2019 m. pagrindiniai šalies ekonominiai ir socialiniai rodikliai

Gyventojų ir verslo nuotaikos

 

 

2019 m. pabaigoje savo namų ūkio finansinės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn. gyventojai vertino šiek tiek geriau nei prieš metus. Gyventojų, teigiančių, kad jų namų ūkio finansinė padėtis pagerėjo, palyginti su prieš metus išsakyta nuomone, dalis padidėjo nuo 20 iki 21 proc., teigiančiųjų, kad padėtis pablogėjo, dalis sumažėjo nuo 25 iki 22 proc., 56 proc. gyventojų teigė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per praėjusius 12 mėn. nepasikeitė.

Šalies ekonominės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn., gyventojai vertino taip pat šiek tiek geriau nei prieš metus. Teigiančiųjų, kad šalies ekonominė padėtis pagerėjo padaugėjo nuo 24 iki 28 proc., tiek pat gyventojų (28 proc.) teigė, kad padėtis pablogėjo (prieš metus taip manė 31 proc.).

Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn., palyginti su nuomone, išsakyta prieš metus, šiek tiek pagerėjo: gyventojų, manančių, kad namų ūkio finansinė padėtis per ateinančius 12 mėn. gerės, dalis per metus padidėjo nuo 19 iki 23 proc., 14 proc. gyventojų manė, kad padėtis pablogės (prieš metus – 15 proc.).

Palyginti su 2018 m. gruodžiu, gyventojų, besitikinčių šalies ekonominės padėties gerėjimo, dalis padidėjo 2 procentiniais punktais (nuo 24 iki 26 proc.), tiek pat procentinių punktų padidėjo dalis teigiančiųjų, kad padėtis pablogės (nuo 25 iki 27 proc.).

Esamą savo šeimos finansinę padėtį gyventojai vertino šiek tiek geriau nei prieš metus. 2019 m. gruodį 47 proc. gyventojų atsakė, kad jie daugiau ar mažiau sutaupo (prieš metus tokių buvo 45 proc.), kaip ir prieš metus 8 proc. teigė, kad turi leisti santaupas arba skolinasi, o 43 proc. gyventojų išleidžia viską, ką gauna (prieš metus – 47 proc.).

2020 m. sausio apklausos rezultatai rodo, kad palyginti su gruodžiu, gyventojai ne tik geriau vertino savo namų ūkio finansinės padėties ir šalies ekonominės padėties pasikeitimus per praėjusius 12 mėn., bet ir optimistiškiau žvelgia į ateitį. Gyventojų, teigiančių, kad pagerėjo jų namų ūkio finansinė padėtis, dalis padidėjo nuo 21 iki 23 proc., kad pagerėjo šalies ekonominė padėtis – nuo 28 iki 33 proc. Namų ūkio finansinės padėties pagerėjimo per artimiausius 12 mėn. tikisi 25 proc. gyventojų, šalies ekonominės padėties pagerėjimo – 30 proc. (gruodį − atitinkamai 23 ir 26 proc.).

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2020 m. sausį buvo 3. Palyginti su 2019 m. gruodžiu, jis padidėjo 2 procentiniais punktais.

 

Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinę ir šalies ekonominę padėtį

Per praėjusius 12 mėnesių

Namų ūkio finansinė padėtis Šalies ekonominė padėtis
Created with Highcharts 6.1.42121565622222020555525251313494938382019 m. gruodis2018 m. gruodis2017 m. gruodisPagerėjoNepasikeitėPablogėjo0510152025303540455055606570

 

Created with Highcharts 6.1.42828424228282424434331311818373745452019 m. gruodis2018 m. gruodis2017 m. gruodisPagerėjoNepasikeitėPablogėjo0510152025303540455055606570

 

Per artimiausius 12 mėnesių

Namų ūkio finansinė padėtis Šalies ekonominė padėtis
Created with Highcharts 6.1.42323565614141919595915152424525217172019 m. gruodis2018 m. gruodis2017 m. gruodisPagerėsNepasikeisPablogės0510152025303540455055606570

 

Created with Highcharts 6.1.42626424227272424464625252626424229292019 m. gruodis2018 m. gruodis2017 m. gruodisPagerėsNepasikeisPablogės0510152025303540455055606570

 

 

Ekonominių vertinimų rodiklis, t. y. bendras ekonomikos dalyvių – gamintojų, vartotojų ir investuotojų – pasitikėjimas Lietuvos ekonomika, 2019 m. gruodį, palyginti su 2018 m. gruodžiu, sumažėjo 2 procentiniais punktais ir sudarė 3 proc. Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 5, statybos – 4, pramonės – 3 procentiniais punktais. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 2, prekybos – 1 procentiniu punktu.

 

Ekonominių vertinimų rodiklis
Įmonių vadovų mėnesinės apklausos rezultatai

Created with Highcharts 6.1.4EULietuva2015.012015.022015.032015.042015.052015.062015.072015.082015.092015.102015.112015.122016.012016.022016.032016.042016.052016.062016.072016.082016.092016.102016.112016.122017.012017.022017.032017.042017.052017.062017.072017.082017.092017.102017.112017.122018.012018.022018.032018.042018.052018.062018.072018.082018.092018.102018.112018.122019.012019.022019.032019.042019.052019.062019.072019.082019.092019.102019.112019.12-15-10-5051015