2023–2027 m. Valstybės duomenų agentūros strategijoje įvardijama III-oji kryptis „Užtikrinti simbiotinę partnerystę“, kuri numato aktyvų dalyvavimą pasaulinės statistikos plėtroje ir ES teisėkūros procese, bendravimo ir bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje / tarptautiniu lygmeniu stiprinimą, gerosios patirties perteikimą.

Atgal

Statistikos profesionalai iš viso pasaulio susitinka Tarptautiniame statistikos kongrese


Liepos 16–20 dienomis Otavoje, Kanadoje, vyksta pagrindinis statistikos renginys – 64-asis Tarptautinis statistikos kongresas, kas dvejus metus organizuojamas Tarptautinis statistikos ir duomenų mokslo Instituto (ISI). Ilgametę istoriją (pirmasis kongresas įvyko 1887 metais) turinčiame pasauliniame forume daugiau nei 2 tūkstančiai statistikų – mokslininkų, tyrėjų, profesionalų, analitikų, duomenų mokslininkų ir vadovų – susitinka pasidalyti patirtimi ir žiniomis, ateities įžvalgomis, naujais keliais ir sprendimais, padiskutuoti aktualiomis problemomis globalizacijos, klimato kaitos, pandemijos ir karo neramumų laikais daugiau nei 200-uose mokslinių sesijų, darbiniuose ir neformaliuose susitikimuose.

 „Šiais metais Tarptautiniame statistikos kongrese aš akcentuoju fundamentalių oficialiosios statistikos vertybių svarbą. Savo pranešime „Data as today‘s weapon: and the crucial role of values“ („Duomenys kaip šių laikų ginklas: lemtingas vertybių vaidmuo“) kviečiau kolegas diskutuoti, ar negalėtų atsitikti taip, kad valstybės, duomenų pagrindu kuriančios gerovės visuomenes, negalėtų nejučiomis tų pačių duomenų padedamos pavirsti šiurpiomis distopijomis, neturinčiomis nieko bendro su demokratinėmis vertybėmis? Koks radikalių pokyčių scenarijus galėtų ištikti, jei duomenys būtų valdomi neturint moralinio kompaso? Ir kodėl oficialiosios statistikos institucijos duomenų eroje kartu su naujomis atsakomybėmis turi išlikti nepajudinamais forpostais, užtikrinančiais, kad duomenys nevirstų ginklu?“ – savo žinią kongrese pristato Valstybės duomenų agentūros vadovė dr. Jūratė Petrauskienė.

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus pavaduotoja dr. Inga Masiulaitytė-Šukevič skaitė pranešimą apie galimybes ir iššūkius atliekant gyventojų ir būstų surašymą administracinių duomenų pagrindu.

Valstybės duomenų agentūros metodologas ir Vilniaus universiteto mokslininkas dr. Andrius Čiginas pranešime „Estimation of proportions in very small population domains“ („Dalių vertinimas labai mažose populiacijos srityse“) pasidalijo gerąja patirtimi statistiniuose tyrimuose taikant vertinimo mažose populiacijos srityse metodus, ypač tais atvejais, kai tiriami požymiai pasitaiko retai.

Tarptautinis statistikos kongresas suteikė galimybę Lietuvos atstovams dalyvauti Europos Komisijos ir Asociacijos prezidentų susitikime, kuriame aptartas pasirengimas 2024 m. Meksikoje vyksiančiai 19-ajai ISI IAOS konferencijai. Valstybės duomenų agentūros vadovė Jūratė Petrauskienė, kaip programos komiteto pirmininkė, yra atsakinga už būsimo renginio programos turinį. Lietuvos statistikos laukia didelis darbas organizuojant mokslinės programos, pranešimų atrankos ir vertinimo organizavimą.