2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Strateginio planavimo ir statistinių programų valdymo mokymų kursai Europos kaimynystės politikos pietų šalims


Birželio 19–21 d. Lietuvos statistikos departamentas organizuoja strateginio planavimo ir statistinių programų valdymo mokymų kursus pagal Europos Sąjungos projektą „EuropeAid/136489/DH/SER/MULTI for the Lot 1 MEDSTAT IV” Europos kaimynystės politikos (ENP) pietų šalims. Mokymų kursuose dalyvauja Alžyro, Egipto, Jordanijos, Libijos, Palestinos, Libano ir Izraelio nacionalinių statistikos institucijų atstovai. Mokymų metu bus nagrinėjami strateginio planavimo, statistinių programų bei oficialiosios statistikos procesų valdymo klausimai. Dalyviai taip pat bus supažindinti su prioritetų nustatymo, inovacijų naudojimo bei vartotojų poreikių vertinimo metodais statistikos srityje.