Darbo rinka Lietuvoje (2022 m. leidimas)

Gyventojų ekonominis aktyvumas

 

Nuotr. iš Unsplash.com

2021 m. šalyje buvo 1 mln. 368,6 tūkst. užimtų, 104,8 tūkst. bedarbių ir 889,3 tūkst. neaktyvių (nedirbo ir darbo neieškojo) 15 metų ir vyresnių gyventojų. Darbo jėgai priskiriamų asmenų 2021 m. buvo 1 mln. 473,4 tūkst., per metus tokių asmenų sumažėjo 10,7 tūkst. (0,7 proc.).

2021 m. 70,2 proc. 15–74 metų amžiaus gyventojų buvo ekonomiškai aktyvūs. Per metus šio amžiaus užimtų gyventojų dalis padidėjo 0,7 procentinio punkto ir 2021 m. sudarė 65,2 proc., bedarbių – sumažėjo 1 procentiniu punktu ir sudarė 5 proc. 15–74 metų amžiaus neaktyvių gyventojų dalis per metus padidėjo 0,3 procentinio punkto ir 2021 m. jie sudarė 29,8 proc.


15–74 metų amžiaus gyventojai pagal ekonominį aktyvumą

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2021 m. 67,6 proc. 15–74 metų amžiaus vyrų dirbo, 5,6 proc. buvo bedarbiai, o 26,8 proc. – ekonomiškai neaktyvūs. Tarp 15–74 metų amžiaus moterų 62,9 proc. dirbo, 4,5 proc. buvo bedarbės, 32,6 proc. – neaktyvios.

2021 m. 63,4 proc. jaunų (15–24 metų amžiaus) gyventojų buvo neaktyvūs, 31,4 proc. – dirbo, 5,2 proc. buvo bedarbiai. 2021 m. ekonomiškai aktyviausi buvo 35–39 metų amžiaus gyventojai: dirbo 87 proc. šios amžiaus grupės gyventojų ir 5,3 proc. buvo bedarbiai.


15 metų ir vyresnių gyventojų ekonominis aktyvumas pagal amžiaus grupes 2021 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.31,482,385,887,086,783,380,875,560,410,65,25,25,85,86,06,05,35,35,25,26,06,06,56,56,96,95,25,20,00,063,463,411,911,98,28,27,77,78,18,110,710,712,712,717,617,634,434,489,489,4Užimti gyventojaiBedarbiaiNeaktyvūs gyventojai15–24 metų25–29 metų30–34 metų35–39 metų40–44 metų45–49 metų50–54 metų55–59 metų60–64 metų65 metų ir vyresni0255075100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

15–64 metų amžiaus gyventojų darbo jėgos aktyvumo lygis per metus sumažėjo 0,2 procentinio punkto (nuo 78,5 proc. 2020 m. iki 78,3 proc. 2021 m.). Vyrų aktyvumo lygis šiuo laikotarpiu sumažėjo 0,5 procentinio punkto (nuo 79,9 proc. 2020 m. iki 79,4 proc. 2021 m.), moterų – padidėjo 0,1 procentinio punkto (nuo 77,2 proc. 2020 m. iki 77,3 proc. 2021 m.).

15–24 metų amžiaus gyventojų aktyvumo lygis per metus nesikeitė ir buvo 36,6 proc., 25–54 metų amžiaus gyventojų – sumažėjo 0,2 procentinio punkto (nuo 90,4 proc. 2020 m. iki 90,2 proc. 2021 m.), 55–64 metų amžiaus gyventojų aktyvumo lygis per metus sumažėjo 1 procentiniu punktu (nuo 75 proc. 2020 m. iki 74 proc. 2021 m.).


