This information is not translated into English.

This information is not translated into English.

This information is not translated into English.

This information is not translated into English.

Vartotojų kainų indeksai mokesčio už išmetamus į aplinką teršalus iš stacionarių taršos šaltinių tarifams indeksuoti (neatnaujinami)

Pagal Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo", 1.1 punktą:

Gruodžio mėn., palyginti su 2007 m. gruodžio mėn.

VKI

2010 m.

114,1

2011 m.

117,9

2012 m.

121,3

2013 m.

121,7

2014 m.

121,4

2015 m.

121,3

2016 m.

123,4

2017 m.

128,2

2018 m.

130,6

2019 m.

134,2

2020 m.

134,5

 
Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Atsakingas asmuo:
Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. + 370 659 00 913
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

Atnaujinta: 2021-01-11

Vartotojų kainų indeksai mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir apmokestinamųjų pakuočių rūšių tarifams indeksuoti (neatnaujinami)

Pagal Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo", 1.2 punktą:

Gruodžio mėn., palyginti su 2002 m. gruodžio mėn.

VKI

2010 m.

134,7

2011 m.

139,3

2012 m.

143,3

2013 m.

143,8

2014 m.

143,4

2015 m.

143,3

2016 m.

145,8

2017 m.

151,5

2018 m.

154,3

2019 m.

158,5

2020 m.

158,9


Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Atsakingas asmuo:
Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. + 370 659 00 913
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

Atnaujinta: 2021-01-11

Vartotojų kainų indeksai mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifams indeksuoti (neatnaujinami)

Pagal Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo", 1.3 punktą:

Gruodžio mėn., palyginti su 2008 m. gruodžio mėn.

VKI

2010 m.

105,2

2011 m.

108,7

2012 m.

111,8

2013 m.

112,2

2014 m.

111,9

2015 m.

111,8

2016 m.

113,7

2017 m.

118,2

2018 m.

120,4

2019 m.

123,7

2020 m.

124,0


Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.
 

Atsakingas asmuo:
Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. + 370 659 00 913
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

Atnaujinta: 2021-01-11

Vartotojų kainų indeksai gyvenamųjų patalpų, pastatytų po 1992 m. gruodžio 31 d., faktinei statybos kainai indeksuoti (neatnaujinami)

Pagal savivaldybės (valstybės) gyvenamųjų patalpų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų privatizavimo (pardavimo) ir lėšų, gautų už privatizuojamas (parduodamas) gyvenamąsias patalpas ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašo 7.2 punktą.

Gruodžio mėn., palyginti su 1998 m. birželio mėn.

VKI

2007 m.

121,2

2008 m.

131,5

2009 m.

133,2

2010 m.

138,3

2011 m.

143,0

2012 m.

147,3

2013 m.

147,6

2014 m.

147,2

2015 m.

147,1


Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Atsakingas asmuo:
Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. + 370 659 00 913
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt


Atnaujinta: 2016-01-11

Vartotojų kainų indeksai (VKI) dokumentų kopijų parengimo kainoms indeksuoti (neatnaujinami)

1 lentelė. Pagal dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 1039 „Dėl Dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos patvirtinimo", 7 punktą:

Lapkričio mėn., palyginti su 2000 m. rugsėjo mėn.

VKI

2000 m.

100,6

2001 m.

102,5

2002 m.

101,4

2003 m.

100,4

2004 m.

103,4

2005 m.

106,4

2006 m.

111,0

2007 m.

119,7

2008 m.

130,5

2009 m.

132,5

2010 m.

136,1

2011 m.

142,1

2012 m.

146,0

2013 m.

146,6

2014 m.

146,9

2015 m.

146,4

2016 m.

147,8

2017 m.

154,2

 

Atsakingas asmuo:
Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. + 370 659 00 913
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

Atnaujinta: 2018-01-02

This information is not translated into English.

This information is not translated into English.

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Price indices, changes and prices

 • Producer price index compilation methodology

 • Consumer price index compilation methodology

 • The house price index compilation is based on the Regulation (EU) 2016/792 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on harmonised indices of consumer prices and the house price index, and repealing Council Regulation (EC) No 2494/95, Commission Implementing Regulation (EU) No 2020/1148 of 31 July 2020 laying down the methodological and technical specifications in accordance with Regulation (EU) 2016/792 of the European Parliament and of the Council as regards harmonised indices of consumer prices and the house price index and described in the Technical Manual on Owner-Occupied Housing and House Price Indices and in the Handbook on Residential Property Prices indices (RPPIs).

 • The service producer price index compilation is based on the Council Regulation (EC) No 1165/98 of 19 May 1998 concerning short-term statistics; Commission Regulation (EC) No 1503/2006 of 28 September 2006 implementing and amending Council Regulation (EC) No 1165/98 concerning short-term statistics as regards definitions of variables, list of variables and frequency of data compilation and described in the Eurostat-OECD Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services.

 • The Construction input price index is based on the Council Regulation (EC) No 1165/98 of 19 May 1998 concerning short-term statistics, Commission Regulation (EC) No 1503/2006 of 28 September 2006 implementing and amending Council Regulation (EC) No 1165/98 concerning short-term statistics as regards definitions of variables, list of variables and frequency of data compilation and described in the Methodology of short-term business statistics Interpretation and guidelines.

 • The statistical survey on electricity prices is based on the Directive 2008/92EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 concerning Community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users (recast).

 • The statistical survey on gas prices is based on the Directive 2008/92EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 concerning Community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users (recast).

 • The owner-occupied housing price index compilation is based on the Regulation (EU) 2016/792 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on harmonised indices of consumer prices and the house price index, and repealing Council Regulation (EC) No 2494/95, Commission Implementing Regulation (EU) No 2020/1148 of 31 July 2020 laying down the methodological and technical specifications in accordance with Regulation (EU) 2016/792 of the European Parliament and of the Council as regards harmonised indices of consumer prices and the house price index and described in the Technical Manual on Owner-Occupied Housing and House Price Indices and in the Handbook on Residential Property Prices indices (RPPIs).

 • The harmonised index of consumer prices is based on the  Regulation (EU) 2016/792 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on harmonised indices of consumer prices and the house price index, and repealing Council Regulation (EC) No 2494/95. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/1148 of 31 July 2020  laying down the methodological and technical specifications in accordance with Regulation (EU) 2016/792 of the European Parliament and of the Council as regards harmonised indices of consumer prices and the house price index.

 • The harmonised index of consumer prices at constant tax rates is based on the  Regulation (EU) 2016/792 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on harmonised indices of consumer prices and the house price index, and repealing Council Regulation (EC) No 2494/95. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/1148 of 31 July 2020  laying down the methodological and technical specifications in accordance with Regulation (EU) 2016/792 of the European Parliament and of the Council as regards harmonised indices of consumer prices and the house price index. The harmonised index of consumer prices at constant tax rates is described in the  Harmonised Index of Consumer Prices (HICP). Methodological manual.

 • The export price index is described in the Export and Import Price Indices Manual: Theory and practice.

 • The import price index is based on the Council Regulation (EC) No 1165/98 of 19 May 1998 concerning short-term statistics; Commission Regulation (EC) No 1503/2006 of 28 September 2006 implementing and amending Council Regulation (EC) No 1165/98 concerning short-term statistics as regards definitions of variables, list of variables and frequency of data compilation and described in the Export and Import Price Indices Manual: Theory and practice in the Methodology of short-term business statistics. Interpretation and guidelines.

For more information, see metadata.


Document updated: 2023-10-24