Lietuvos švietimas ir kultūra
(2022 m. leidimas)

Kultūros ekonominiai rodikliai

 

Nuotr. Becca Tapert

Siekiant Europos Sąjungos kultūros statistikos palyginamumo ir atsižvelgiant į kultūros sektoriaus ypatumus, 2012 m. Europos statistikos ekspertų darbo grupė parengė rekomendacijas kultūros statistikai rengti. Vadovaudamasis šiomis rekomendacijomis, Lietuvos statistikos departamentas vertina ir skelbia šalies kultūros sektoriaus ekonominius rodiklius: kultūros sektoriuje sukurtą pridėtinę vertę, kultūros sektoriaus produkciją ir kultūros sektoriuje užimtų gyventojų skaičių.

2020 m. kultūros sektoriuje sukurta bendroji pridėtinė vertė sudarė 912,5 mln. EUR, arba 2,1 proc. šalies bendrosios pridėtinės vertės. Kultūros sektoriuje sukurta pridėtinė vertė, palyginti su 2019 m., sumažėjo 37,7 mln. EUR, arba 4 proc.

 

Pagrindiniai kultūros sektoriaus ekonominiai rodikliai

 

Kultūros sektorius, iš viso

Palyginti su atitinkamais bendrais šalies rodikliais, proc.

2018

2019**

2020*

2018

2019**

2020*

Produkcija, mln. EUR

1 543,2

1 793,1

1 714,8

1,9

2,0

2,0

Bendroji pridėtinė vertė, mln. EUR

891,1

950,2

912,5

2,2

2,2

2,1

Užimti gyventojai, tūkst.

50,50

48,75

49,12

3,7

3,5

3,5

* Išankstiniai duomenys.
** Patikslinti duomenys.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Didžiausia bendrosios pridėtinės vertės dalis kultūros sektoriuje buvo sukurta bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitose kultūrinėse veiklose (20 proc.), spausdinimo ir įrašytų laikmenų tiražavimo (13,3 proc.) bei kūrybinėje, meninėje ir pramogų organizavimo (9,9 proc.) veiklose.

Kultūros sektoriaus produkcija 2020 m., palyginti su 2019 m., sumažėjo 4,4 proc. ir sudarė 1,7 mlrd. EUR to meto kainomis. Daugiausia – 417,0 mln. EUR – produkcijos buvo sukurta informacijos ir ryšių veiklos įmonėse, meninės ir pramoginės veiklos įmonėse – 388,5 mln. EUR. 2019 m. kultūros sektoriuje dirbo beveik 49,1 tūkst. asmenų.

Kultūros sektoriuje užimtų gyventojų skaičius vertinamas remiantis pridėtinės vertės santykiu, palyginti su šalies pridėtine verte.

 

Kultūros sektoriaus pridėtinės vertės struktūra pagal kultūros sritis 2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4Paveldas, archyvai, bibliotekos23 proc.Paveldas, archyvai, bibliotekos23 proc.Knygos ir spauda15 proc.Knygos ir spauda15 proc.Vizualieji menai9 proc.Vizualieji menai9 proc.Atliekamieji menai7 proc.Atliekamieji menai7 proc.Audio vizualinė sritis16 proc.Audio vizualinė sritis16 proc.Architektūra8 proc.Architektūra8 proc.Reklama1 proc.Reklama1 proc.Kultūrinis švietimas8 proc.Kultūrinis švietimas8 proc.Kita13 proc.Kita13 proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kultūros sektoriaus produkcijos struktūra pagal veiklas 2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos14 proc.Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos14 proc.Didmeninė ir mažmeninė prekyba2 proc.Didmeninė ir mažmeninė prekyba2 proc.Leidybinė veikla10 proc.Leidybinė veikla10 proc.Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba,garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla6 proc.Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba,garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla6 proc.Programų rengimas ir transliavimas8 proc.Programų rengimas ir transliavimas8 proc.Architektūros ir inžinerijos veikla, techninis tikrinimas ir analizė7 proc.Architektūros ir inžinerijos veikla, techninis tikrinimas ir analizė7 proc.Švietimas20 proc.Švietimas20 proc.Reklama ir rinkos tyrimas2 proc.Reklama ir rinkos tyrimas2 proc.Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla8 proc.Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla8 proc.Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla9 proc.Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla9 proc.Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla14 proc.Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla14 proc.Kitos veiklos0 proc.Kitos veiklos0 proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vidutinės vartojimo išlaidos, tenkančios vienam namų ūkio nariui per mėn.
EUR 

_____________________
¹ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys.
² Vaikais laikomi visi asmenys iki 18 metų amžiaus ir ekonomiškai neaktyvūs (nedirbantys ir aktyviai neieškantys darbo) 18–24 metų amžiaus asmenys, gyvenantys su bent vienu iš tėvų (ar jiems prilygintų asmenų). Vaikų kategorijai nepriskirti asmenys laikomi suaugusiais.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje