Darbo rinka Lietuvoje
(2020 m. leidimas)

Gyventojų ekonominis aktyvumas

 

Nuotr. iš Unsplash.com

2019 m. šalyje buvo 1 mln. 378,4 tūkst. užimtų, 92 tūkst. bedarbių ir 897,9 tūkst. neaktyvių (nedirbo ir darbo neieškojo) 15 metų ir vyresnių gyventojų. Darbo jėgai priskiriamų asmenų 2019 m. buvo 1 mln. 470,4 tūkst., per metus tokių asmenų padaugėjo 5,6 tūkst. (0,4 proc.).

2019 m. 70 proc. 15–74 metų amžiaus gyventojų buvo ekonomiškai aktyvūs. Per metus šio amžiaus užimtų gyventojų dalis padidėjo 0,6 procentinio punkto ir 2019 m. sudarė 65,6 proc., bedarbių – 0,1 procentinio punkto ir sudarė 4,4 proc. 15–74 metų amžiaus neaktyvių gyventojų dalis per metus sumažėjo 0,7 procentinio punkto ir 2019 m. jie sudarė 30 proc.


15–74 metų amžiaus gyventojai pagal ekonominį aktyvumą

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2019 m. 67,9 proc. 15–74 metų amžiaus vyrų dirbo, 5,1 proc. – buvo bedarbiai, o 27 proc. – ekonomiškai neaktyvūs. Tarp 15–74 metų amžiaus moterų 63,6 proc. dirbo, 3,7 proc. buvo bedarbės, 32,7 proc. – neaktyvios.

2019 m. 62,7 proc. jaunų (15–24 metų amžiaus) gyventojų buvo neaktyvūs, 32,9 proc. – dirbo, 4,4 proc. buvo bedarbiai. 2019 m. ekonomiškai aktyviausi buvo 30–34 metų amžiaus gyventojai: dirbo 86,5 proc. gyventojų ir tik 5,2 proc. buvo bedarbiai.


15 metų ir vyresnių gyventojų ekonominis aktyvumas pagal amžiaus grupes 2019 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.32,982,286,587,085,685,383,576,958,69,84,44,45,55,55,25,24,64,65,95,94,84,85,35,36,66,63,33,362,762,712,312,38,38,38,48,48,58,59,99,911,211,216,516,538,138,190,290,2Užimti gyventojaiBedarbiaiNeaktyvūs gyventojai15–24 metų25–29 metų30–34 metų35–39 metų40–44 metų45–49 metų50–54 metų55–59 metų60–64 metų65 metų ir vyresni0255075100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

15–64 metų amžiaus gyventojų darbo jėgos aktyvumo lygis per metus padidėjo 0,7 procentnio punkto (nuo 77,3 proc. 2018 m. iki 78 proc. 2019 m.). Vyrų aktyvumo lygis šiuo laikotarpiu padidėjo 0,3 procentinio punkto (nuo 78,9 proc. 2018 m. iki 79,2 proc. 2019 m.), moterų – 1,1 procentinio punkto (nuo 75,8 proc. 2018 m. iki 76,9 proc. 2019 m.).

15–24 metų amžiaus gyventojų aktyvumo lygis per metus padidėjo 0,8 procentinio punkto (nuo 36,5 proc. 2018 m. iki 37,3 proc. 2019 m.), 25–54 metų amžiaus gyventojų – 0,7 procentinio punkto (nuo 89,6 proc. 2018 m. iki 90,3 proc. 2019 m.), o 55–64 metų amžiaus gyventojų aktyvumo lygis per metus sumažėjo 0,4 procentinio punkto (nuo 73,8 proc. 2018 m. iki 73,4 proc. 2019 m.).