Darbo jėgos aktyvumo lygis pagal amžiaus grupes

Created with Highcharts 6.1.4Proc.71,872,473,774,175,575,977,378,078,578,329,329,331,531,534,234,233,833,835,335,335,035,036,536,537,337,336,636,636,636,689,789,789,589,589,789,789,389,389,389,389,389,389,689,690,390,390,490,490,290,258,758,760,160,163,063,066,266,270,070,071,371,373,873,873,473,475,075,074,074,0 15–64 metų15–24 metų25–54 metų55–64 metų201220132014201520162017201820192020202120406080100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2021 m. neaktyvūs 15 metų ir vyresni gyventojai sudarė 37,6 proc. visų to amžiaus gyventojų. Neaktyvių šio amžiaus moterų dalis buvo didesnė nei vyrų (atitinkamai 42,6 proc. ir 31,8 proc.). Šis skirtumas tarp 15 metų ir vyresnių vyrų ir moterų ekonominio aktyvumo galimai atsiranda dėl moterų ilgesnės gyvenimo trukmės, ankstesnio pensinio amžiaus bei laiko, skiriamo vaikams auginti.


15 metų ir vyresnių neaktyvių gyventojų dalis bendrame gyventojų skaičiuje pagal lytį

Created with Highcharts 6.1.4Proc.42,342,041,140,839,739,438,537,937,437,636,836,835,935,935,035,035,135,134,034,033,633,632,432,432,232,231,231,231,831,846,846,847,147,146,146,145,645,644,344,344,244,243,543,542,742,742,742,742,642,6 Iš visoVyraiMoterys201220132014201520162017201820192020202105101520253035404550

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Nuotr. iš Pixabay.com

2021 m. 10,9 proc. 15–24 metų amžiaus gyventojų nedirbo, nesimokė ir mokymuose nedalyvavo. Per metus jų dalis padidėjo 0,1 procentinio punkto. 15–24 metų amžiaus nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių vyrų dalis sumažėjo 1,2 procentinio punkto (nuo 12,2 proc. 2020 m. iki 11 proc. 2021 m.), moterų – padidėjo 1,6 procentinio punkto (nuo 9,2 proc. 2020 m. iki 10,8 proc. 2021 m.).


15–29 metų amžiaus nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis jaunimas 

Created with Highcharts 6.1.4Proc.14,814,813,213,211,511,510,710,710,810,89,89,88,88,810,910,913,613,611,311,313,013,014,314,314,314,313,013,010,710,710,810,89,99,911,011,012,412,413,413,4 Iš visoVyraiMoterys201220132014201520162017201820192020202105101520

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Situacijai darbo rinkoje stebėti rengiami ir trys papildomi statistiniai rodikliai:

  • ne visą darbo dienos ar savaitės laiką dirbantys, tačiau norintys ir galintys dirbti daugiau valandų asmenys;
  • asmenys, aktyviai ieškantys darbo, bet negalintys per dvi savaites pradėti dirbti;
  • asmenys, galintys per dvi savaites pradėti dirbti, tačiau aktyviai neieškantys darbo.


Gyventojai pagal ekonominio aktyvumo statusą

2021 m. šalyje 92,3 tūkst. (6,8 proc.) 15–74 metų amžiaus užimtų gyventojų dirbo ne visą darbo dienos ar savaitės laiką, nors 18,6 tūkst. iš jų norėjo dirbti daugiau valandų. Norintys dirbti daugiau valandų vyrai sudarė 1,1 proc., moterys – 1,6 proc. visų 15–74 metų amžiaus užimtų gyventojų.


2021 m. šalyje buvo 623,7 tūkst. neaktyvių 15–74 metų amžiaus gyventojų, iš jų 10,9 tūkst. asmenų aktyviai ieškojo darbo, tačiau nebūtų galėję per dvi savaites pradėti dirbti, ir 20,5 tūkst. asmenų, kurie būtų galėję per dvi savaites pradėti dirbti, tačiau aktyviai neieškojo darbo.

Asmenys, aktyviai ieškantys darbo, tačiau negalintys pradėti dirbti, ir asmenys, galintys pradėti dirbti, tačiau aktyviai neieškantys darbo, priskiriami potencialiai darbo jėgai. 2021 m. potenciali darbo jėga sudarė 2,1 proc. 15–74 metų amžiaus asmenų darbo jėgos.


