Lietuvos švietimas ir kultūra
(2022 m. leidimas)

Bendrasis mokyklinis ugdymas

 

Nuotr. Stanley Morales

Bendrasis mokyklinis ugdymas yra ugdymas pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sukanka septyneri metai. Ketverių metų pradinio ugdymo programą vykdo bendrojo ugdymo ir kitos mokyklos ar kitas švietimo teikėjas. Baigus pradinio ugdymo programą įgyjamas pradinis išsilavinimas. Pagrindinis ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pradinį išsilavinimą. Šešerių metų pagrindinio ugdymo programą arba jos dalį vykdo gimnazijos, progimnazijos, pagrindinės ir kitos mokyklos. Baigus šią programą ir patikrinus mokymosi pasiekimus, įgyjamas pagrindinis išsilavinimas. Vidurinis ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pagrindinį išsilavinimą. Vidurinio ugdymo programos trukmė yra dveji metai. Programą vykdo gimnazijos ir kitos mokyklos. Baigusiems vidurinio ugdymo programą ir išlaikiusiems brandos egzaminus asmenims išduodamas brandos atestatas, kurį turint galima siekti aukštojo išsilavinimo. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo paskirtis – padėti mokiniui lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją. Mokiniai, turintys labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, gali mokytis iki mokslo metų, kuriais jiems sueina 21 metai, pabaigos.

2021–2022 mokslo metų pradžioje šalyje veikė 957 bendrojo ugdymo mokyklos. 2021 m. rudenį į bendrojo ugdymo mokyklas buvo priimta 28,8 tūkst. pirmokų – 0,9 tūkst. (3,2 proc.) mažiau nei 2020 m. Iš viso pagal bendrojo ugdymo programas buvo ugdoma 330 tūkst. mokinių. Beveik pusė visų mokinių (50,2 proc.) mokosi pagal pagrindinio ugdymo programas, 116,2 tūkst. (35,2 proc.) – pagal pradinio ugdymo, 44, tūkst. (13,3 proc.) mokinių mokosi pagal vidurinio ugdymo programas. 2021 m. bendrojo ugdymo mokyklose pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus gavo 24,8 tūkst. mokinių (2020 m. – 25,3 tūkst.), brandos atestatus – 19,9 tūkst. abiturientų (2020 m. – 20,4 tūkst.). Daugiau nei du trečdaliai abiturientų (71,7 proc.) tais pačiais metais tęsė mokslus šalies mokymo įstaigose: 40,2 proc. – universitetuose, 20,7 proc. – kolegijose, 10,8 proc. – profesinio mokymo įstaigose.

2021 m. šalyje 91,8 proc. 20–24 metų amžiaus jaunuolių turėjo ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą (2020 m. –90,1 proc.). 2021 m. vidurinį išsilavinimą bendrojo ugdymo mokyklose įgijo 19,9 tūkst. abiturientų, profesinio mokymo įstaigose – 3,5 tūkst. (2020 m., atitinkamai 20,4 ir 3,5 tūkst.).

 

Bendrojo ugdymo mokyklos ir mokiniai jose
Mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.4Bendrojo ugdymo mokyklosBendrojo ugdymo mokyklų mokiniai1 2421 2421 2081 2081 2001 2001 1931 1931 1511 1511 1251 1251 0891 0891 0561 056977977957957373 874357 530344 721335 202330 869326 061322 344325 677327 022330 262Bendrojo ugdymo mokyklosBendrojo ugdymo mokyklų mokiniai2012–20132013–20142014–20152015–20162016–20172017–20182018–20192019–20202020–20212021–202204008001 2001 6000150 000300 000450 000600 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2021–2022 mokslo metų pradžioje

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Mokiniai, įgiję išsilavinimą bendrojo ugdymo mokyklose

Created with Highcharts 6.1.436 52736 52735 48635 48631 84931 84930 67330 67329 79929 79927 04327 04325 09325 09324 80124 80125 29125 29124 78324 78333 25033 25029 56529 56528 76728 76727 73827 73824 58124 58123 87423 87423 11623 11621 50721 50720 40720 40719 85019 850PagrindinįVidurinį2012201320142015201620172018201920202021015 00030 00045 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal lytį 2021 m.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

18–24 metų jaunimo, neįgijusio vidutinio išsilavinimo ir nesimokančio, dalis

Created with Highcharts 6.1.4Proc.6,56,56,36,35,95,95,55,54,84,85,45,44,64,64,04,05,65,65,45,48,18,17,87,87,07,06,96,96,06,07,07,06,16,15,25,27,77,76,46,44,64,64,74,74,64,64,04,03,63,63,83,83,03,02,82,83,43,44,34,3 Iš visoVyraiMoterys20122013201420152016201720182019202020210246810

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2021–2022 mokslo metų pradžioje bendrojo ugdymo mokyklose dirbo 27,4 tūkst. mokytojų ir mokyklos vadovų, arba 0,5 tūkst. (1,9 proc.) mažiau nei 2020–2021 mokslo metais. 27,4 tūkst., arba 98 proc., jų turėjo aukštąjį išsilavinimą. Moterys mokytojos sudarė 88,3 proc. Daugiau nei trečdalis (38 proc.) mokytojų ir mokyklos vadovų buvo 50–59 metų amžiaus, beveik ketvirtadalis (23 proc.) – 60 metų ir vyresni. Vidutinis mokytojo amžius – 50,9 metų (2017 m. – 49,7 metų).

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai
Mokslo metų pradžioje

Pagal gyvenamąją vietovę

Created with Highcharts 6.1.425 82325 82324 88024 88024 09524 09523 57023 57022 90022 90022 36022 36021 89621 89621 88521 88521 90721 90721 66921 66910 00310 0039 4809 4809 0019 0018 6868 6868 0418 0417 5477 5477 1467 1466 7146 7146 0496 0495 7375 737MiestasKaimas2012–20132013–20142014–20152015–20162016–20172017–20182018–20192019–20202020–20212021–2022010 00020 00030 00040 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal amžių

Created with Highcharts 6.1.4337,0337,0234,0234,0193,0193,0215,0215,0221,0221,0168,0168,0165,0165,0213,0213,0253,0253,0268,0268,01 6301 6301 3201 3201 0821 0829189187557557267267197196966967257257327322 4082 4082 1032 1031 8441 8441 7121 7121 5601 5601 4251 4251 2881 2881 2231 2231 1321 1321 0481 0483 9073 9073 6773 6773 3153 3153 0953 0952 7272 7272 3772 3772 1212 1211 9831 9831 9201 9201 8841 8845 5175 5175 0275 0274 6404 6404 3514 3514 0494 0493 8113 8113 6523 6523 3483 3483 1573 1572 9282 9285 9875 9875 7485 7485 6665 6665 6455 6455 4155 4155 0585 0584 7274 7274 4564 4564 1944 1943 9993 9997 1647 1646 7406 7406 3356 3355 9575 9575 5815 5815 4925 4925 3045 3045 2405 2405 2535 2535 1295 1295 3775 3775 8045 8046 1766 1766 4016 4016 4656 4656 3186 3186 0256 0255 7085 7085 3675 3675 1535 1532 5122 5122 7172 7172 8532 8533 0733 0733 3003 3003 6603 6604 0954 0954 6124 6124 7954 7954 9524 9529879879909909929928898898688688728729469461 1201 1201 1601 1601 3131 313Iki 25 metų25–29 metų30–34 metų35–39 metų40–44 metų45–49 metų50–54 metų55–59 metų60–64 metų65 metų ir vyresni2012–20132013–20142014–20152015–20162016–20172017–20182018–20192019–20202020–20212021–202202 0004 0006 0008 00010 00012 00014 00016 00018 00020 00022 00024 00026 00028 00030 00032 00034 00036 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal amžių ir gyvenamąją vietovę 2021–2022 mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.42332336186188248241 4211 4212 2812 2813 1443 1444 0644 0644 0574 0573 9683 9681 0591 05935351141142242244634636476478558551 0651 0651 0961 096984984254254MiestasKaimasIki 25 metų25–29 metų30–34 metų35–39 metų40–44 metų45–49 metų50–54 metų55–59 metų60–64 metų65 metų ir vyresni02505007501 0001 2501 5001 7502 0002 2502 5002 7503 0003 2503 5003 7504 0004 2504 5004 7505 0005 2505 500

