2019 m. pagrindiniai šalies ekonominiai ir socialiniai rodikliai

Įmonės

 

2020 m. sausio 1 d. duomenimis, Lietuvoje veikė 107 444 ūkio subjektai, kurie sudarė 45 proc. visų Juridinių asmenų registre įregistruotų ūkio subjektų. Palyginti su 2019 m. pradžia, veikiančių ūkio subjektų skaičius ūgtelėjo 2 proc. Beveik ketvirtadalis ūkio subjektų (23,1 proc.) užsiėmė didmenine ar mažmenine prekyba, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontu. Po dešimtadalį ūkio subjektų užsiėmė Kita aptarnavimo veikla (10,7 proc.) bei Profesinė, mokslinė ir techninė veikla (10,6 proc.).

Dauguma (82,3 proc.) veikiančių ūkio subjektų turėjo mažiau negu 10 darbuotojų, juose dirbo 17,4 proc. visų šalies dirbančiųjų.

Daugumos šalies ūkio subjektų metinės pajamos sudaro iki 0,3 mln. EUR (79,5 proc.). Ūkio subjektai, per metus gaunantys daugiau kaip 40 mln. EUR pajamų, sudaro 0,3 proc. visų veikiančių ūkio subjektų.

2019 m. Lietuvoje buvo įregistruoti 12 656 ūkio subjektai, arba beveik 8 proc. daugiau negu 2018 m. 2019 m. Lietuvoje buvo išregistruoti 4 682 ūkio subjektai. Daugiausia naujai įregistruotų ir išregistruotų per metus ūkio subjektų buvo Vilniaus apskrityje, o mažiausiai – Tauragės.

(2016 m. Lietuvoje buvo išregistruoti 18 628 ūkio subjektai. Į šį sąrašą pateko juridiniai asmenys, kuriems likvidavimo procedūros buvo pradėtos dar iki 2004 m. sausio pradžios ir nebaigtos per 10 metų, todėl tais metais šalyje per metus daugiau nei 3 kartus išaugo išregistruotų ūkio subjektų skaičius).

 

Ūkio subjektai

Created with Highcharts 6.1.4225 544225 544218 994218 994225 667225 667232 729232 729240 719240 71999 20099 200104 074104 074104 117104 117105 093105 093107 444107 44410 08810 08810 44210 44211 34511 34511 77111 77112 65612 6565 8415 84118 62818 6284 6744 6744 7254 7254 6824 682Įregistruoti ūkio subjektai metų pabaigoje, iš visoVeikiantys ūkio subjektai metų pabaigojePer metus įregistruota naujų ūkio subjektųPer metus išregistruota ūkio subjektų20152016201720182019050 000100 000150 000200 000250 000300 000

 

Per devynis 2019 m. mėnesius Lietuvos įmonės uždirbo 4,8 mlrd. EUR ikimokestinio pelno – 3 proc. daugiau negu per atitinkamą 2018 m. laikotarpį.

Palyginti su praėjusiu laikotarpiu, pelnas prieš mokesčius labiausiai padidėjo statybos (111 mln. EUR, arba daugiau nei 2 kartus), o labiausiai sumažėjo – miškininkystės (27 mln. EUR, arba 71 proc.) sektoriuose.

Vidutinis įmonių pelningumas siekė 5,7 proc., t. y. vienas pajamų euras uždirbo 5,7 euro centų. Palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, pelningumas sumažėjo 0,4 procentinio punkto. Pelningiausiai dirbo verslo paslaugų (be pagrindinių buveinių veiklos) bei apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų įmonės, kurių pelningumas siekė atitinkamai 17,6 ir 13,4 proc.

Mažiausiai pelningos buvo miškininkystės įmonės – jų pelningumas sudarė 2,8 proc.

 

Įmonių pelnas ir pelningumas

Ikimokestinis pelnas (nuostoliai), mln. EUR Pelningumas* – ikimokestinio pelno ir pajamų santykis, proc.
Created with Highcharts 6.1.44 779111 0562091798545341092091 4851334 632381 028162689585401212311 420652019 m. I–III ketv.2018 m. I–III ketv.Iš visoMiškininkystė ir medienos ruošaApdirbamoji gamyba bei kasyba ir karjerų eksploatavimasEnergetikaStatybaPrekybaTransportas ir saugojimasApgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklaInformacija ir ryšiaiVerslo paslaugosSocialinės paslaugos02004006008001 0001 2001 4001 6001 8002 0002 2002 4002 6002 8003 0003 2003 4003 6003 8004 0004 2004 4004 6004 8005 0005 200

 

Created with Highcharts 6.1.45,72,86,28,74,135,713,41117,67,86,110,26,47,21,83,66,914,913,319,34,52019 m. I–III ketv.2018 m. I–III ketv.Iš visoMiškininkystė ir medienos ruošaApdirbamoji gamyba bei kasyba ir karjerų eksploatavimasEnergetikaStatybaPrekybaTransportas ir saugojimasApgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklaInformacija ir ryšiaiVerslo paslaugosSocialinės paslaugos0123456789101112131415161718192021

 

____________________
* Neįtraukta pagrindinių buveinių (M70) veikla.