Darbo rinka Lietuvoje
(2020 m. leidimas)

Darbuotojų skaičius

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje, įskaitant individualiąsias įmones, 2019 m. buvo 1 mln. 287,9 tūkst., privačiajame sektoriuje – 920,7 tūkst. (71,5 proc. šalies ūkio darbuotojų), viešajame sektoriuje – 367,2 tūkst. (28,5 proc. šalies ūkio darbuotojų). Šalies ūkyje darbuotojų skaičius, palyginti su 2018 m., padidėjo 1,6 proc. (20,9 tūkst.). Privačiajame sektoriuje darbuotojų skaičius augo 2,8 proc. (25,2 tūkst.), o viešajame sektoriuje per metus sumažėjo 1,2 proc. (4,3 tūkst.).

Vidutinis darbuotojų skaičius 2019 m., palyginti su 2018 m., skirtingose ekonominės veiklos rūšių įmonėse ir įstaigose kito nevienodai. Labiausiai – 11,5 tūkst. (9,1 proc. ) – vidutinis darbuotojų skaičius padidėjo transporto ir saugojimo veiklos įmonėse, o labiausiai sumažėjo didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto bei švietimo įmonėse ir įstaigose (po 1,9 tūkst.).


Vidutinis darbuotojų skaičius pagal sektorius

Created with Highcharts 6.1.41 094 2321 094 2321 133 9271 133 9271 161 0361 161 0361 185 5751 185 5751 215 4661 215 4661 239 8941 239 8941 251 0141 251 0141 260 5911 260 5911 267 0551 267 0551 287 9201 287 920400 177400 177398 717398 717395 397395 397393 216393 216389 794389 794387 815387 815382 582382 582376 331376 331371 535371 535367 210367 210694 055694 055735 209735 209765 639765 639792 359792 359825 672825 672852 079852 079868 432868 432884 260884 260895 520895 520920 710920 710 Šalies ūkis su individualiosiomis įmonėmisViešasis sektoriusPrivatusis sektorius su individualiosiomis įmonėmis20102011201220132014201520162017201820190250 000500 000750 0001 000 0001 250 0001 500 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2019 m. ne visą darbo laiką dirbusių darbuotojų skaičius sudarė 225,1 tūkst., arba 17,5 proc. šalies ūkio darbuotojų, ir, palyginti su 2018 m., padidėjo 4,4 tūkst. (2 proc.). Dirbusių visą darbo laiką darbuotojų skaičius per metus išaugo 1,6 proc. ir sudarė 1 mln. 62,8 tūkst.

Daugiausia ne visą darbo laiką dirbusių darbuotojų, palyginti su visais ne visą darbo laiką dirbusiais darbuotojais, buvo švietimo (17,8 proc.), didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto (14,8 proc.) ir žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo (12,6 proc.) įstaigose.

1 mln. 62,8 tūkst. 
Šalies ūkyje
visą darbo laiką dirbę darbuotojai

                                                                       

225,1 tūkst. 
Šalies ūkyje
ne visą darbo laiką dirbę darbuotojai

 


Vidutinis visą ir ne visą darbo laiką dirbusių darbuotojų skaičius pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m.

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst.Tūkst.2,42,40,46,86,19,31,710,36,613,91,016,02,018,68,823,43,227,04,929,811,737,515,744,116,076,53,479,613,779,928,496,440,0123,014,8175,033,3193,413,6Darbuotojai, dirbę visą darbo laikąDarbuotojai, dirbę ne visą darbo laikąBSDLEKRAJIMNOFQPHGC0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Ne visą darbo laiką dirbusių darbuotojų skaičius pagal sektorius

Created with Highcharts 6.1.4198 092198 092200 379200 379206 797206 797213 785213 785220 984220 984224 690224 690228 218228 218227 789227 789220 719220 719225 144225 14457 49757 49755 28155 28158 08158 08157 86657 86657 09057 09056 56756 56755 96555 96556 40456 40457 26957 26962 63462 634140 595140 595145 098145 098148 716148 716155 919155 919163 894163 894168 123168 123172 253172 253171 385171 385163 451163 451162 510162 510 Šalies ūkis su individualiosiomis įmonėmisViešasis sektoriusPrivatusis sektorius su individualiosiomis įmonėmis2010201120122013201420152016201720182019050 000100 000150 000200 000250 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2019 m. didžiąją darbuotojų dalį, palyginti su visais šalies ūkio darbuotojais, sudarė didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto (16,2 proc.), apdirbamosios gamybos (16,1 proc.) bei transporto ir saugojimo (10,7 proc.) įmonių ir įstaigų darbuotojai. Mažiausiai darbuotojų dirbo kasybos ir karjerų eksploatavimo, elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo bei kitos aptarnavimo veiklos įmonėse – atitinkamai 0,2, 0,8 ir 1 proc. Viešajame sektoriuje daugiausia darbuotojų dirbo švietimo (34,3 proc.), žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo (21,8 proc.) bei viešojo valdymo ir gynybos; privalomojo socialinio draudimo (21,8 proc.) įmonėse ir įstaigose. Privačiajame sektoriuje didžiausias darbuotojų skaičius buvo didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto (22,6 proc.) bei apdirbamosios gamybos (22,4 proc.) įmonėse.


Vidutinis darbuotojų skaičius pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m.
Visi darbuotojai – 100 proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2019 m. daugiausia darbuotojų buvo Vilniaus apskrityje (42,6 proc., arba 549 tūkst. darbuotojų), antroje vietoje – Kauno apskritis (20,2 proc., arba 260,3 tūkst.). Klaipėdos apskrityje dirbo dešimtadalis (10,2 proc., arba 131,8 tūkst.) visų šalies ūkio darbuotojų. Mažiausia pagal darbuotojų skaičių buvo Tauragės apskritis – 1,9 proc., arba 24,4 tūkst. visų šalies ūkio darbuotojų. 2019 m. vidutinis darbuotojų skaičius labiausiai – 3,4 proc. – augo Vilniaus apskrityje, Klaipėdos – 3,3 proc.

Didžioji dalis didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto įmonių darbuotojų dirbo Vilniaus (49,4 proc.) ir Kauno (22,4 proc.) apskrityse. Daugiau nei pusę (50,4 proc.) apdirbamosios gamybos darbuotojų sudarė Vilniaus ir Kauno apskričių darbuotojai. Beveik trečdalis (28,7 proc.) žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės veiklos darbuotojų buvo susitelkę Vilniaus apskrityje kaip ir dauguma finansinės ir draudimo (84,8 proc.) bei informacijos ir ryšių (73,4 proc.) veiklos darbuotojų. 


Darbuotojų dalis apskrityse, palyginti su visais šalies ūkio darbuotojais, 2019 m.
Visi šalies darbuotojai – 100 proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vidutinis biudžetinių įstaigų darbuotojų skaičius skaičius per metus šalies ūkyje sumažėjo 0,7 proc. (2 256) ir 2019 m. sudarė 23,9 proc. visų šalies ir 83,9 proc. viešojo sektoriaus darbuotojų. Labiausiai biudžetinių įstaigų darbuotojų skaičius sumažėjo Kauno apskrityje (1 121, arba 1,9 proc.), taip pat sumažėjo Panevėžio (969, arba 4,6 proc.) ir Šiaulių (966, arba 3,9 proc.) apskrityse.


Vidutinis biudžetinių įstaigų darbuotojų skaičius pagal apskritis 2019 m.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Nuotr. iš Pixabay.com, Freepik.com

Moterys 2019 m. sudarė 50,2 proc. visų šalies ūkio darbuotojų (647 tūkst.), vyrai – 49,8 proc. (640,9 tūkst.). Šalies ūkyje dirbusių moterų skaičius 2019 m., palyginti su 2018 m., išaugo 3,1 tūkst., o vyrų skaičius padidėjo 17,8 tūkst.


Kur daugiausia dirba vyrų, o kur moterų?

Daugiausia vyrų dirba šiose srityse:
 

Statybos – 86,4 proc.;

Kasyba ir karjerų eksploatavimas – 81,8 proc.;

Transportas ir saugojimas – 80,3 proc.;

Elektr   os, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas – 74,9 proc.;

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas – 72 proc.

 

Daugiausia moterų dirba šiose srityse:

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas – 83,5 proc.;

Švietimas – 77,2 proc.;

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos – 74,7 proc.


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vidutinio darbuotojų skaičiaus struktūra pagal lytį ir ekonominės veiklos rūšis 2019 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.49,850,268,032,081,818,256,044,074,925,172,028,086,413,645,055,080,319,725,374,760,639,534,665,454,645,443,556,551,848,248,052,022,877,216,583,536,064,032,467,6VyraiMoterys A–SABCDEFGHIJKLMNOPQRS05101520253035404550556065707580859095100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau rodiklių apie darbuotojų skaičių:

Darbuotojų skaičius pagal sektorius ir ekonominės veiklos rūšis

Darbuotojų skaičiaus kitimas pagal sektorius ir ekonominės veiklos rūšis

Vidutinis darbuotojų skaičius, palyginti su atitinkamo sektoriaus vidutiniu darbuotojų skaičiumi, pagal ekonominės veiklos rūšis

Vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje pagal lytį ir ekonominės veiklos rūšis

Vidutinis darbuotojų skaičius pagal regionus, apskritis ir ekonominės veiklos rūšis

Vidutinio darbuotojų skaičiaus kitimas pagal regionus, apskritis ir ekonominės veiklos rūšis

Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius pagal regionus, apskritis ir ekonominės veiklos rūšis


Ekonominės veiklos rūšys

A Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
B Kasyba ir karjerų eksploatavimas
C Apdirbamoji gamyba
D Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
E Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
F Statyba
G Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
H Transportas ir saugojimas
I Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
J Informacija ir ryšiai
K Finansinė ir draudimo veikla
L Nekilnojamojo turto operacijos
M Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
N Administracinė ir aptarnavimo veikla
O Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
P Švietimas
Q Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
R Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
S Kita aptarnavimo veikla

 


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.