2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Baigėsi projektas Azerbaidžane


Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė dr. Jūratė Petrauskienė lankosi Baku (Azerbaidžane), kur vyksta baigiamoji projekto „ES pagalba Azerbaidžano valstybiniam statistikos komitetui diegiant ES standartus“ konferencija.

Šiame projekte dirbo 6 Lietuvos statistikos ekspertai, kurie konsultavo Azerbaidžano nacionalinės statistikos darbuotojus statistikos kokybės, tarptautinių klasifikatorių, regioninių duomenų, trumpojo laikotarpio statistikos rengimo, verslo registrų ir paslaugų kainų indekso skaičiavimo klausimais. Projektas truko dvejus metus, jame be Lietuvos ekspertų dirbo specialistai iš Vokietijos, Nyderlandų, Bulgarijos. Projektą vykdė ICON-Institute.