2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Įvyko 108-oji metinė Nacionalinių statistikos institucijų generalinių direktorių konferencija


Spalio 18–19 d. Valstybės duomenų agentūros generalinė direktorė dr. Jūratė Petrauskienė ir generalinio direktoriaus pavaduotoja Inga Masiulaitytė-Šukevič dalyvavo 108-oje metinėje Nacionalinių statistikos institucijų (NSI) generalinių direktorių (DGINS) konferencijoje.

Ši konferencija laikoma svarbiausiu statistikos vadovų forumu Europos Sąjungoje, kuriame dalijamasi patirtimi, keičiamasi nuomonėmis dėl statistikos aktualijų, plėtros ir ateities.

108-osios DGINS konferencijos tema buvo susijusi su oficialiosios statistikos iššūkiais ir galimybėmis klimato ir energetikos srityse. Daug įvairių valstybinių institucijų, organizacijų rengia klimato kaitos ir energetikos statistiką, svarbus yra koordinavimo ir bendradarbiavimo tarp institucijų klausimas. Nuolat augantis vartotojų poreikis gauti detalesnius, dažnesnius duomenis skatina jungti įvairius duomenų šaltinius, taikyti naujus modeliavimo metodus, kreiptis pagalbos į ekspertus ir mokslininkus. Didelis dėmesys skiriamas duomenų šaltinių kokybei vertinti ir gerinti.

Generalinė direktorė dr. Jūratė Petrauskienė koordinavo diskusiją „Data Environment“, kviesdama apsvarstyti, kokio vaidmens turėtų imtis nacionalinės statistikos institucijos – duomenų ūkvedžio, koordinatoriaus, standartų kūrėjo, teikti duomenų jungimo ar saugių duomenų erdvių naudojimo paslaugas? Kokios NSI rolės Žaliojo kurso duomenų erdvėje? Ką turėtume daryti kitaip per ateinančius trejus metus?

Primename, kad Valstybės duomenų agentūra įvairių institucijų duomenų pagrindu yra parengusi Klimato krizės stebėsenos švieslentę.