Lietuvos gyventojai
(2020 m. leidimas)

Tarptautinė migracija

 

Nuotr. iš Pixabay.com

 

2019 m. į Lietuvą 40,1 tūkst. žmonių. Palyginti su 2018 m., imigrantų skaičius padidėjo 1,4 karto (11,2 tūkst.).

2019 m. iš Lietuvos 29,3 tūkst. šalies nuolatinių gyventojų – 9,1 proc. (2,9 tūkst.) mažiau negu 2018 m.

Nuo 1990 m. pernai pirmą kartą imigrantų skaičius buvo didesnis negu emigrantų – 10,8 tūkst. daugiau žmonių imigravo negu emigravo. 2019 m. Lietuvos Respublikos piliečių neto tarptautinė migracija buvo neigiama (4,1 tūkst. daugiau emigravo negu imigravo, o užsieniečių – teigiama (14,9 tūkst. daugiau imigravo negu emigravo).

Per pastaruosius vienuolika metų (2009–2019 m.) į Lietuvą imigravo 225,2 tūkst. žmonių, iš jų 158,6 tūkst. (70,4 proc.) buvo grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai ir 66,6 tūkst. (29,6 proc.) užsieniečiai. Šiuo laikotarpiu iš Lietuvos emigravo 496,3 tūkst. nuolatinių šalies gyventojų, iš jų 453,3 tūkst. (91,3 proc.) buvo Lietuvos Respublikos piliečiai ir 43 tūkst. (8,7 proc.) užsieniečiai. 2009–2019 m. emigravo 271,1 tūkst. daugiau žmonių negu imigravo. Šiuo laikotarpiu Lietuvos Respublikos piliečių neto tarptautinė migracija buvo neigiama (emigravo 294,6 tūkst. daugiau negu imigravo), o užsieniečių – teigiama (imigravo 23,5 tūkst. daugiau negu emigravo).

 

Neto tarptautinė migracija 2009–2019 m.

Created with Highcharts 6.1.4-32 013-77 944-38 178-21 257-16 807-12 327-22 403-30 171-27 557-3 29210 794-10,1-25,2-12,6-7,1-5,7-4,2-7,7-10,5-9,7-1,23,8Neto tarptautinė migracijaBendrasis neto tarptautinės migracijos rodiklis (1 tūkst. gyventojų)20092010201120122013201420152016201720182019-90 000-60 000-30 000030 000-30-20-10010

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Bendrasis imigracijos rodiklis 2019 m. sudarė 14,3 imigranto (2018 m. – 10,3). Pernai 1 tūkst. gyventojų teko 7,3 grįžusio Lietuvos Respublikos piliečio ir 7 užsieniečiai (2018 m. – atitinkamai 5,9 ir 4,4).

2019 m. į Lietuvą grįžo gyventi 20,4 tūkst. (50,9 proc. visų imigrantų) Lietuvos Respublikos piliečių – tai 3,8 tūkst. (23 proc.) daugiau negu 2018 m. Daugiau negu pusė 11,7 tūkst. (57,3 proc.) 2019 m. jų buvo vyrai.

Daugiausia 2019 m. Lietuvos Respublikos piliečių grįžo iš Jungtinės Karalystės (9,6 tūkst., arba 47 proc. visų grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių), Norvegijos (2 tūkst., arba 10 proc.), Vokietijos (1,5 tūkst., arba 7,6 proc.), Airijos (1,5 tūkst., arba 7,5 proc.). Grįžusių iš Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Airijos Lietuvos Respublikos piliečių skaičius, palyginti su 2018 m., padidėjo ketvirtadaliu (atitinkamai – 27,8, 26,2 ir 24,4 proc.), iš Norvegijos – 9,2 proc.

2019 m. grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių vyrų ir moterų medianinis amžius – 29 metai (2018 m. – atitinkamai vyrų – 29 metai, moterų – 28 metai).

Daugiau negu pusė 2019 m. visų 18 metų ir vyresnio amžiaus grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių vyrų (56,8 proc.) ir beveik pusė moterų (48,3 proc.) niekada negyveno santuokoje, trečdalis (31,6 proc. vyrų ir 35,7 proc. moterų) – vedę ar ištekėjusios.

