Darbo rinka Lietuvoje (2022 m. leidimas)

Apie leidinį

 

„Darbo rinka Lietuvoje“ – tai skaitmeninis leidinys, suteikiantis galimybę susipažinti su pagrindiniais šalies gyventojų užimtumo, nedarbo, darbo užmokesčio, darbo sąnaudų bei kitais Lietuvos ir Europos Sąjungos darbo rinkos statistiniais rodikliais.


Informacija apie leidinyje publikuojamą statistinę informaciją:

Skaitytojų patogumui, greta leidinio lentelių ar diagramų pateikiamos nuorodos į Rodiklių duomenų bazės ar kitų šaltinių lenteles, kuriose pateikiami naujausi atitinkamos temos statistiniai rodikliai.

Statistinės informacijos šaltiniai – Rodiklių duomenų bazė, Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) duomenų bazė.


Galimi nedideli nukrypimai dėl skaičių apvalinimo.


Leidinio turinys:

Įžanga

Užimtumas, nedarbas ir laisvos darbo vietos

Gyventojų ekonominis aktyvumas

Užimtumas

Nedarbas

Laisvos darbo vietos

Darbo užmokestis, darbo sąnaudos ir streikai

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis, darbo laikas ir darbo sąnaudos

Streikai

Metodinė informacija

Tyrimai

Statistinių įverčių santykinės standartinės paklaidos ir pasikliautinieji intervalai

Sąvokos ir paaiškinimai

Apie leidinį


Skaitmeninio leidinio „Darbo rinka Lietuvoje“ ISSN 2669-0152

Nuotraukos: Freepik.com, Pexels.com, Pixabay.com, Unsplash.com

© Lietuvos statistikos departamentas, 2022