Darbo jėgos aktyvumo lygis pagal amžiaus grupes

Created with Highcharts 6.1.4Proc.70,271,471,872,473,774,175,575,977,378,028,428,428,228,229,329,331,531,534,234,233,833,835,335,335,035,036,536,537,337,388,488,489,889,889,789,789,589,589,789,789,389,389,389,389,389,389,689,690,390,356,556,558,058,058,758,760,160,163,063,066,266,270,070,071,371,373,873,873,473,4 15–64 metų15–24 metų25–54 metų55–64 metų201020112012201320142015201620172018201920406080100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2019 m. neaktyvūs 15 metų ir vyresni gyventojai sudarė 37,9 proc. visų to amžiaus gyventojų. Neaktyvių šio amžiaus moterų dalis buvo didesnė nei vyrų (atitinkamai 42,7 proc. ir 32,2 proc.). Šis skirtumas tarp 15 metų ir vyresnių vyrų ir moterų ekonominio aktyvumo galimai atsiranda dėl moterų ilgesnės gyvenimo trukmės, ankstesnio pensinio amžiaus bei laiko, skiriamo vaikams auginti.

15 metų ir vyresnių neaktyvių gyventojų dalis bendrame gyventojų skaičiuje pagal lytį

Created with Highcharts 6.1.4Proc.43,242,642,342,041,140,839,739,438,537,938,038,036,936,936,836,835,935,935,035,035,135,134,034,033,633,632,432,432,232,247,547,547,347,346,846,847,147,146,146,145,645,644,344,344,244,243,543,542,742,7 Iš visoVyraiMoterys20102011201220132014201520162017201820190510152025303540455055

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Nuotr. iš Pixabay.com

2019 m. 8,6 proc. 15–24 metų amžiaus gyventojų nedirbo, nesimokė ir mokymuose nedalyvavo. Per metus jų dalis padidėjo 0,6 procentinio punkto. 15–24 metų amžiaus nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių vyrų dalis padidėjo 1,3 procentinio punkto (nuo 8,4 proc. 2018 m. iki 9,7 proc. 2019 m.), o moterų dalis, palyginti su 2018 m., beveik nepakito ir 2019 m. sudarė 7,5 proc.


15–29 metų amžiaus nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis jaunimas 

Created with Highcharts 6.1.4Proc.19,319,315,915,914,814,813,213,211,511,510,710,710,810,89,89,88,88,810,910,914,514,513,313,313,013,014,314,314,314,313,013,010,710,710,810,89,99,911,011,0 Iš visoVyraiMoterys20102011201220132014201520162017201820190510152025

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Situacijai darbo rinkoje stebėti rengiami ir trys papildomi statistiniai rodikliai:

  • ne visą darbo dienos ar savaitės laiką dirbantys, tačiau norintys ir galintys dirbti daugiau valandų asmenys;
  • asmenys, aktyviai ieškantys darbo, bet negalintys per dvi savaites pradėti dirbti;
  • asmenys, galintys pradėti dirbti, tačiau aktyviai neieškantys darbo.


Gyventojai pagal ekonominio aktyvumo statusą

2019 m. šalyje 99,4 tūkst. (7,2 proc.) 15–74 metų amžiaus užimtų gyventojų dirbo ne visą darbo dienos ar savaitės laiką, nors 10,4 tūkst. iš jų norėjo ir galėjo dirbti daugiau valandų. Norintys ir galintys dirbti daugiau valandų vyrai sudarė 0,5 proc., moterys – 1 proc. visų 15–74 metų amžiaus užimtų gyventojų.


2019 m. šalyje buvo 626,7 tūkst. neaktyvių 15–74 metų amžiaus gyventojų, iš jų 13,4 tūkst. asmenų aktyviai ieškojo darbo, tačiau nebūtų galėję pradėti dirbti artimiausiu metu, ir 8,9 tūkst. asmenų, kurie būtų galėję pradėti dirbti artimiausiu metu, tačiau aktyviai neieškojo darbo.

Asmenys, aktyviai ieškantys darbo, tačiau negalintys pradėti dirbti, ir asmenys, galintys pradėti dirbti, tačiau aktyviai neieškantys darbo, priskiriami potencialiai darbo jėgai. 2019 m. potenciali darbo jėga sudarė 1,5 proc. 15–74 metų amžiaus asmenų darbo jėgos.


15–74 metų amžiaus potenciali darbo jėga

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Analizuojant gyventojų ekonominį aktyvumą, ryškėja kelios tendencijos. Privačiame sektoriuje 2019 m. dirbo 73,1 proc. visų užimtųjų, samdomąjį darbą dirbo 88,3 proc., o savarankiškai – 11,1 proc. visų užimtųjų. Išryškėja skirtumai tarp vyrų ir moterų. Nors abiejų lyčių darbuotojai dažniau renkasi būti samdomi darbuotojai, savarankiškai dirbančių vyrų yra daugiau negu moterų (atitinkamai – 14,4 ir 7,8 proc.), o viešajame sektoriuje svarstyklės nusvyra į kitą pusę – čia darbuojasi dvigubai daugiau moterų nei vyrų. Moterų mokymosi visą gyvenimą lygis yra aukštesnis nei vyrų (atitinkamai – 8,5 ir 5,5 proc.), tarp 18–24 metų amžiaus gyventojų yra mažiau moterų neįgijusių vidutinio išsilavinimo ir nesimokančių (atitinkamai – 2,8 ir 5,2 proc.), o moterų bedarbių yra 10,9 tūkst. mažiau nei vyrų bedarbių.


Gyventojų ekonominio aktyvumo rodikliai pagal lytį 2019 m.

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst.Tūkst.732,3732,3680,9680,9118,8118,8562,2562,2642,0642,038,938,9579,8579,898,098,03,13,151,451,4347,2347,2738,1738,1697,5697,5251,8251,8445,7445,7632,9632,964,664,6637,9637,954,654,65,05,040,540,5550,7550,7VyraiMoterysDarbo jėgaUžimtiejiviešajame sektoriujeprivačiajame sektoriujevisą darbo laikąne visą darbo laikąsamdomieji darbuotojaisavarankiškai dirbantyspadedantys šeimos nariaiBedarbiaiNeaktyvūs 15 metų ir vyresni01002003004005006007008009001 0001 1001 2001 3001 4001 5001 600

Daugiau žr. lentelėje Pagrindiniai gyventojų ekonominio aktyvumo rodikliai (XLSX).

 

2019 m. didžiausia dalis 15–74 metų amžiaus neaktyvių gyventojų nurodė, kad neieško darbo, nes yra pensinio amžiaus (42,3 proc.) arba mokosi (27 proc.). Vyrai dažniau nei moterys kaip priežastį nurodė ligą ar negalią (vyrai – 21,3 proc., moterys – 12 proc.).

15–74 metų neaktyvūs gyventojai pagal pagrindinę priežastį, kodėl neieškojo darbo 2019 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.42,327,016,05,93,00,85,135,835,831,531,521,321,33,23,20,20,21,21,26,86,847,247,223,723,712,012,07,97,95,05,00,60,63,73,7 Iš visoVyraiMoterysPensinis amžiusMokymasis ar kvalifikacijoskėlimasLiga ar negaliaAsmeninė ar šeiminė priežastisVaiko ar asmens su negaliapriežiūraManė, kad neįmanoma rastijokio darboKita priežastis0204060

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

15–64 metų amžiaus gyventojų darbo jėgos aktyvumo lygis ES 2019 m. siekė 74 proc. Didžiausias 15–64 metų amžiaus gyventojų darbo jėgos aktyvumo lygis buvo Švedijoje – 82,9 proc., Nyderlanduose – 80,9, Vokietijoje – 79,2, ir Danijoje – 79,1 proc., o mažiausias Italijoje – 65,7 proc., Kroatijoje – 66,5, ir Graikijoje – 68,4 proc. Lietuvoje 15–64 metų amžiaus gyventojų darbo jėgos aktyvumo lygis 2019 m. buvo 78 proc.


Darbo jėgos aktyvumo lygis ES šalyse 2019 m.
15–64 metų amžiaus gyventojai

Created with Highcharts 6.1.4Proc.82,982,980,980,979,279,279,179,178,978,978,378,378,178,178,078,077,377,377,177,176,776,776,076,076,076,075,575,575,275,274,074,073,873,873,373,373,273,272,772,772,672,672,072,071,771,770,670,669,069,068,668,668,468,466,566,565,765,7ŠvedijaNyderlandaiVokietijaDanijaEstijaSuomijaJungtinė Karalystė LietuvaLatvijaAustrijaČekijaKiprasMaltaPortugalijaSlovėnija ES 28IspanijaAirijaBulgarijaSlovakijaVengrijaLiuksemburgasPrancūzijaLenkijaBelgijaRumunijaGraikijaKroatijaItalija0100255075

Šaltinis: Eurostato duomenų bazė, 2020 m. liepos 9 d. 

 

Darbo jėgos aktyvumo lygis ES šalyse pagal lytį 2019 m.
15–64 metų amžiaus gyventojai
Proc.

Vyrai Moterys
Created with Highcharts 6.1.4Proc.85,185,185,185,184,684,683,583,583,483,482,582,582,182,182,082,081,881,881,581,580,080,079,979,979,879,879,479,479,279,279,279,278,878,878,578,578,378,378,078,078,078,077,777,777,677,676,776,776,476,475,375,375,075,073,173,171,571,5MaltaNyderlandaiŠvedijaVokietijaČekijaJungtinė KaralystėEstijaDanijaAustrijaKiprasVengrijaSuomijaLatvija ES 28Airija LietuvaSlovakijaIspanijaPortugalijaRumunijaSlovėnijaLenkijaBulgarijaGraikijaLiuksemburgasPrancūzijaItalijaBelgijaKroatija05101520253035404550556065707580859095100

 

Created with Highcharts 6.1.4Proc.81,281,276,976,976,776,776,676,676,176,175,875,875,075,074,974,973,873,872,972,972,372,372,272,271,071,069,869,869,069,068,768,768,668,668,268,267,467,467,467,466,466,466,066,065,365,364,964,963,463,461,661,660,460,458,958,956,556,5Švedija LietuvaNyderlandaiSuomijaDanijaEstijaLatvijaVokietijaJungtinė KaralystėPortugalijaAustrijaSlovėnijaKiprasČekijaIspanijaBulgarija ES 28PrancūzijaAirijaLiuksemburgasSlovakijaMaltaVengrijaBelgijaLenkijaKroatijaGraikijaRumunijaItalija05101520253035404550556065707580859095100

 

Šaltinis: Eurostato duomenų bazė, 2020 m. liepos 9 d.  

 

Potenciali darbo jėga ES šalyse 2019 m.
15–74 metų amžiaus gyventojai

 

Aktyviai ieškantys darbo, bet negalintys per dvi savaites pradėti dirbti, tūkst.

Galintys pradėti dirbti per dvi savaites, tačiau aktyviai neieškantys darbo, tūkst.

Potenciali darbo jėga, palyginti su darbo jėga, proc.

ES 28

2 226,3

7 262,0

3,8

Airija

11,8

99,2

4,6

Austrija

50,5

117,4

3,7

Belgija

73,1

106,0

3,5

Bulgarija

16,7

97,5

3,4

Čekija

12,5

32,0

0,8

Danija

45,6

54,1

3,3

Estija

5,9

28,5

4,9

Graikija

39,1

98,3

2,9

Ispanija

226,3

725,0

4,1

Italija

116,7

2 827,7

11,4

Jungtinė Karalystė

357,1

525,8

2,6

Kipras

4,1

5,4

2,1

Kroatija

(9,1)

110,6

(6,7)

Latvija

7,1

29,0

3,7

Lenkija

70,4

320,5

2,3

Lietuva

13,4

8,9

1,5

Liuksemburgas

5,8

9,7

5,1

Malta

(0,4)

2,5

(1,1)

Nyderlandai

150,3

212,2

3,9

Portugalija

22,8

167,5

3,7

Prancūzija

350,3

713,0

3,6

Rumunija

/

114,9

(1,3)

Slovakija

10,9

37,1

1,8

Slovėnija

(3,2)

9,4

(1,2)

Suomija

63,7

111,6

6,4

Švedija

115,1

130,2

4,5

Vengrija

6,3

105,8

2,4

Vokietija

437,1

462,1

2,1

  /  – duomenys nepateikiami, nes statistinio įverčio paklaida viršija priimtą leistiną dydį.
(  ) – nepakankamas statistinio vertinimo tikslumas.

Šaltinis: Eurostato duomenų bazė, 2020 m. liepos 9 d.  


Daugiau gyventojų ekonominio aktyvumo rodiklių:

Darbo jėga pagal amžiaus grupes

Darbo jėgos aktyvumo lygis pagal gyventojų išsilavinimą


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.