Lietuvos gyventojai
(2020 m. leidimas)

Kūdikių mirtingumas

 

Nuotr. iš Pixabay.com

 

2019 m. gimė 113 negyvų kūdikių. Negyvų gimusių kūdikių skaičius, palyginti su 2018 m., sumažėjo 2 (1,7 proc.).

2019 m. mirė 90 kūdikiai, t. y. 6 (6,3 proc.) mažiau negu 2018 m. Kūdikių mirtingumo rodiklis (mirusių kūdikių skai­čius, tenkantis 1 tūkst. gyvų gimusių kūdikių) sumažėjo nuo 3,4 (2018 m.) iki 3,3 (2019 m.).

2019 m. daugiau kaip pusė (59, arba 65,6 proc.) visų mirusių kū­dikių mirė neonataliniu (0–27 dienų amžiaus) laikotar­piu ir 1 tūkst. gyvų gimusių kūdikių teko 2,2 tokio amžiaus miru­sio kūdikio.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2019 m. daugiausia (39, arba 43,3 proc.) kūdikių mirė nuo perina­talinio laikotarpio ligų, 33 (36,7 proc.) – dėl įgimtų formavi­mosi ydų (2018 m. – atitinkamai 42 (43,8 proc.) ir 35 (36,5 proc.).

 

Kūdikių mirtingumas 2009–2019 m.

Created with Highcharts 6.1.41811531441181101181321398596905,64,94,73,93,73,94,24,52,93,43,3Mirusieji kūdikiaiKūdikių mirtingumo rodiklis (1 tūkst. gyvų gimusių kūdikių)2009201020112012201320142015201620172018201904080120160200048121620

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kūdikių mirtingumas apskrityse 2009, 2019 m.

Mirusių kūdikių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyvų gimusių kūdikių, ‰

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Negyvagimiai pagal lytį mieste ir kaime 2017–2019 m.

 

Iš viso

Miestas

Kaimas

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Negyvagimiai

102

115

113

65

73

76

37

42

37

Berniukai

44

55

57

31

36

41

13

19

16

Mergaitės

58

60

56

34

37

35

24

23

21

 

Perinatalinis mirtingumas 2009–2019 m.

 

Iš viso

iš jų

1 tūkst. gimusiųjų

negyvagimiai

mirę 0–6 dienų amžiaus kūdikiai

Iš viso

iš jų

negyvagimių

mirusių 0–6 dienų amžiaus kūdikių

2019

149

113

36

5,42

4,11

1,31

2018

153

115

38

5,41

4,07

1,35

2017

141

102

39

4,90

3,54

1,35

2016

180

130

50

5,85

4,23

1,63

2015

179

126

53

5,66

3,99

1,69

2014

189

139

50

6,20

4,56

1,65

2013

188

143

45

6,26

4,76

1,50

2012

162

117

45

5,30

3,83

1,48

2011

212

148

64

6,97

4,87

2,11

2010

200

147

53

6,49

4,77

1,71

2009

222

151

71

6,87

4,67

2,21

 

Kūdikių mirtingumas pagal amžių 2009–2019 m.

Mirusių kūdikių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyvų gimusių kūdikių

Created with Highcharts 6.1.40,80,80,80,81,11,10,80,80,90,91,01,01,11,10,80,80,70,70,70,70,80,81,41,40,90,91,01,00,70,70,60,60,70,70,60,60,90,90,60,60,70,70,50,51,11,11,01,00,90,91,01,00,60,60,80,80,70,70,90,90,40,40,90,90,80,82,42,42,32,31,81,81,51,51,51,51,41,41,91,92,12,11,21,21,21,21,11,1Iki 1 dienos1–6 dienų7–27 dienų28–365 dienų200920102011201220132014201520162017201820190,30,60,91,21,51,82,12,42,7

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje
 


Daugiau:

Negyvagimiai pagal lytį, kūdikių mirtingumas mieste ir kaime 2009–2019 m.

Mirę kūdikiai apskrityse ir savivaldybėse 2009–2019 m.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne