Lietuvos švietimas, kultūra ir sportas
(2021 m. leidimas)

Apie leidinį

 

 

„Lietuvos švietimas, kultūra ir sportas“ – tai skaitmeninis leidinys, suteikiantis galimybę susipažinti su pagrindiniais formalaus ir neformalaus ugdymo, šalies mokymo įstaigų, kultūros ir sporto rodikliais.


Informacija apie leidinyje publikuojamą statistinę informaciją:

Leidinyje pateikiama statistinė informacija kasmet atnaujinama atsižvelgiant į naujausią statistinę informaciją, skaitytojų patogumui, greta pateikiamos nuorodos į Rodiklių duomenų bazės ar kitų šaltinių lenteles, kuriose pateikiami atitinkamos temos statistiniai rodikliai.

Statistinės informacijos šaltiniai – Rodiklių duomenų bazė, Lietuvos Respublikos finansų, Kultūros ministerijų, Švietimo informacinių technologijų centro, Lietuvos sporto centro, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos bei Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto jungtiniai duomenys.


Leidinio struktūra:

Įžanga

Švietimas

Virtualus švietimo rodiklių stendas

Lietuvos švietimo sistemos struktūra

Bendrieji švietimo rodikliai

Švietimo finansai

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Bendrasis mokyklinis ugdymas

Profesinis mokymas

Aukštasis mokslas

Kultūra

Virtualus kultūros rodiklių stendas

Kultūros ekonominiai rodikliai

Kultūros paveldas

Kultūros įstaigų veikla

Spauda

Sportas

Virtualus sporto rodiklių stendas

Sporto ekonominiai rodikliai

Sportininkai

Sporto organizacijų veikla

Sąvokos

Apie leidinį


Skaitmeninio leidinio „Lietuvos švietimas, kultūra ir sportas“ ISSN 2669-0136

Nuotraukos: Freepik.comPexels.comReal is beautiful stockUnsplash.com 

© Lietuvos statistikos departamentas, 2021