Lietuvos gyventojai (2023 m. leidimas)

Apie leidinį

 

Lietuvos gyventojai“ – tai skaitmeninis leidinys, suteikiantis galimybę susipažinti su pagrindiniais šalies gimstamumo, mirtingumo, santuokų, ištuokų, gyventojų tarptautinės ir vidaus migracijos statistiniais rodikliais.

 

Informacija apie leidinyje publikuojamą statistinę informaciją:
Skaitytojų patogumui, greta leidinio lentelių ar diagramų pateikiamos nuorodos į Rodiklių duomenų bazės lenteles, kuriose pateikiami naujausi atitinkamos temos statistiniai rodikliai.

Pagrindinis statistinės informacijos apie gimimus, mirtis, santuokas, ištuokas, tarptautinę ir vidaus migraciją šaltinis yra Lietuvos Respublikos gyventojų registro ir Higienos instituto skelbiami duomenys.

 

Leidinio turinys:

Įžanga

Šalies gyventojai

Gyventojų skaičius ir sudėtis

Miesto ir kaimo gyventojai

Gyventojų senėjimas

Gimstamumas

Mirtingumas

Bendrieji mirtingumo rodikliai

Gyventojų mirties priežastys

Kūdikių mirtingumas

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė

Santuokos ir ištuokos

Santuokos

Ištuokos

Gyventojų migracija

Tarptautinė migracija

Vidaus migracija

Sąvokos ir metodinė informacija

Apie leidinį


Skaitmeninio leidinio „Lietuvos gyventojai“ ISSN 2669-0144

Nuotraukos: Pixabay.com

© Valstybės duomenų agentūra, 2023