15–74 metų amžiaus potenciali darbo jėga

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Analizuojant gyventojų ekonominį aktyvumą, ryškėja kelios tendencijos. Privačiajame sektoriuje 2021 m. dirbo 72,9 proc. visų užimtųjų, samdomąjį darbą dirbo 88,4 proc., o savarankiškai – 11 proc. visų užimtųjų. Išryškėja skirtumai tarp vyrų ir moterų. Nors abiejų lyčių darbuotojai dažniau renkasi būti samdomi darbuotojai, savarankiškai dirbančių vyrų yra daugiau negu moterų (atitinkamai – 13,2 ir 8,8 proc.), o viešajame sektoriuje svarstyklės nusvyra į kitą pusę – čia darbuojasi beveik dvigubai daugiau moterų nei vyrų. Moterų mokymosi visą gyvenimą lygis yra aukštesnis nei vyrų (atitinkamai – 10,2 ir 6,7 proc.), tarp 18–24 metų amžiaus gyventojų yra mažiau moterų neįgijusių vidutinio išsilavinimo ir nesimokančių (atitinkamai – 4,3 ir 6,4 proc.), o 15–74 metų amžiaus moterų bedarbių yra 8,4 tūkst. mažiau nei vyrų bedarbių


Gyventojų ekonominio aktyvumo rodikliai pagal lytį 2021 m.

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst.Tūkst.744,0744,0687,4687,4129,2129,2558,2558,2652,6652,634,834,8592,9592,990,890,83,73,756,656,6347,4347,4729,4729,4681,2681,2242,0242,0439,2439,2620,8620,860,460,4616,5616,560,260,24,54,548,248,2542,0542,0VyraiMoterysDarbo jėgaUžimtiejiviešajame sektoriujeprivačiajame sektoriujevisą darbo laikąne visą darbo laikąsamdomieji darbuotojaisavarankiškai dirbantyspadedantys šeimos nariaiBedarbiaiNeaktyvūs 15 metų ir vyresni01002003004005006007008009001 0001 1001 2001 3001 4001 5001 600

Daugiau žr. lentelėje Pagrindiniai gyventojų ekonominio aktyvumo rodikliai (XLSX).

 

2021 m. didžiausia dalis 15–74 metų amžiaus neaktyvių gyventojų nurodė, kad neieško darbo, nes yra pensinio amžiaus (42,6 proc.) arba mokosi (26,2 proc.). Vyrai dažniau nei moterys kaip priežastį nurodė ligą ar negalią (vyrai – 21,7 proc., moterys – 11,5 proc.).


15–74 metų neaktyvūs gyventojai pagal pagrindinę priežastį, kodėl neieškojo darbo 2021 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.42,626,215,97,33,50,83,735,935,930,030,021,721,76,06,00,90,90,70,74,74,747,847,823,323,311,511,58,48,45,45,40,80,82,82,8 Iš visoVyraiMoterysPensinis amžiusMokymasis ar kvalifikacijoskėlimasLiga ar negaliaAsmeninė ar šeiminė priežastisVaiko ar asmens su negaliapriežiūraManė, kad neįmanoma rastijokio darboKita priežastis0102030405060

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

15–64 metų amžiaus gyventojų darbo jėgos aktyvumo lygis ES 2021 m. siekė 73,6 proc. Didžiausias 15–64 metų amžiaus gyventojų darbo jėgos aktyvumo lygis buvo Nyderlanduose – 83,7, Švedijoje – 82,9, Danijoje – 79,6 ir Estijoje – 79,1 proc., o mažiausias Italijoje – 64,5 proc., Rumunijoje – 65,6, ir Graikijoje – 67,3 proc. Lietuvoje 15–64 metų amžiaus gyventojų darbo jėgos aktyvumo lygis 2021 m. buvo 78,2 proc.


Darbo jėgos aktyvumo lygis ES šalyse 2021 m.
15–64 metų amžiaus gyventojai

Created with Highcharts 6.1.4Proc.83,783,782,982,979,679,679,179,178,878,878,778,778,278,277,877,877,277,276,776,776,676,676,276,275,875,875,275,275,075,074,674,674,674,673,773,773,673,673,273,273,073,072,872,872,072,069,769,768,768,767,367,365,665,664,564,5NyderlandaiŠvedijaDanijaEstijaSuomijaVokietija LietuvaMaltaAustrijaKiprasČekijaVengrijaLatvijaPortugalijaSlovėnijaAirijaSlovakijaIspanija ES 27LiuksemburgasPrancūzijaLenkijaBulgarijaBelgijaKroatijaGraikijaRumunijaItalija0100255075

Šaltinis: Eurostato duomenų bazė, 2022 m. liepos 22 d. 

 

Darbo jėgos aktyvumo lygis ES šalyse pagal lytį 2021 m.
15–64 metų amžiaus gyventojai
Proc.

Vyrai Moterys
Created with Highcharts 6.1.4Proc.87,187,185,785,784,884,883,383,382,782,782,782,782,682,681,981,981,481,481,181,180,380,379,579,579,479,479,279,278,878,878,778,778,678,677,877,877,877,877,777,776,476,476,276,276,276,275,675,675,075,073,773,773,673,673,673,6NyderlandaiMaltaŠvedijaČekijaKiprasVokietijaDanijaAustrijaEstijaVengrijaSuomijaLenkijaAirija LietuvaLatvija ES 27SlovakijaIspanijaSlovėnijaPortugalijaLiuksemburgasBulgarijaPrancūzijaRumunijaGraikijaBelgijaItalijaKroatija05101520253035404550556065707580859095100

 

Created with Highcharts 6.1.4Proc.80,880,880,280,277,277,277,277,276,876,876,676,674,674,673,073,072,872,872,672,672,072,071,271,271,071,070,670,670,070,069,969,969,969,969,769,769,669,668,868,868,568,567,767,766,166,165,765,763,763,759,659,655,455,455,355,3ŠvedijaNyderlandaiSuomija LietuvaEstijaDanijaVokietijaLatvijaPortugalijaAustrijaSlovėnijaVengrijaKiprasSlovakijaPrancūzijaAirijaLiuksemburgasIspanijaČekijaMalta ES 27BulgarijaLenkijaBelgijaKroatijaGraikijaItalijaRumunija05101520253035404550556065707580859095100

 

Šaltinis: Eurostato duomenų bazė, 2022 m. liepos 22 d.  

 

Potenciali darbo jėga ES šalyse 2021 m.
15–74 metų amžiaus gyventojai

 

Aktyviai ieškantys darbo, bet negalintys per dvi savaites pradėti dirbti, tūkst.

Galintys pradėti dirbti per dvi savaites, tačiau aktyviai neieškantys darbo, tūkst.

Potenciali darbo jėga, palyginti su darbo jėga, proc.

ES 27

1 749,6

8 193,4

4,7

Airija

24,5

134,3

6,3

Austrija

69,9

105,7

3,8

Belgija

42,6

122,2

3,2

Bulgarija

14,3

111,6

3,9

Čekija

10,1

32,5

0,8

Danija

36,4

56,9

3,1

Estija

6,5

24,8

4,5

Graikija

22,8

196,4

4,8

Ispanija

199,5

997,0

5,2

Italija

86,6

3 073,7

12,7

Kipras

3,3

11,9

3,3

Kroatija

(9,0)

60,0

(3,8)

Latvija

8,9

35,0

4,7

Lenkija

39,5

226,6

1,5

Lietuva

10,9

20,5

2,1

Liuksemburgas

6,9

10,6

5,4

Malta

(0,5)

1,8

(0,8)

Nyderlandai

114,2

238,1

3,6

Portugalija

20,9

166,7

3,7

Prancūzija

449,8

840,7

4,3

Rumunija

12,3

215,2

2,8

Slovakija

/

43,2

(1,6)

Slovėnija

(3,8)

30,8

(3,4)

Suomija

86,1

79,9

6,0

Švedija

101,9

269,7

6,7

Vengrija

9,2

113,3

2,5

Vokietija

353,1

974,3

3,1

  /  – duomenys nepateikiami, nes statistinio įverčio paklaida viršija priimtą leistiną dydį.
(  ) – nepakankamas statistinio vertinimo tikslumas.

Šaltinis: Eurostato duomenų bazė, 2022 m. liepos 22 d.  


Daugiau gyventojų ekonominio aktyvumo rodiklių:

Darbo jėga pagal amžiaus grupes

Darbo jėgos aktyvumo lygis pagal gyventojų išsilavinimą


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.