2019 m. į šalį imigravo 19,7 tūkst. užsieniečių (49,1 proc. visų imigrantų), tai 7,3 tūkst. (1,6 karto) daugiau nei 2018 m. Dauguma (17,6 tūkst., arba 89,7 proc.) 2019 m. imigravusių užsieniečių buvo vyrai.

Beveik pusė (8,9 tūkst., arba 45,1 proc.) 2019 m. imigravusių užsieniečių buvo Ukrainos piliečiai, 6,4 tūkst. (32,5 proc.) – Baltarusijos, 1 tūkst. (5,3 proc.) – Rusijos piliečiai. Per metus imigravusių Ukrainos piliečių skaičius padidėjo 1,5 karto, Baltarusijos – du kartus, Rusijos piliečių – 1,3 karto.

2019 m. imigravusių užsieniečių vyrų medianinis amžius – 37 metai, o moterų – 28 metai (2018 m. – atitinkamai vyrų – 37 metai, moterų – 27 metai).

Dauguma 2019 m. visų 18 metų ir vyresnio amžiaus imigravusių užsieniečių vyrų (91 proc.) ir daugiau negu pusė moterų (60,9 proc.) niekada negyveno santuokoje, 7,9 proc. vyrų buvo vedę ir 37,5 proc. moterų – ištekėjusios.

 

Grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai ir imigravę užsieniečiai 2009–2019 m.

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst.4,84,84,24,214,014,017,417,419,019,019,519,518,418,414,214,210,210,216,616,620,420,41,71,71,11,11,71,72,52,53,03,04,84,83,73,76,06,010,210,212,312,319,719,7Grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai tūkst.Imigravę užsieniečiai tūkst.Grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių skaičius tenkantis 1 tūkst. gyventojųImigravusių užsieniečių skaičius tenkantis 1 tūkst. gyventojų2009201020112012201320142015201620172018201906121824036912

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Bendrasis emigracijos rodiklis sumažėjo nuo 11,5 ‰ (2018 m.) iki 10,5 ‰ (2019 m.). Pernai emigravo 16,2  tūkst. vyrų ir 13,1 tūkst. moterų, t. y. vyrų emigravo 3,1 tūkst. daugiau negu moterų. Emigravusių vyrų skaičius, palyginti su 2018 m., sumažėjo 861 (5,1 proc.), moterų – 2,1 tūkst. (13,6 proc.).

 

Emigrantai 2009–2019 m.

Created with Highcharts 6.1.438 50038 50083 15783 15753 86353 86341 10041 10038 81838 81836 62136 62144 53344 53350 33350 33347 92547 92532 20632 20629 27329 27312,226,917,813,713,112,515,317,516,911,510,5EmigrantaiBendrasis emigracijos rodiklis (1 tūkst. gyventojų)20092010201120122013201420152016201720182019025 00050 00075 000100 000010203040

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2019 m. dauguma (67,4 proc.) emigrantų deklaravo savo išvykimą į Europos Sąjungos valstybes nares (2018 m. – 72,9 proc.). Daugiausia 2019 m. gyventojų emigravo į Jungtinę Karalystę (10,1 tūkst., arba 34,6 proc. visų emigrantų), Vokietiją (2,6 tūkst., arba 8,8 proc.), Norvegiją (2,4 tūkst., arba 8,1 proc.), Ukrainą (2,2 tūkst., arba 7,5 proc.), Airiją (1,6 tūkst., arba 5,5 proc.). Emigrantų skaičius, palyginti su 2018 m., į Jungtinę Karalystę sumažėjo 2 tūkst. (16,7 proc.), į Vokietiją – 590 (18,6 proc.), Norvegiją – 629 (21 proc.), Airiją – 401 (19,9 proc.), o į Ukrainą padidėjo 1,1 tūkst. (2 kartus).

 

Emigrantai pagal būsimą gyenamąją vietą (valstybę)  2018–2019 m.

2018 2019
Created with Highcharts 6.1.4Jungtinė Karalystė12 157Jungtinė Karalystė12 157Vokietija3 169Vokietija3 169Norvegija3 000Norvegija3 000Ukraina1 103Ukraina1 103Airija2 014Airija2 014Nyderlandai1 380Nyderlandai1 380Baltarusija672Baltarusija672Kitos valstybės8 711Kitos valstybės8 711

 

Created with Highcharts 6.1.4Jungtinė Karalystė10 128Jungtinė Karalystė10 128Vokietija2 579Vokietija2 579Norvegija2 371Norvegija2 371Ukraina2 190Ukraina2 190Airija1 613Airija1 613Nyderlandai1 246Nyderlandai1 246Baltarusija1 083Baltarusija1 083Kitos valstybės8 063Kitos valstybės8 063

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2019 m. vyrų emigrantų medianinis amžius buvo 29 metai, o moterų – 26 metai, t. y. moterų – išliko toks pat, o vyrų 2 metais pailgėjo, palyginti su 2018 m.

2019 m. dauguma – 76,9 proc. – emigrantų gimė Lietuvoje, 7,1 proc. – Ukrainoje, 3,6 proc. – Baltarusijoje, 3 proc. – Rusijoje, 2,6 proc. – Jungtinėje Karalystėje.

2019 m. iš Lietuvos emigravo 24,5 tūkst. (83,7 proc. visų emigrantų) Lietuvos Respublikos piliečių (2018 m. – atitinkamai 29 tūkst. ir 90 proc.) ir 4,8 tūkst. (16,3 proc.) kitų šalių pilietybes turinčių Lietuvos gyventojų, iš jų dauguma buvo Ukrainos (2,1 tūkst.), Baltarusijos (999), Rusijos (433), Indijos (245), Kinijos (89) piliečiai.

Daugiau negu pusė 2019 m. 18 metų ir vyresnio amžiaus emigravusių vyrų (69,7 proc.) ir moterų (56,3 proc.) niekada negyveno santuokoje, penktadalis (21,9 proc.) vyrų ir trečdalis (28,7 proc.) moterų buvo vedę / ištekėjusios.

 

Tarptautinė migracija 2009–2019 m.

 

Imigrantai

Emigrantai

Neto tarptautinė migracija

Bendrasis imigracijos rodiklis (1 tūkst. gyventojų)

Bendrasis emigracijos rodiklis (1 tūkst. gyventojų)

Bendrasis neto tarptautinės migracijos rodiklis
(1 tūkst. gyventojų)

2019

40 067

29 273

10 794

14,3

10,5

3,8

2018

28 914

32 206

–3 292

10,3

11,5

–1,2

2017

20 368

47 925

–27 557

7,2

16,9

–9,7

2016

20 162

50 333

–30 171

7,0

17,5

–10,5

2015

22 130

44 533

–22 403

7,6

15,3

–7,7

2014

24 294

36 621

–12 327

8,3

12,5

–4,2

2013

22 011

38 818

–16 807

7,4

13,1

–5,7

2012

19 843

41 100

–21 257

6,6

13,7

–7,1

2011

15 685

53 863

–38 178

5,2

17,8

–12,6

2010

5 213

83 157

–77 944

1,7

26,9

–25,2

2009

6 487

38 500

–32 013

2,1

12,2

–10,1


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai ir imigravę užsieniečiai pagal buvusią gyvenamąją vietą (valstybę) 2019 m.

Grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai Imigravę užsieniečiai
Created with Highcharts 6.1.49 5879 5872 0482 0481 5491 5491 5311 531774774734734565565511511426426338338Jungtinė KaralystėNorvegijaVokietijaAirijaNyderlandaiDanijaŠvedijaJAVIspanijaRusija05001 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 5009 0009 50010 00010 50011 000

 

Created with Highcharts 6.1.48 8678 8676 3886 3881 0431 043302302294294155155146146139139131131130130UkrainaBaltarusijaRusijaIndijaMoldovaGruzijaLatvijaTurkijaKazachstanasKinija05001 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 5009 0009 50010 00010 50011 000

 

 

Emigrantai pagal amžiaus grupes 2009–2019 m.

Amžiaus grupės

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Iš viso

38 500

83 157

53 863

41 100

38 818

36 621

44 533

50 333

47 925

32 206

29 273

0–4

2 249

3 040

2 137

1 969

1 912

1 825

1 935

2 753

1 916

1 411

1 192

5–9

1 290

2 757

1 772

1 672

1 749

1 808

1 964

2 269

1 947

1 533

1 386

10–14

1 118

2 686

1 742

1 538

1 399

1 326

1 640

1 736

1 452

1 088

978

15–19

2 314

4 909

3 823

2 900

2 502

2 351

2 726

3 011

3 637

2 781

2 127

20–24

6 930

15 131

11 724

8 435

7 684

6 742

8 595

8 320

10 957

6 500

5 386

25–29

7 248

18 520

11 310

8 233

7 145

6 562

7 634

9 312

9 627

5 960

5 171

30–34

4 467

11 964

6 830

5 067

5 136

4 874

5 747

7 160

5 822

3 833

3 715

35–39

3 958

7 853

4 648

3 601

3 421

3 497

4 478

4 985

3 713

2 556

2 798

40–44

3 033

5 715

3 516

2 667

2 608

2 479

3 244

3 537

2 898

2 067

2 049

45–49

2 566

4 815

2 712

2 081

1 988

1 959

2 576

2 748

2 491

1 777

1 796

50–54

1 448

3 388

1 999

1 465

1 506

1 432

1 807

2 200

1 709

1 252

1 210

55–59

917

1 610

960

711

805

969

1 165

1 322

1 057

780

792

60–64

389

331

274

273

289

307

405

467

310

283

289

65–69

200

140

120

140

204

156

232

203

158

125

133

70–74

164

104

99

108

145

83

101

91

70

80

73

75–79

89

72

70

91

111

91

123

91

75

66

72

≥ 80

120

122

127

149

214

160

161

128

86

114

106


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Emigrantai pagal būsimą gyvenamąją vietą (valstybę) ir lytį 2019 m.

Created with Highcharts 6.1.44 8414 8411 9551 9551 4411 4411 3131 3138848848188187327324 1764 1765 2875 2872352359309301 2661 2661991997957955145143 8873 887VyraiMoterysJungtinė KaralystėUkrainaNorvegijaVokietijaBaltarusijaAirijaNyderlandaiKitos valstybės02004006008001 0001 2001 4001 6001 8002 0002 2002 4002 6002 8003 0003 2003 4003 6003 8004 0004 2004 4004 6004 8005 0005 2005 4005 600

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Imigrantai ir emigrantai pagal savivaldybes 2019 m.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Imigrantai ir emigrantai pagal kaimo gyvenamąsias vietoves apskrityse 2019 m.

 

Imigrantai

Emigrantai

Neto tarptautinė migracija

Iš viso

40 067

29 273

10 794

Alytaus apsk.

1 431

1 257

174

Kauno apskr.

7 322

5 296

2 026

Klaipėdos apskr.

5 632

3 824

1 808

Marijampolės apskr.

1 464

1 660

–196

Panevėžio apskr.

1 846

2 055

–209

Šiaulių apskr.

5 719

3 587

2 132

Tauragės apskr.

764

1 035

–271

Telšių apskr.

1 395

1 375

20

Utenos apskr.

1 377

1 300

77

Vilniaus apskr.

13 117

7 884

5 233


Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau:

Imigrantai pagal lytį ir amžiaus grupes 2009–2019 m.

Imigrantai pagal buvusią gyvenamąją vietą (valstybę) 2009–2019 m.

Imigrantai pagal buvusią gyvenamąją vietą (valstybę) ir lytį 2019 m.

Imigrantai pagal lytį ir santuokinę padėtį 2018, 2019 m.

Emigrantai pagal pilietybę ir lytį 2019 m.

Emigrantai pagal lytį ir santuokinę padėtį 2018–2019 m.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne