Lietuvos švietimas ir kultūra
(2022 m. leidimas)

Bendrieji švietimo rodikliai

 

2022 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 848,4 tūkst. gyventojų, kurių amžius buvo iki 29 metų, jie sudarė 30,2 proc. visų šalies gyventojų. Šio amžiaus asmenų skaičius, palyginti su 2021 m. pradžia, sumažėjo 35,5 tūkst., arba 4 proc. Mažėjantis gyventojų skaičius, visuomenės senėjimas neišvengiamai daro įtaką švietimo situacijai, ypač infrastruktūros rodikliams.

 

Gyventojų skaičiaus mažėjimas per 10 metų (2012–2022 m.) 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje: Nuolatinių gyventojų skaičius, Demografinis senėjimas

 

Nuotr. Lee Jeong Soo 

Lietuvos gyventojai – vieni iš labiausiai išsilavinusių Europoje

Aukšto lygio išsilavinimą turinčių 25–64 metų amžiaus gyventojų 2021 m. buvo 694,5 tūkst. – net 18,8 tūkst. daugiau nei 2020 m., ir jie sudarė 45,3 proc. visų 25–64 metų amžiaus šalies gyventojų. Ši dalis Lietuvoje nuosekliai didėja, palyginti su kitomis ES šalimis, esame vieni pirmųjų (ES 27 – 33,4 proc.).

Visuomenės vystymosi potencialą rodo jaunų išsilavinusių žmonių dalis. 2021 m. Lietuvoje aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą turėjo 60,3 proc., o vidutiniškai ES – 41,6 proc. visų 30–34 m. amžiaus gyventojų Ši dalis pastarąjį dešimtmetį išlaiko nuoseklaus didėjimo tendenciją.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėjeEurostato svetainėje

 

25–64 metų amžiaus gyventojai pagal išsilavinimo lygį

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst.543,1543,1558,2558,2577,6577,6606,2606,2616,3616,3616,8616,8635,1635,1658,5658,5675,7675,7694,5694,5945,3945,3923,6923,6891,9891,9857,3857,3851,8851,8835,3835,3810,1810,1790,8790,8784,8784,8759,0759,0106,5106,5104,0104,0105,8105,8101,8101,883,183,179,479,479,579,576,876,870,470,478,278,2Aukštas¹Vidutinis²Žemas³201220132014201520162017201820192020202105001 0001 5002 000

____________________
¹ Aukštasaukštesnysis, aukštasis (iki 2013 m. – ISCED 5, 6, nuo 2014 m. – ISCED 5, 6, 7, 8).
² Vidutinispagrindinis su profesine kvalifikacija, vidurinis (be / su profesine kvalifikacija), specialusis vidurinis (ISCED 3, 4).
³ Žemasneturi pradinio, pradinis (be / su profesine kvalifikacija), pagrindinis (ISCED 0, 1, 2).

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2020 m. kas ketvirtas šalies dirbantis asmuo tobulino kvalifikaciją profesinio mokymo kursuose

2020 m. kas antros įmonės (54 proc.) darbuotojas mokėsi ar kėlė kvalifikaciją profesinio mokymo kursuose, dalyvavo konferencijose ar seminaruose, mokėsi darbo vietoje ar savarankiškai naudodamas šiuolaikines technologijas. Profesinio mokymo kursuose kvalifikaciją tobulino 214 tūkst., arba 26 proc. šalies dirbančių asmenų. Daugiausia kvalifikaciją kursuose tobulino finansinės ir draudimo veiklos bei informacijos ir ryšių veiklos įmonių darbuotojai.

 

Gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis, 2021 m. gyventojų, per paskutinias keturias savaites iki apklausos formaliajame ar neformaliajame mokyme žinių siekė 8,5 proc. 25–64 metų šalies gyventojų. Skirtis, kaip ir kitų išsilavinimo rodiklių atveju, tarp lyčių ir gyvenančiųjų mieste ir kaime, akivaizdi.

