Lietuvos gyventojai (2023 m. leidimas)

Santuokos

 

Nuotr. iš Pixabay.com

 

2022 m. buvo įregistruota 16 tūkst. santuokų, t. y. 0,8 tūkst. (4,6 proc.) mažiau negu 2021 m. Bendrasis santuokų rodiklis (santuokų skaičius 1 tūkst. gyventojų) sumažėjo nuo 6 (2021 m.) iki 5,7 (2022 m.).

Nuo 2013 m. santuokų skaičius sumažėjo 21,8 proc., bendrasis santuokų rodiklis sumažėjo nuo 6,9 (2013 m.) iki 5,7 (2022 m.).

 

Santuokos 2013–2022 m.

Created with Highcharts 6.1.420 46922 14221 98721 34721 18619 73419 50215 29916 79516 0166,97,67,67,47,57,07,05,56,05,7Santuokų skaičiusBendrasis santuokų rodiklis (1 tūkst. gyventojų)201320142015201620172018201920202021202205 00010 00015 00020 00025 00003691215

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Santuokos mieste ir kaime 2013–2022 m.

Created with Highcharts 6.1.414 16614 16615 25015 25015 21915 21914 91414 91414 68414 68413 53013 53013 55513 55510 43210 43211 62011 62010 45810 4586 3036 3036 8926 8926 7686 7686 4336 4336 5026 5026 2046 2045 9475 9474 8674 8675 1755 1755 5585 558MiestasKaimas201320142015201620172018201920202021202201 7003 4005 1006 8008 50010 20011 90013 60015 30017 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Didžiąją santuokų dalį sudaro pirmą kartą sudarytos santuokos. 2022 m. pirmą kartą vedė 12,5 tūkst. vyrų (78 proc. visų vedusiųjų) ir ištekėjo 12,2 tūkst. moterų (76,5 proc. visų ištekėjusiųjų). Pakartotinai susituokę vyrai sudarė 22 proc. visų susituokusių vyrų, moterys, atitinkamai, – 23,5 proc. visų susituokusių moterų.

 

Vidutinis susituokusiųjų amžius, tuokiantis pirmą kartą pagal apskritis 2022 m.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2022 m. moterys pirmą kartą tuokėsi vidutiniškai 2,2 metų jaunesnės negu vyrai. Vidutinis pirmą kartą vedusių vyrų amžius buvo 30,5 metų (2021 m. – 30,5 metų), pirmą kartą ištekėjusių moterų – 28,3 metų (2021 m. – 28,3 metų).

Palyginti su 2013 m., vidutinis pirmą kartą vedusių vyrų amžius padidėjo 1,2 metų, o ištekėjusių moterų amžius padidėjo 1,3 metų (vyrų 2013 m. buvo 29,3 metų, moterų – 27 metai).

 

Vidutinis pirmą kartą susituokusių asmenų amžius 2013–2022 m.
Amžius, metais

Created with Highcharts 6.1.429,329,329,529,529,729,730,030,030,230,230,330,330,730,730,330,330,530,530,530,527,027,027,227,227,427,427,727,727,827,828,028,028,328,328,228,228,328,328,328,3VyraiMoterys201320142015201620172018201920202021202205101520253035

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vyrų pirmos santuokos rodikliai pagal amžiaus grupes 2013–2022 m.

 

Pirmų santuokų skaičius, tenkantis 1 tūkst. atitinkamo amžiaus vyrų

Suminis pirmų santuokų rodiklis*

Vidutinis vyrų amžius, tuokiantis pirmą kartą*

15–19

20–24

25–29

30–34

35–39

40–44

45–49

2022

0,6

15,7

56,0

38,1

15,4

6,4

3,1

0,7

30,5

2021

0,7

17,7

56,3

40,5

16,1

6,3

3,0

0,7

30,5

2020

0,7

16,1

48,2

32,3

13,5

5,6

2,0

0,6

30,3

2019

0,8

19,8

60,4

43,1

18,7

8,2

3,4

0,8

30,7

2018

1,0

20,0

65,7

44,7

17,5

6,9

2,6

0,8

30,3

2017

1,1

22,6

70,6

47,9

18,7

6,9

2,5

0,9

30,2

2016

1,0

22,5

72,6

45,8

17,7

6,2

2,4

0,8

30,0

2015

1,3

25,2

77,3

46,0

16,9

5,6

2,0

0,9

29,7

2014

1,2

27,0

78,0

45,0

15,5

5,7

1,5

0,9

29,5

2013

1,3

26,4

75,2

40,1

14,0

4,3

1,4

0,8

29,3

*Rodiklis skaičiuojamas vyrams iki 50 metų amžiaus.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Moterų pirmos santuokos rodikliai pagal amžiaus grupes 2013–2022 m.

