Lietuvos švietimas ir kultūra
(2022 m. leidimas)

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

 

Nuotr. Stephen Andrews

Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kuriam kalendoriniais metais sueina šešeri metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Vienų metų priešmokyklinio ugdymo programą vykdo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklos, ar kitas švietimo teikėjas.

2021 m. pabaigoje šalyje veikė 720 ikimokyklinio ugdymo įstaigų (mieste – 631, kaime – 89) ir 443 bendrojo ugdymo mokyklų įsteigtos ikimokyklinio ugdymo grupės. Jose buvo ugdoma 124 tūkst. vaikų, tai 1 445 vaikais daugiau nei 2020 m. Vaikų priežiūros lopšelių grupes lankė 25,6 tūkst. 1–2 metų amžiaus vaikų, arba 52,5 proc. šio amžiaus gyventojų.

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius

       Tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo arba konfidencialūs duomenys.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių skaičius

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2021 m. šalyje šimtui vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas, vidutiniškai teko 110 vietų (2020 m. – 107). Tik dvejose savivaldybėse vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose buvo mažiau nei jas lankančių vaikų: Širvintų r. sav. – 93, Zarasų r. sav. – 98. Kaime šimtui auklėtinių vidutiniškai teko 124 vietos, mieste – 109.

 

Vaikai, dalyvaujantys ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme

Created with Highcharts 6.1.4Proc.31,431,933,135,036,841,444,044,044,252,582,082,084,884,886,186,187,087,087,987,988,288,288,788,789,189,190,390,395,895,864,464,466,766,768,368,369,669,670,470,472,172,173,873,874,474,475,675,682,882,81–2 metų3–6 metų1–6 metų ir vyresni20122013201420152016201720182019202020210255075100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

5–7 metų vaikai ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose

Created with Highcharts 6.1.426 29925 86926 98328 24828 63428 17128 17128 00528 00527 35727 35728 23228 23229 60229 60228 68628 68627 56427 56427 38527 38525 52425 52426 45726 4575 metų6 metų7 metų2017201820192020202105 00010 00015 00020 00025 00030 00035 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo rodiklių:

Įstaigos ir ugdytiniai

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų, turinčių specialios paskirties ugdymo grupes, skaičius

Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai, integruoti į ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendrosios paskirties grupes

Vietų skaičius, tenkantis 100-ui vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagoginių darbuotojų skaičius