 

25–64 metų amžiaus gyventojų visą gyvenimą trunkantis mokymasis 2021 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.17,617,620,720,711,111,114,514,517,417,48,98,920,720,723,723,713,613,6 Iš visoVyraiMoterys Mieste ir kaimeMiesteKaime0510152025

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Nuotr. Omar Sanou

Mokymo įstaigose besimokančių asmenų – kasmet mažiau

2021–2022 mokslo metų pradžioje 164,7 iš 1 tūkst. gyventojų mokėsi ar studijavo (2020–2021 m. – 164,2). Iš viso 2021–2022 m. šalies mokymo įstaigose mokėsi ar studijavo 460,3 tūkst. mokinių ir studentų, arba beveik kas šeštas Lietuvos gyventojas. Besimokančiųjų skaičius mokymo įstaigose, palyginti su 2020–2021 mokslo metais, sumažėjo 1,5 tūkst., arba 0,3 proc. Besimokančiųjų skaičius linkęs didėti visų mokymosi lygmenų įstaigose.

Bendrojo ugdymo mokyklų skaičius per metus sumažėjo nuo 977 iki 957. 2021 m. rudenį į bendrojo ugdymo mokyklas priimta 28,8 tūkst. pirmokų – 0,9 tūkst. (3,2 proc.) daugiau nei 2020 m. Iš viso 2021–2022 mokslo metų pradžioje pagal bendrojo ugdymo programas buvo ugdoma 330,3 tūkst. mokinių.

2021 m. bendrojo ugdymo mokyklose pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus gavo 24,8 tūkst. mokinių (2020 m. – 25,3 tūkst.), brandos atestatus – 19,9 tūkst. abiturientų (2020 m. – 20,4 tūkst.). Daugiau kaip du trečdaliai abiturientų (71,7 proc.) tais pačiais metais tęsė mokslus šalies mokymo įstaigose: 40,2 proc. – universitetuose, 20,7 proc. – kolegijose, 10,8 proc. – profesinio mokymo įstaigose.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Eurostato svetainėje

 

Mokinių ir studentų skaičius mokymosi įstaigose
Mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.4578 136551 638531 540515 041503 898485 940467 759459 443458 868460 349373 874373 874357 530357 530344 721344 721335 202335 202330 869330 869326 061326 061322 344322 344325 677325 677327 022327 022330 262330 26244 79744 79745 63545 63546 46246 46246 54346 54347 66147 66142 10142 10134 15634 15627 82427 82427 49927 49926 71426 71445 68545 68543 55043 55041 48541 48539 77239 77237 57137 57135 43335 43333 93833 93832 93132 93132 45232 45231 80731 807113 780113 780104 923104 92398 87298 87293 52493 52487 79787 79782 34582 34577 32177 32173 01173 01171 89571 89571 56671 566 Iš viso besimokančiųjųBendrojo ugdymo mokyklaProfesinio mokymo įstaigaKolegijaUniversitetas2012–20132013–20142014–20152015–20162016–20172017–20182018–20192019–20202020–20212021–20220200 000400 000600 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Besimokantys asmenys pagal švietimo lygmenis

 

2017–2018

2018–2019

2019–2020

2020–2021

2021–2022

Vyrai

Moterys

Vyrai

Moterys

Vyrai

Moterys

Vyrai

Moterys

Vyrai

Moterys

Iš viso pagal švietimo lygmenis
(0–8 lygmuo)

307 628

307 718

299 858

299 564

295 420

295 932

294 727

297 165

295 657

298 574

Ikimokyklinis ugdymas (0 lygmuo)

66 361

62 536

67 374

63 784

67 756

63 641

68 448

64 055

69 604

64 876

Pradinis ugdymas (1 lygmuo)

59 763

56 863

60 539

57 137

60 851

57 765

59 780

56 902

59 590

56 655

Pagrindinis ugdymas (2 lygmuo)

85 264

79 103

84 262

78 506

84 920

79 659

85 753

81 267

87 559

82 930

Vidurinis ugdymas (3 lygmuo)

36 231

32 395

33 389

30 069

31 211

28 470

32 043

28 654

31 674

28 437

Profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą (4 lygmuo)

8 468

10 075

5 968

6 626

5 193

5 432

4 673

5 418

3 999

4 990

Bakalauro ir profesinio bakalauro studijos (6 lygmuo)

40 521

47 947

37 502

44 676

34 834

42 296

33 342

41 829

32 531

41 507

Magistrantūros studijos (7 lygmuo)

9 843

17 233

9 648

17 222

9 446

17 145

9 510

17 494

9 552

17 670

Doktorantūra (8 lygmuo)

1 177

1 566

1 176

1 544

1 209

1 524

1 178

1 546

1 148

1 509

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Mokinių ir studentų, įgijusių pagrindinį, vidurinį ir aukštąjį išsilavinimą, skaičiaus kitimas

Created with Highcharts 6.1.437 09737 09735 68935 68932 57832 57831 54331 54330 74930 74928 11328 11326 07226 07225 79525 79525 29525 29524 87624 87640 33740 33735 49235 49233 98633 98632 82132 82129 30029 30028 39128 39127 57827 57825 37425 37423 93223 93223 53323 53312 69812 69810 85510 85510 01210 0129 5709 5708 8878 8878 3128 3128 0168 0167 4387 4387 4737 4737 4257 42520 27620 27618 56618 56613 90813 90813 48613 48612 31812 31811 20311 20310 74410 74410 10110 1019 3319 3318 4568 456PagrindinisVidurinisAukštasis koleginisAukštasis universitetinis (pagrindinės studijos)2012201320142015201620172018201920202021025 00050 00075 000100 000125 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Abiturientai ir absolventai, tais pačiais metais tęsiantys mokslus
Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Nuotr. Maria Teneva

Iš darbo ir mokymosi konteksto „iškritusių“ jaunuolių dalis Lietuvoje, palyginti su kitomis ES šalimis nėra gąsdinanti. Per paskutinius penkerius metus 15–24 metų amžiaus nedirbančio ir nesimokančio jaunimo dalis padidėjo ir 2021 m. sudarė 10,9 proc. visų to paties amžiaus gyventojų (2017 m. – 9,1 proc.). 18–24 metų jaunuolių, nepasiekusių vidutinio išsilavinimo lygio ir toliau nesimokančių, vertinant pastarąjį dešimtmetį, linkusi mažėti – nuo 7,4 proc. 2011 m. iki 5,4 proc. 2021‑aisiais. Skirtis tarp lyčių šiuo klausimu akivaizdi, ypač tarp vidutinio lygio išsilavinimo nepasiekusiųjų.

 

15–24 metų nedirbančio ir nesimokančio jaunimo dalis

Created with Highcharts 6.1.4Proc.11,211,19,99,29,49,18,08,610,810,912,811,69,59,110,09,18,49,712,211,09,510,610,39,38,89,27,67,59,210,8 Iš visoVyraiMoterys2012201320142015201620172018201920202021051015

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

18–24 metų jaunimo, neįgijusio vidutinio išsilavinimo ir nesimokančio, dalis

Created with Highcharts 6.1.4Proc.6,56,35,95,54,85,44,64,05,65,48,17,87,06,96,07,06,15,27,76,44,64,74,64,03,63,83,02,83,44,3 Iš visoVyraiMoterys20122013201420152016201720182019202020210246810

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Nuotr. Jilbert Ebrahimi

Neformalusis vyresnio amžiaus žmonių švietimas – trečiojo amžiaus universitetai

Visuomenei vis labiau senstant, daugiau dėmesio skiriama sąlygų, padedančių vyresniojo amžiaus asmenims išlikti aktyviu ir visaverčiu visuomenės nariu, sukūrimui. Vienas iš būdų sukurti tokias sąlygas – specialių mokymo įstaigų, skirtų vyresnio amžiaus žmonėms, steigimas.

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas¹ nurodo, kad tokio pobūdžio įstaigas kurti gali neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjas – mokykla, laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (biblioteka, muziejus, trečiojo amžiaus universitetas ir kita įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), teisės aktų nustatyta tvarka turintys teisę vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi.

Trečiojo amžiaus universitetas – tai neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjas, jo padalinys arba neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa, teikiantys vyresnio amžiaus asmenų neformalųjį švietimą ir tęstinį mokymąsi, tenkinantys jų žinių, kompetencijos plėtotės ir kultūrinius poreikius¹.


Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų problema

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, atlikęs vyresnio amžiaus žmonių neformaliojo švietimo situacijos analizę ir tyrimus², skelbia, kad Lietuvoje yra žinomi 66 savarankiškai veikiantys trečiojo amžiaus universitetai (TAU) (2018 m. duomenys). Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR) įregistruotos 23 neformaliojo švietimo institucijos, savo pavadinime turinčios žodžius trečiojo amžiaus universitetas.

Egzistuoja bendros neformaliojo suaugusiųjų švietimo ar mokymosi paslaugas teikiančių institucijų sistemos nebuvimo problema, todėl skirtinguose šaltiniuose tokių institucijų skaičius gali skirtis.


Trečiojo amžiaus universitetų pradininkas – 1995 m. įsteigtas Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus universitetas Vilniuje

Asociacija „Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas“ (MČTAU) – nevyriausybinė neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir mokymo institucija, įkurta 1995 m., veikianti Vilniuje.

Universiteto tikslai:

1. Sudaryti sąlygas vyresnio amžiaus žmonėms mokytis visą gyvenimą;

2. Populiarinti MČTAU ir formuoti pozityvų vyresnio amžiaus žmonių įvaizdį;

3. Atstovauti MČTAU bendruomenei regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu;

4. Skatinti savanorystę ir bendravimą tarp kartų.


Universitetas siekia puoselėti žmogiškąsias vertybines nuostatas:

Bendruomeniškumą;

Atvirumą kaitai ir naujoms idėjoms;

Pagarbą, toleranciją;

Kūrybiškumą ir iniciatyvumą;

Atsakomybę ir ugdymosi aplinkos puoselėjimą ir saugojimą.


Universiteto klausytojais gali būti asmenys nuo 50+ amžiaus. Vyriausia universiteto klausytoja 2021 m. rudenį atšventė 96 metų gimtadienį, šviesaus proto ir kupina kūrybinių sumanymų.

Universitete veikia dvylika fakultetų ir trys meno kolektyvai (vokalinis ansamblis, šokių studija, moterų choras). Universitete veikla organizuojama įvairiomis formomis – skaitomos paskaitos įvairiomis temomis, rengiami seminarai, konferencijos, organizuojamos parodos, kelionės, susitikimai, meninių kolektyvų pasirodymai, vykdomi savanorystės projektai. Kai kurie užsiėmimai vyksta ir nuotoliniu būdu (Google Meet, Zoom platformose). Universitete siekiama kiekvieno nario savirealizacijos ir saviraiškos galimybių. Taip palaikomas visavertis vyresnio amžiaus žmonių fizinis ir emocinis gyvenimas, skatinama jų socialinė integracija.

Universiteto veiklą įvertino Europos Parlamentas, 2016 m. suteikdamas garbingą Europos piliečio vardą.


Trečiojo amžiaus universitetai (TAU) veikia ir kituose šalies miestuose – 49 šalies trečiojo amžiaus universitetai susibūrė į Nacionalinę TAU asociaciją, vienijančią per 16 tūkst. vyresnio amžiaus žmonių.

 

Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto (MČTAU) klausytojai
Metų pabaigoje

Created with Highcharts 6.1.49199191 6011 6011 8551 8552 0022 0022 2722 2722 5242 5241 5331 5331 7071 70779791491491821822022022152152382381301301511518408401 4521 4521 6731 6731 8001 8002 0572 0572 2862 2861 4031 4031 5561 556 Faktiškai lankančių skaičiusVyraiMoterys2014Amžiaus vidurkis: 70–75metai2015Amžiaus vidurkis: 67–73metai2016Amžiaus vidurkis: 67–72metai2017Amžiaus vidurkis: 65–70metų2018Amžiaus vidurkis: 65–70metų2019Amžiaus vidurkis: 65–70metų2020Amžiaus vidurkis: 67–72metai2021Amžiaus vidurkis: 65–70metų01 0002 0003 000

 

Ši informacija parengta remiantis Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro duomenimis ir tai nėra oficialioji statistika.

Dėkojame Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetui už bendradarbiavimą.

___________________
¹ Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas, 1998 m. birželio 30 d. Nr. VIII‑822.
² https://www.kpmpc.lt/kpmpc/suaugusiuju-svietimas-3/.
³ http://www.mctau.lt/images/pdf/Veiklos-dokumentai/MCTAU-istatai_2017.pdf.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.