2019 m. pagrindiniai šalies ekonominiai ir socialiniai rodikliai

Darbo užmokestis ir pensija

 

2019 m. vidutinis mėnesinis bruto (iki mokesčių) darbo užmokestis, įskaitant individualiąsias įmones, sudarė 1 296,2 EUR ir, palyginti su 2018 m., pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, padidėjo 8,8 proc. Darbo užmokesčio padidėjimui 2019 m. įtakos turėjo nuo 2019 m. sausio 1 d. padidinta minimalioji mėnesinė alga, įsigalioję mokesčių sistemos pakeitimai (pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai, bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto ir kt.), pakeista neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka, padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis ir kitos priežastys.

Vidutinis mėnesinis neto (atskaičius mokesčius) darbo užmokestis 2019 m. sudarė 822 EUR ir per metus padidėjo 14,2 proc. (102 EUR).

Realusis darbo užmokestis (neto DU, atsižvelgus į vartotojų kainų pokyčius) per metus padidėjo 11,6 proc. (palyginti su 2010 m., išaugo 54.4 proc.).

2019 m. bruto darbo užmokestis sparčiau didėjo viešajame sektoriuje. Per metus jis padidėjo 12,2 proc. ir sudarė 1 368,2 EUR, o privačiajame sektoriuje padidėjo 7,4 proc. ir sudarė 1 265 EUR.

2019 m. bruto darbo užmokestis didėjo visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse ir įstaigose, ypač švietimo (apie 14 proc.), žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo (apie 13 proc.) bei viešojo valdymo ir gynybos, privalomojo socialinio draudimo veikloje (apie 11 proc.). Kitų ekonominės veiklos rūšių įmonėse bruto darbo užmokestis didėjo nuo 4,5 proc. kasybos ir karjerų eksploatavimo veikloje iki 10,5 proc. informacijos ir ryšių veikloje. Didžiausią bruto darbo užmokestį gavo informacijos ir ryšių (apie 2 354 EUR), finansinės ir draudimo įmonių darbuotojai (apie 2 323 EUR), profesinės, mokslinės ir techninės veiklos įmonių darbuotojai (apie 1 660 EUR). Mažiausiai uždirbo apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų (apie 903 EUR), meninės, pramoginės ir poilsio organizavimo veiklos (apie 1 048 EUR), kitos aptarnavimo veiklos (apie 1 055 EUR) bei administracinės ir aptarnavimo veiklos (apie 1 083 EUR) įmonių darbuotojai.

Viešojo sektoriaus mokytojų bruto darbo užmokestis sudarė 1 456 EUR ir per metus padidėjo 15,2 proc., viešojo sektoriaus gydytojų darbo užmokestis sudarė 2 400  EUR ir padidėjo 14,6 proc. Švietimo įstaigų darbuotojų bruto darbo užmokestis (1 199,7 EUR) buvo 96,5 EUR mažesnis už šalies vidurkį (1 296,2 EUR).

Išankstiniais vertinimais, 2019 m. spalį ketvirtadalis visų šalies ūkio darbuotojų uždirbo 704 EUR ir mažiau, kiti 25 procentai darbuotojų gavo nuo 704 iki 1 007 EUR, kitas ketvirtadalis darbuotojų uždirbo nuo 1 007 iki 1 511 EUR ir likęs ketvirtadalis − daugiau nei 1 511 EUR. Bruto DU mediana 2019 m. spalio mėn. sudarė 1 007 EUR ir buvo 7,8 proc. didesnė nei 2018 m. spalį.  65,7 proc. darbuotojų gavo iki 1 296,2 EUR (vidutinio šalies ūkio darbo užmokesčio), likusi dalis (34,3 proc.) uždirbo daugiau nei šalies vidurkis. Daugiau nei 6 000 EUR gavo 4,7 tūkst. darbuotojų (3 tūkst. darbuotojų daugiau nei 2018 m. spalį).