 

Pirmų santuokų skaičius, tenkantis 1 tūkst. atitinkamo amžiaus moterų

Suminis pirmų santuokų rodiklis*

Vidutinis moterų amžius, tuokiantis pirmą kartą*

15–19

20–24

25–29

30–34

35–39

40–44

45–49

2022

2,8

36,9

64,2

28,7

9,8

4,0

2,3

0,7

28,3

2021

3,5

37,2

66,6

29,6

10,0

3,7

1,7

0,8

28,3

2020

3,7

34,0

57,3

25,5

9,2

3,9

1,4

0,7

28,2

2019

4,3

43,0

71,0

33,1

12,3

4,3

1,8

0,9

28,3

2018

5,0

44,5

73,8

30,8

11,5

3,8

1,4

0,9

28,0

2017

5,5

47,0

78,6

32,4

11,1

3,8

1,3

0,9

27,8

2016

5,7

46,3

78,8

30,9

9,5

3,3

1,2

0,9

27,7

2015

6,6

50,9

80,5

30,0

8,8

2,9

1,0

0,9

27,4

2014

6,8

54,1

78,9

27,9

8,8

2,3

0,8

0,9

27,2

2013

6,6

51,4

73,2

24,8

7,5

2,0

0,7

0,8

27,0

*Rodiklis skaičiuojamas moterims iki 50 metų amžiaus.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje 

 

2022 m. susituokė 21 nepilnametis asmuo (2013 m. – 78).

 

Susituokę nepilnamečiai pagal gyvenamąją vietovę 2013–2022 m.

Created with Highcharts 6.1.43939363625252929141423231414131388993939383844443737343420202020171719191212MiestasKaimas201320142015201620172018201920202021202205101520253035404550

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2022 m. 91 proc. santuokų sudarė Lietuvos Respublikos piliečių santuokos. Įregistruota 1,3 tūkst. santuokų su užsienio piliečiais (8,4 proc. visų santuokų), t. y. 1,5 tūkst. (53,9 proc.) santuokų mažiau negu 2021 m. 2022 m. 755 šalies pilietės moterys (4,7 proc. ištekėjusiųjų) ir 596 vyrai ( 3,7 proc. vedusiųjų) susituokė su užsieniečiais (-ėmis).

Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių santuokų skaičius, palyginti su 2013 m., sumažėjo 2,5 karto, o santuokų su ne ES piliečiais – 1,9 karto.

 

Santuokos pagal susituokusių asmenų pilietybę 2022 m.

Vyrai Moterys
Created with Highcharts 6.1.4Sutuoktiniopilietybė ta pati14 700Sutuoktiniopilietybė ta pati14 700Sutuoktinisyra LietuvosRespublikospilietis720Sutuoktinisyra LietuvosRespublikospilietis720Sutuoktinio pilietybėkita ir nenurodyta596Sutuoktinio pilietybėkita ir nenurodyta596

 

Created with Highcharts 6.1.4Sutuoktiniopilietybė ta pati14 700Sutuoktiniopilietybė ta pati14 700Sutuoktinisyra LietuvosRespublikospilietis561Sutuoktinisyra LietuvosRespublikospilietis561Sutuoktinio pilietybėkita ir nenurodyta755Sutuoktinio pilietybėkita ir nenurodyta755

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Santuokos pagal susituokusių asmenų pilietybės grupę 2013–2022 m.

 

Iš viso

iš jų

Lietuvos Respublikos piliečių

Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, tik užsieniečių

iš jų

Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių

iš jų

užsieniečių

Lietuvos Respublikos ir ES piliečių

Lietuvos Respublikos ir ne ES piliečių

nenurodyta

2022

16 016

14 582

1 434

1 281

315

964

2

153

2021

16 795

13 963

2 832

2 776

944

1 771

61

56

2020

15 299

12 965

2 334

2 290

815

1 413

62

44

2019

19 502

15 473

4 029

3 987

1 873

2 001

113

42

2018

19 734

16 404

3 330

3 293

1 444

1 768

81

37

2017

21 186

17 677

3 509

3 479

1 626

1 800

53

30

2016

21 347

17 944

3 403

3 362

1 431

1 867

64

41

2015

21 987

18 721

3 266

3 207

1 380

1 776

51

59

2014

22 142

18 870

3 272

3 242

1 350

1 829

63

30

2013

20 469

17 294

3 175

3 161

1 266

1 841

54

14

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2022 m. liepos mėnesį įregistruota daugiausia – 3,1 tūkst. – santuokų.

 

Santuokos pagal įregistravimo mėnesius 2022 m.

Created with Highcharts 6.1.44094096496495745749199191 3281 3281 9951 9953 0523 0522 8302 8302 0232 023998998503503736736SausisVasarisKovasBalandisGegužėBirželisLiepaRugpjūtisRugsėjisSpalisLapkritisGruodis01002003004005006007008009001 0001 1001 2001 3001 4001 5001 6001 7001 8001 9002 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002 8002 9003 0003 1003 2003 300

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau:

Susituokusieji pagal amžiaus grupes ir santuokos eiliškumą 2022 m.

Susituokę asmenys pagal amžiaus grupes ir buvusią santuokinę padėtį 2022 m.

Santuokos pagal susituokusių asmenų pilietybę 2013–2022 m.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne