2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Lankėsi Ukrainos vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų delegacija


Valstybės duomenų agentūroje lankėsi Ukrainos vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų delegacija.

Pagrindinis šio susitikimo tikslas – supažindinti svečius su lyčių statistikos rengimo principais Valstybės duomenų agentūroje. Aptartas lyčių statistikos rengimo koordinavimas, lyčių statistikos rengimas, naudojamų duomenų šaltinių ir su lytimi susijusių rodiklių, apimančių skirtingas temines sritis, įvairovė, taip pat – su lyčių statistika susijusios temos: smurto statistika, darbo bei užimtumo statistika.