2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Valstybės duomenų agentūros generalinė direktorė dalyvauja Statistikos ir statistikos politikos komiteto posėdyje Paryžiuje


Birželio 26–27 d. Valstybės duomenų agentūros generalinė direktorė dr. Jūratė Petrauskienė dalyvauja Paryžiuje vykstančiame Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Statistikos ir statistikos politikos komiteto (SSPK) posėdyje.

Pagrindinės šių metų forume aptariamos temos – statistikos sklaidos modernizavimas ir priartinimas prie vartotojų, statistikos institucijų, kaip duomenų tarpininkių, vaidmuo, natūralaus kapitalo vertinimas statistikoje, pramonės ir ekonomikos statistikos atnaujinimai, sveikatos duomenų srities modernizavimas, duomenų šaltinių inovacijos bei kitos ateities statistikai aktualios temos.

Džiaugiamės galėdami pasidalyti savo patirtimi su EBPO šalimis, o geruosius kitų valstybių pavyzdžius tikimės pritaikyti Valstybės duomenų agentūros veikloje.