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal lytį 2021–2022 mokslo metų pradžioje

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Mokytojų, dėstančių atskirus dalykus, skaičius kito nedaug.

 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai dėstantys atskirus dalykus

 

2017–2018

2018–2019

2019–2020

2020–2021

2021–2022

Iš viso

22 103

21 164

20 705

20 030

19 343

Gimtosios (lietuvių) kalbos

2 855

2 770

2 717

2 681

2 684

Gimtosios (nelietuvių) kalbos

258

243

245

237

243

Istorijos ir politologijos

1 271

1 202

1 191

1 138

1 109

Anglų kalbos

2 993

2 898

2 869

2 823

2 798

Prancūzų kalbos

116

107

108

104

97

Vokiečių kalbos

314

299

276

269

250

Rusų kalbos

1 007

947

926

860

826

Kitų užsienio kalbų

6

9

12

21

23

Matematikos

2 276

2 197

2 176

2 094

2 052

Informacinių technologijų

804

778

751

742

709

Gamtos

113

105

110

159

153

Geografijos

772

722

693

675

660

Biologijos

818

793

764

700

675

Ekonomikos

75

66

69

72

67

Fizikos ir astronomijos

664

639

637

585

555

Chemijos

537

508

490

437

422

Dailės

652

609

591

532

542

Muzikos

1 205

1 124

1 066

1 015

810

Teatro

37

34

37

38

38

Šokio

252

252

257

253

258

Technologijų

1 235

1 152

1 130

1 109

1 066

Kūno kultūros

1 475

1 392

1 378

1 361

1 343

Tikybos

650

615

593

569

542

Etikos

402

378

387

354

355

Pilietinės visuomenės pagrindai

27

25

25

30

26

Žmogaus saugos

118

112

97

104

86

Specialiųjų ugdymo dalykų

398

439

407

414

322

Kitų dalykų

773

749

703

654

632

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Mokytojų darbo užmokestis (viešojo sektoriaus)
Paskutinio metų ketvirčio duomenys

Created with Highcharts 6.1.4EUR752,9752,9769,0769,0791,1791,1825,9825,9892,5892,5968,2968,21 104,31 104,31 540,11 540,11 819,91 819,92 025,22 025,2578,8578,8590,6590,6609,0609,0634,3634,3685,9685,9747,0747,0843,5843,5962,2962,21 135,01 135,01 255,51 255,5Šalies ūkis¹ – BrutoŠalies ūkis¹ – NetoMokytojai – BrutoMokytojai – Neto2012K42013K42014K42015K42016K42017K42018K42019K42020K42021K405001 0001 5002 0002 500

____________________
¹ Be individualių įmonių.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau bendrojo mokyklinio ugdymo rodiklių:

Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių bendrojo ugdymo mokyklose, specialiosiose mokyklose ir specialiojo ugdymo centruose

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai pagal klases

Bendrojo ugdymo mokyklos pagal mokymo kalbas ir mokiniai pagal mokymosi kalbą

Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, besimokančių užsienio kalbą, dalis

Bendrojo ugdymo mokyklų pedagoginiai darbuotojai (išskyrus mokytojus ir mokyklų vadovus)


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.