2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Europos statistikai diskutuos apie duomenų reikšmę visuomenei


Š. m. birželio 3–4 dienomis Portugalijos statistika ir Eurostatas organizuoja nuotolinį Europos statistikos sistemos aukšto lygio seminarą „Duomenys iš visuomenės ir visuomenei“.

Renginyje daugiausia dėmesio bus skiriama viešų ir privačių duomenų naudojimo rengiant statistiką, kaip indėlio į visuomenę, svarbai ir naudai bei statistikos (kaip viešo turto) vertės didinimo klausimams. Jame galės dalyvauti, diskutuoti bei pasidalyti patirtimi ir kitų šalių pranešėjai. Penktadienį Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė dr. Jūratė Petrauskienė moderuos vieną iš diskusijų „Duomenys visuomenei…. Svarbūs duomenys! Duomenų naudojimas geresniam gyvenimui, visuomenės gerovei“.

Daugiau apie renginį čia.