Lietuvos gyventojai
(2020 m. leidimas)

Mirtingumas