Lietuvos gyventojai
(2020 m. leidimas)

Bendrieji mirtingumo rodikliai

 

Nuotr. iš Pixabay.com

 

2019 m. mirė 38,3 tūkst. žmonių. Mirusių skaičius, palyginti su 2018 m., sumažėjo 1 293, arba 3,3 proc. Mirusių skaičius tūks­tančiui gyventojų padidėjo nuo 13,3 (2009 m.) iki 13,7 (2019 m.).

 

Mirtingumas 2009–2019 m.

Created with Highcharts 6.1.442 03242 12041 03740 93841 51140 25241 77641 10640 14239 57438 28113,313,613,613,714,013,714,414,314,214,113,7Mirusiųjų skaičiusBendrasis mirtingumo rodiklis (1 tūkst. gyventojų)20092010201120122013201420152016201720182019012 00024 00036 00048 00005101520

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2019 m. 77,1 proc. visų mirusiųjų buvo 65 metų ir vyresnio amžiaus (66 proc. vyrų ir 87,4 proc. moterų), 22,6 proc. – 15–64 metų amžiaus asmenys (33,6 proc. vyrų ir 12,3 proc. moterų).

 

Mirusieji pagal lytį ir amžių 2019 m.

Created with Highcharts 6.1.4Amžius metaisVyraiMoterys051015202530354045505560657075808590≥ 9502505007501 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2019 m. standartizuoti vyrų mirtingumo rodikliai buvo 1,9 karto didesni negu moterų, o kaimo gyven­tojų – 1,3 karto viršijo miesto gyventojų (2018 m.– atitinkamai 1,8 karto ir 1,2 karto).

 

Mirusieji pagal lytį mieste ir kaime 2019 m.

Miestas Kaimas
Created with Highcharts 6.1.4Iš viso24 138Moterys12 725Moterys12 725Vyrai11 413Vyrai11 413

 

Created with Highcharts 6.1.4Iš viso14 143Moterys7 063Moterys7 063Vyrai7 080Vyrai7 080

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Bendrasis mirtingumo rodiklis savivaldybėse 2019 m.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vyrų mirtingumas pagal amžiaus grupes apskrityse 2019 m.

100 tūkst. atitinkamo amžiaus gyventojų teko šio amžiaus mirusiųjų

 

Iš viso

Amžiaus grupės

< 1

1–14

15–24

25–34

35–44

45–54

55–64

65–74

≥ 75

Iš viso

1 422,6

386,9

12,4

89,0

170,4

387,5

829,3

1 880,0

3 929,6

9 946,8

Vilniaus apskr.

1 206,4

464,6

7,8

102,2

160,3

343,4

776,0

1 857,9

4 009,2

9 629,5

Alytaus apskr.

1 809,7

0,0

36,2

92,3

368,8

573,0

1 042,1

1 975,5

3 573,2

11 161,7

Kauno apskr.

1 360,0

246,3

7,4

103,4

105,5

344,5

727,7

1 818,9

3 640,4

9 861,2

Klaipėdos apskr.

1 413,4

340,2

12,2

54,2

177,3

414,5

845,1

1 809,8

3 815,4

10 276,2

Marijampolės apskr.

1 541,6

159,5

10,2

103,5

183,9

303,5

899,2

1 942,1

4 210,7

10 293,1

Panevėžio apskr.

1 648,6

330,0

14,7

112,4

266,7

485,3

759,0

1 950,1

4 204,5

9 448,5

Šiaulių apskr.

1 502,1

592,5

17,0

46,9

181,4

380,8

900,4

1 906,5

4 035,1

9 633,0

Tauragės apskr.

1 542,7

698,5

30,3

65,7

156,6

319,1

888,2

2 022,2

4 480,5

9 671,0

Telšių apskr.

1 357,6

294,1

20,6

72,0

134,8

492,5

702,5

1 685,6

3 544,9

9 875,9

Utenos apskr.

1 995,3

819,7

13,5

105,4

227,7

673,0

1 220,8

2 087,0

4 318,0

10 945,0

 

Moterų mirtingumas pagal amžiaus grupes apskrityse 2019 m.

100 tūkst. atitinkamo amžiaus gyventojų teko šio amžiaus mirusiųjų

 

Iš viso

Amžiaus grupės

< 1

1–14

15–24

25–34

35–44

45–54

55–64

65–74

≥ 75

Iš viso

1 324,4

258,4

12,0

32,0

56,4

127,7

306,0

632,9

1 549,8

7 486,5

Vilniaus apskr.

1 107,1

224,2

8,2

27,8

43,8

85,7

315,2

630,3

1 553,9

7 448,5

Alytaus apskr.

1 527,9

0,0

0,0

27,5

31,5

91,4

279,3

518,9

1 445,7

7 633,1

Kauno apskr.

1 317,2

260,4

10,4

38,8

51,0

140,5

291,4

624,9

1 542,7

7 264,1

Klaipėdos apskr.

1 257,3

117,5

21,3

50,6

75,1

114,8

302,8

559,7

1 495,5

7 479,4

Marijampolės apskr.

1 560,5

156,3

11,0

12,3

60,0

264,5

339,0

642,4

1 645,3

8 215,0

Panevėžio apskr.

1 520,9

468,9

22,8

51,5

103,2

165,7

320,5

701,1

1 711,7

7 004,1

Šiaulių apskr.

1 404,1

345,6

11,8

14,5

53,0

133,3

260,3

598,1

1 551,7

7 309,6

Tauragės apskr.

1 426,5

456,1

16,3

54,3

68,8

198,9

189,8

600,9

1 298,2

7 806,6

Telšių apskr.

1 327,2

803,9

10,8

12,9

46,9

103,5

361,4

806,8

1 658,9

7 239,4

Utenos apskr.

1 893,5

0,0

14,4

16,1

132,0

324,5

408,8

750,1

1 501,9

8 755,3

 


Daugiau:

Mirę vyrai pagal amžiaus grupes apskrityse ir savivaldybėse 2019 m.

Mirusios moterys pagal amžiaus grupes apskrityse ir savivaldybėse 2019 m.

Mirusieji pagal mirties priežastis, lytį mieste ir kaime 2019 m.

Mirusieji pagal mirties priežastis, lytį ir amžiaus grupes 2019 m.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne