4-10,8-10,5-11,6-9,9-10,3-10,5-11,4-11,4-10,9-18,4-77,9-38,2-21,3-16,8-12,3-22,4-30,2-27,6-3,310,820,0Natūrali gyventojų kaitaNeto tarptautinė migracijaBendras sumažėjimas20102011201220132014201520162017201820192020-100-90-80-70-60-50-40-30-20-100102030

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagrindiniai demografiniai ir gyventojų tarptautinės migracijos rodikliai 2010–2020 m.
Tūkst.

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst.30,730,730,330,330,530,529,929,930,430,431,531,530,630,628,728,728,128,127,427,425,125,142,142,141,041,040,940,941,541,540,340,341,841,841,141,140,140,139,639,638,338,343,543,583,283,253,953,941,141,138,838,836,636,644,544,550,350,347,947,932,232,229,329,323,123,15,25,215,715,719,819,822,022,024,324,322,122,120,220,220,420,428,928,940,140,143,143,1GimusiejiMirusiejiEmigrantaiImigrantai201020112012201320142015201620172018201920200102030405060708090

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Natūrali gyventojų kaita savivaldybėse 2020 m.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2021 m. pradžioje Lietuvoje moterų buvo 168,5 tūkst. daugiau negu vyrų (atitinkamai 1 mln. 482,1 tūkst. ir 1 mln. 313,6 tūkst.). Moterys sudarė 53 proc. visų nuolatinių gyventojų. 1 tūkst. vyrų teko 1 128 mo­terys (2010 m. pradžioje – atitinkamai 53,8 proc. ir 1 167).

 

1 tūkst. vyrų teko moterų 2010–2021 m.
Metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.41 1671 1671 1691 1691 1711 1711 1711 1711 1711 1711 1701 1701 1721 1721 1701 1701 1651 1651 1571 1571 1421 1421 1281 1282010201120122013201420152016201720182019202020211 0001 0251 0501 0751 1001 1251 1501 1751 200

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Nuolatinių gyventojų sudėties pagal lytį ir amžių pokyčius parodo amžiaus ir lyties piramidė.

 

Nuolatiniai gyventojai pagal lytį ir amžiaus grupes 2010 ir 2021 m.
Metų pradžioje

Vyrai Moterys
Created with Highcharts 6.1.4Amžiaus grupės20212010≥ 8580–8475–7970–7465–6960–6455–5950–5445–4940–4435–3930–3425–2920–2415–1910–145–90–405 00010 00015 00020 00025 00030 00035 00040 00045 00050 00055 00060 00065 00070 00075 00080 00085 00090 00095 000100 000105 000110 000115 000120 000125 000130 000135 000140 000

 

Created with Highcharts 6.1.4Amžiaus grupės20212010≥ 8580–8475–7970–7465–6960–6455–5950–5445–4940–4435–3930–3425–2920–2415–1910–145–90–405 00010 00015 00020 00025 00030 00035 00040 00045 00050 00055 00060 00065 00070 00075 00080 00085 00090 00095 000100 000105 000110 000115 000120 000125 000130 000135 000

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2021 m. pradžioje 1 mln. 168 tūkst. (49,2 proc.) 15 me­tų am­žiaus ir vyresnių gyventojų buvo vedę / ište­kėju­sios. Vedę vyrai, palyginti su bendru 15 metų ir vyresnio am­žiaus vyrų skai­čiumi, sudarė 50,9 proc., ištekė­jusios moterys – atitinkamai 47,8 proc.

2021 m. pradžioje 10,5 proc. 15 metų am­žiaus ir vy­resnių gyventojų buvo išsituokę / išsi­tuokusios, 7,4 proc. – našliai / našlės. Išsituokusių moterų buvo 1,9 karto daugiau nei vyrų, našlių moterų – 8,3 karto daugiau.

 

Nuolatiniai gyventojai pagal lytį, amžiaus grupes ir santuokinę padėtį 2021 m.
Metų pradžioje

Vyrai Moterys
Created with Highcharts 6.1.4Amžiaus grupėsNašlysIšsituokęsVedęsNiekada negyveno santuokoje≥ 8580–8475–7970–7465–6960–6455–5950–5445–4940–4435–3930–3425–2920–2415–1905 00010 00015 00020 00025 00030 00035 00040 00045 00050 00055 00060 00065 00070 00075 00080 00085 00090 00095 000100 000105 000110 000115 000120 000

 

Created with Highcharts 6.1.4Amžiaus grupėsNašlėIšsituokusiIštekėjusiNiekada negyveno santuokoje≥ 8580–8475–7970–7465–6960–6455–5950–5445–4940–4435–3930–3425–2920–2415–1905 00010 00015 00020 00025 00030 00035 00040 00045 00050 00055 00060 00065 00070 00075 00080 00085 00090 00095 000100 000105 000110 000115 000120 000

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2021 m. pradžioje šalyje gyveno 422,4 tūkst. (15,1 proc. visų šalies nuolatinių gyventojų) vaikų (0–14 metų amžiaus), 1 mln. 816,3 tūkst. (65 proc.) 15–64 metų amžiaus ir 557 tūkst. (19,9 proc.) pagy­ve­nu­sių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių. Vaikų skaičius, palyginti su 2010 m. pradžia, sumažėjo 47,7 tūkst. (10,1 proc.), 15–64 metų amžiaus gyventojų – 310,8 tūkst. (14,6 proc.), o pagyvenusių žmonių skaičius padidėjo 12,2 tūkst. (2,2 proc.).

2021 m. pradžioje vaikų buvo 1,3 kar­­­­to ma­žiau nei pagy­ve­nusių žmonių (2010 m. pra­džioje – 1,2 karto). 2021 m. pra­džio­je šim­tui vai­kų teko 132 pagyve­nę žmonės (2010 m. pradžioje – 116). Pagy­ve­nusių žmonių dalis bendrame šalies nuolatinių gyventojų skaičiuje padidėjo nuo 17,3 proc. 2010 m. pradžioje iki 19,9 proc. 2021 m. pradžioje.

2021 m. pradžioje šalyje gyveno 188,5 tūkst. pagy­ve­nu­sių (14,4 proc., palyginti su bendru šalies vyrų skaičiumi) vyrų ir 368,5 tūkst. (24,9 proc., palyginti su bendru šalies moterų skaičiumi) pagy­ve­nusių mo­te­rų (2010 m. pradžioje – atitinkamai 184,9 tūkst. (12,7 proc.) ir 360 tūkst. (21,3 proc.). Pagyvenusių moterų buvo beveik du kartus daugiau negu to paties amžiaus vyrų.

 

Nuolatiniai gyventojai pagal pagrindines amžiaus grupes 2010–2021 m.
Metų pradžioje, proc.

Created with Highcharts 6.1.417,317,317,917,918,118,118,218,218,418,418,718,719,019,019,319,319,619,619,819,819,919,919,919,967,767,767,267,267,167,167,167,167,067,066,766,766,366,365,965,965,465,465,165,165,065,065,065,015,015,014,914,914,814,814,714,714,614,614,614,614,714,714,814,815,015,015,115,115,115,115,115,10–14‍15–64‍≥ 652010201120122013201420152016201720182019202020210255075100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

0–15 metų, darbingo ir pensinio amžiaus nuolatiniai gyventojai 2010–2021 m.
Metų pradžioje, tūkst.

Created with Highcharts 6.1.4668,7668,7670,0670,0673,0673,0667,1667,1659,7659,7652,7652,7644,7644,7637,2637,2630,5630,5625,0625,0621,5621,5614,4614,41 963,71 890,41 850,71 834,01 820,51 810,91 790,31 761,51 731,51 721,71 724,61 733,7509,6509,6492,2492,2479,9479,9470,8470,8463,3463,3457,7457,7453,5453,5449,2449,2446,9446,9447,5447,5448,0448,0447,6447,60–15 metų amžiaus gyventojaiDarbingo amžiaus gyventojaiPensinio amžiaus gyventojai20102011201220132014201520162017201820192020202104008001 2001 6002 0002 4002 8003 200

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2021 m. pradžioje Lietuvos Respublikos piliečiai suda­rė 97,1 proc. šalies nuolatinių gyventojų, Ukrainos – 1,0, Baltarusijos – 0,7 proc., Rusijos – 0,4, (2010 m. pradžioje – ati­tin­kamai 99,1 proc., 0,1, 0,1 ir 0,4 proc.).

Dauguma (2 mln. 630,5 tūkst., arba 94,1 proc.) ša­lies nuolatinių gy­ventojų gimė Lietuvoje, 165,2 tūkst. (5,9 proc.) – užsienyje.

2021 m. pradžioje lietuviai sudarė 85,5 proc. šalies nuolatinių gyventojų, lenkai – 5,7, rusai – 4,5, kiti – 4,3 proc.

 

Nuolatiniai gyventojai pagal gimimo valstybę 2021 m.

Metų pradžioje

 

Created with Highcharts 6.1.4GimusiųLietuvoje94,1 %GimusiųLietuvoje94,1 %Gimusių kitosešalyse5,9 %Gimusių kitosešalyse5,9 %

 

Created with Highcharts 6.1.422 81822 8187207208128121 7051 7052 5732 5734 4594 4595 5025 5029 1159 11530 62630 62639 63039 63047 20447 204Kitos šalysJungtinės ValstijosEstijaLenkijaVokietijaKazachstanasLatvijaJungtinė KaralystėUkrainaBaltarusijaRusija

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Nuolatiniai gyventojai pagal tautybę 2021 m. 

Metų pradžioje

 
Created with Highcharts 6.1.4Lietuviai85,5 %Lietuviai85,5 %Kitos tautybės14,5 %Kitos tautybės14,5 %

 

Created with Highcharts 6.1.45,7 %5,7 %4,5 %4,5 %1,9 %1,9 %1,4 %1,4 %0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %0,5 %0,5 %LenkaiRusaiBaltarusiaiUkrainiečiaiŽydaiLatviaiTotoriaiVokiečiaiRomaiKitos tautybės

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 


Daugiau:

Nuolatiniai gyventojai pagal pilietybę 2010–2021 m.

Nuolatiniai gyventojai pagal gimimo valstybę 2010–2021 m.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne