2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Privalomojo sveikatos draudimo mechanizmų Azerbaidžane stiprinimas


Šiandieną Valstybės duomenų agentūra priėmė delegaciją iš Azerbaidžiano Valstybės privalomojo sveikatos draudimo agentūros ir Valstybinės ligonių kasos. Susitikimas vyko įgyvendinant ES ir EKP Dvynių projektą „Privalomojo sveikatos draudimo mechanizmų Azerbaidžane stiprinimas“.

Susitikimo metu aptartos temos:

  • Sveikatos sąskaitų sistemos metodika, jos principai, diegimas Lietuvoje, plačiau apsistojant ties namų ūkių išlaidų sveikatos priežiūrai skaičiavimais;

  • Namų ūkių biudžetų tyrimas; duomenys, reikalingi katastrofinių išlaidų ir dėl to skurstančių namų ūkių dalies rodikliams skaičiuoti;

  • Kainų indekso sveikatos priežiūros prekėms ir paslaugoms skaičiavimas.