Darbo rinka Lietuvoje
(2020 m. leidimas)

Streikai

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Šiame skyriuje pateikiami 2015–2019 m. vykusių streikų statistiniai rodikliai. Per šį laikotarpį šalyje surengti 737 streikai, iš jų – 346 įspėjamieji ir 391 tikrasis. Streikuose vidutiniškai dalyvavo 26 934 darbuotojai (įspėjamuosiuose – 17 tūkst., tikruosiuose – 10 tūkst.). 

2019 m. surengti du įspėjamieji streikai, kuriuose dalyvavo 6 810 darbuotojų.

2019 m. antrąjį ketvirtį įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūros skyrių darbuotojai surengė šakos lygmens įspėjamąjį streiką, kuriame dalyvavo 44 darbuotojai. Daugiausia streikavusių įstaigų (3) buvo Kauno apskrityje. Streikavusieji įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūros skyrių darbuotojai nurodė streikavę dėl pradėtos įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūros skyrių pertvarkos bei darbo užmokesčio, įkalinimo įstaigų finansavimo ir kt.

2019 m. ketvirtąjį ketvirtį švietimo bei profesinės, mokslinės ir techninės veiklos įstaigų darbuotojai surengė šakos lygmens įspėjamąjį streiką. Įspėjamajame streike dalyvavo 6 766 darbuotojai. Daugiausia streikavusių įstaigų buvo Šiaulių (40), Telšių (37) ir Vilniaus (36) apskrityse. Streikavusieji švietimo ir mokslo įstaigų darbuotojai nurodė šias įspėjamojo streiko skelbimo priežastis: nesutarimai dėl Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo, darbuotojų darbo užmokesčio ir kt.


Tikrųjų ir įspėjamųjų streikų bei juose dalyvavusių darbuotojų skaičius 2015–2019 m.

Created with Highcharts 6.1.47 1267 1266 2956 2952 2052 2054 4984 4986 8106 8102962962422421119619622Streikuose dalyvavusių darbuotojų skaičiusStreikų skaičius (dešinė skalė)2015201620172018201902 0004 0006 0008 0000100200300400

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Streikų skaičius

 

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Visi streikai

193

78

296

242

1

196

2

Tikrieji streikai

6

33

-

242

-

149

-

Įspėjamieji streikai

187

45

296

-

1

47

2

- tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vidutinis streikuose dalyvavusių darbuotojų skaičius ir jų nedirbtas darbo laikas 

 

Vidutinis dalyvavusių darbuotojų skaičius

Nedirbtas darbo laikas, darbo dienomis

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Visi streikai

5 558

1 591

7 126

6 295

2 205

4 498

6 810

3 080

1 714

2 428

35 646

552

32 214

1 874

Tikrieji streikai

121

693

-

6 295

-

3 684

-

1 260

1 418

-

35 646

-

31 947

-

Įspėjamieji streikai

5 437

898

7 126

-

2 205

814

6 810

1 820

296

2 428

-

552

267

1 874

- tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Nuo 2000 m., kai buvo pradėta rinkti streikų statistinė informacija, iki 2019 m. pabaigos šalyje surengti 1 372 streikai (iš jų 739 įspėjamieji ir 633 tikrieji), juose dalyvavo 54,5 tūkst. darbuotojų (įspėjamuosiuose – 33,4 tūkst., tikruosiuose – 20,7 tūkst.).


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.