2019 m. šalies ūkyje vidutinis darbuotojų (mokėjusių mokesčius Sodrai) skaičius sudarė apie 1 287,8 tūkst., palyginti su 2018 m., jų skaičius padidėjo 20,7 tūkst. Daugiau nei du trečdaliai (71,5 proc., arba 921,2 tūkst.) darbuotojų dirbo privačiajame sektoriuje. Viešajame sektoriuje (įskaitant valstybės ir savivaldybių įmonių darbuotojus) dirbo mažiau nei trečdalis (28,5 proc., arba 366,6 tūkst.) darbuotojų. Biudžetinėse įstaigose ir organizacijose (išlaikomose iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų lėšų) 2019 m. darbuotojų skaičius sumažėjo 2,6 tūkst. ir sudarė 307,6 tūkst. (23,9 proc. viso šalies ūkio) darbuotojų. Iš jų 125,8 tūkst. (40,9 proc.) dirbo švietime, 79,7 tūkst. (25,9 proc.) − viešajame valdyme ir gynyboje, privalomajame socialiniame draudime, 79,9 tūkst. (26 proc.) − sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veikloje.

Biudžetinių įstaigų darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2019 m. sudarė apie 1 349 EUR ir per metus padidėjo 13,1 proc.

(Viešojo valdymo veiklai priskiriami Seimo, LR Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, departamentų, apskričių, savivaldybių, prokuratūros, teismų, policijos, krašto apsaugos, priešgaisrinių tarnybų, VMI, Sodros darbuotojai ir kt.).

 

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis šalies ūkyje

Created with Highcharts 6.1.4EURProcentai714,1774,0840,4924,11 296,2553,9602,3660,2720,0822,0Bruto darbo užmokesčio indeksas²(ankstesni metai – 100 %)Neto darbo užmokesčio indeksas(ankstesni metai – 100 %)Realiojo darbo užmokesčio indeksas(ankstesni metai – 100 %)Bruto darbo užmokestis¹Neto darbo užmokestis20152016201720182019*04008001 2001 60096102108114120

____________________
* Išankstiniai duomenys.
1 Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto.
2 Pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.

 

Vidutinė minimalioji mėnesinė alga Bruto darbo užmokesčio kvartiliai spalio mėn.
Created with Highcharts 6.1.4EUR312,5312,5365,0365,0380,0380,0400,0400,0555,0555,0201520162017201820190100200300400500600

 

Created with Highcharts 6.1.4EUR5005007257251 0811 0817047041 0071 0071 5111 51120182019*1 Q2 Q (mediana)3 Q05001 0001 5002 000

 

 

2019 m. vidutinė valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija, palyginti su 2018 m., padidėjo 25 EUR (7,8 proc.) ir sudarė 344,4 EUR. Nuo 2015 m. vidutinė valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija padidėjo 100 EUR (40,9 proc.). Vidutinis valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos gavėjų skaičius 2019 m., palyginti su 2018 m., padidėjo 17,7 tūkst. (3 proc.) ir sudarė 607,1 tūkst.

Nuo 2015 m. vidutinis valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos gavėjų skaičius padidėjo 11,8 tūkst. (2 proc.). Nuo 2015 m. vidutinės senatvės pensijos ir neto darbo užmokesčio santykis sumažėjo 2,2 procentinio punkto (nuo 44,1 proc. iki 41,9 proc.).

 

Valstybinio socialinio draudimo vidutinė senatvės pensija, vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis ir jų santykis

Created with Highcharts 6.1.4EURProcentai244,5255,3277,2319,4344,4553,9602,3660,2720,0822,044,142,442,044,441,9Valstybinio socialinio draudimo vidutinė senatvės pensijaVidutinis mėnesinis neto darbo užmokestisVidutinės senatvės pensijos ir neto darbo užmokesčio santykis20152016201720182019*02505007501 0003648607284

____________________
* Išankstiniai duomenys.