Lietuvos švietimas, kultūra ir sportas
(2021 m. leidimas)

Aukštasis mokslas

 

2020–2021 m. aukštojo mokslo siekė  33,8 proc. 20–24 metų amžiaus jaunuolių (2019 m. – 38 proc.).

2020–2021 mokslo metų pradžioje šalyje buvo 41 aukštoji mokykla – 19 universitetų ir 22 kolegijos, jose studijavo 104 tūkst. studentų, iš jų universitetuose – 71,9 tūkst. (2019–2020 m. – 73 tūkst.), kolegijose – 32,5 tūkst. Palyginti su praėjusiais 2019–2020 mokslo metais, studentų universitetuose sumažėjo 1,1 tūkst. (1,5 proc.), kolegijose – 0,5 tūkst. (1,5 proc.).

Nevalstybinėse aukštosiose mokyklose (7 universitetuose ir 10 kolegijų) studijavo 12 tūkst., arba beveik 11,6 proc., visų studentų (2019–2020 m. – 11,2 tūkst., arba 10,6 proc.).

2020 m. aukštosios mokyklos parengė 24,8 tūkst. aukštojo mokslo specialistų. Kolegijose profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis suteiktas 7,5 tūkst. absolventų, universitetuose 9,3 tūkst. studentų suteiktas bakalauro, 6,5 tūkst. – magistro, 306– mokslo daktaro laipsnis, 742 absolventai, baigę profesines studijas, įgijo profesinę kvalifikaciją (409 baigė rezidentūrą, 333 – pedagogines studijas).

2020 m. 59,6 proc. 30–34 metų amžiaus Lietuvos gyventojų turėjo aukštąjį išsilavinimą (2019 m. – 57,8 proc.).


Studentų užsieniečių – vis daugiau

Šalies universitetuose visą studijų programą studijavo 6,9 tūkst. užsienio piliečių, tai sudarė 9,6 proc. visų universitetų studentų. Kolegijose visą studijų programą studijavo 634 studentai užsieniečiai. Penktadalis (21,4 proc.) aukštosiose mokyklose studijuojančių užsieniečių yra Europos šalių piliečiai, daugiau kaip trečdalis (34,2 proc.) studijuoti atvyko iš Azijos šalių.

2019 m. Jungtinėje Karalystėje studijavo 4,4 tūkst., Danijoje – 1,1 tūkst., Lenkijoje –619, Prancūzijoje – 208 studentai iš Lietuvos.

 

Kolegijos

Nuotr. Buro Millennial

2020 m. į kolegijas priimta 10,8 tūkst. studentų, iš jų 4,3 tūkst. (40 proc.) – į valstybės finansuojamas studijų vietas. Didžioji dalis priimtųjų (91,6 proc.) yra baigę bendrojo ugdymo mokyklas, 5,8 proc. jau įgiję profesiją profesinio mokymo įstaigose. Tarp priimtųjų taip pat yra turinčiųjų aukštojo mokslo baigimo diplomus (0,1 proc.).

Iš viso 2020–2021 mokslo metų pradžioje kolegijose studijavo 32,5 tūkst. studentų (56,7 proc. merginų ir 43,3 proc. vaikinų). Valstybės lėšomis finansuojamose studijų vietose studijavo 15,1 tūkst., arba beveik pusė (46,8 proc.) visų kolegijų studentų.

Populiariausia studijų sritis – verslas ir administravimas. Šios srities specialistais tapti siekia 35,6 proc. (11,5 tūkst.) kolegijų studentų, sveikatos priežiūros studijų programas studijuoja 6,1 tūkst. (18,8 proc.), inžineriją – 3,4 tūkst. (10,3 proc.) studentų. Nepaisant to, kad kasmet mažėja kolegijų studentų skaičius beveik visose studijų srityse, pastaraisiais metais padaugėjo studijuojančiųjų Informacijos ir ryšio technologijos ir sveikatos priežiūros programas. Palyginti su 2014–2015 mokslo metais, Informacijos ir ryšio technologijas studijavo 2,5 karto daugiau studentų, o sveikatos priežiūrą – 16,6 proc. daugiau.

 

Kolegijų studentai pagal studijų formas
Mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.437 57137 57135 43335 43333 93833 93832 93132 93132 45232 45224 27424 27423 58323 58323 05623 05623 44123 44123 81923 81913 32213 32211 87811 87810 90310 9039 4989 4988 6558 655 Iš visoNuolatinės studijosIštęstinės studijos2016–20172017–20182018–20192019–20202020–2021010 00020 00030 00040 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kolegijų studentai pagal studijų sritį ir lytį
Mokslo metų pradžioje

 

2016–2017

2017–2018

2018–2019

2019–2020

2020–2021

Vyrai

Moterys

Vyrai

Moterys

Vyrai

Moterys

Vyrai

Moterys

Vyrai

Moterys

Iš viso pagal studijų sritis

17 301

20 270

16 246

19 187

15 226

18 712

14 497

18 434

14 055

18 397

Verslas ir administravimas

4 599

7 704

4 283

7 004

4 418

6 725

4 725

6 743

5 074

6 470

Sveikatos priežiūra

578

5 053

529

5 212

526

5 443

594

5 480

626

5 459

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

5 888

396

5 246

323

4 624

252

3 801

194

3 209

149

Architektūra ir statyba

1 711

453

1 738

401

1 517

301

1 361

252

1 360

259

Menai

681

1 130

647

1 045

623

1 001

615

958

543

1 036

Informacijos ir ryšio technologijos

737

94

1 011

136

1 085

151

1 214

161

1 358

187

Socialinė gerovė

104

1 211

105

1 121

97

1 151

109

1 183

109

1 313

Švietimas

35

831

25

856

18

970

18

1 025

29

1 259

Teisė

487

679

505

617

545

662

550

677

468

660

Transporto paslaugos

1 188

277

1 028

239

796

203

642

136

496

84

Gamyba ir perdirbimas

350

783

314

754

242

574

168

437

117

343

Žemės ūkis

227

289

224

280

202

253

190

252

194

239

Kalbos

118

215

117

219

106

234

135

233

138

265

Paslaugos asmenims

153

735

113

602

108

444

109

333

87

277

Miškininkystė

366

93

298

78

253

51

202

48

170

46

Žurnalistika ir informacija

17

145

18

126

20

122

32

128

47

163

Veterinarija

25

147

25

152

27

160

22

182

24

184

Fiziniai mokslai

27

47

28

37

19

26

15

20

13

15

Socialiniai mokslai

26

16

13

8

11

9

6

13

10

14

Transporto paslaugos

1 188

277

1 028

239

796

203

642

136

-

-

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.4VyraiMoterysVerslas ir administravimasSveikatos priežiūraInžinerija ir inžinerinės profesijosArchitektūra ir statybaMenaiInformacijos ir ryšio technologijosSocialinė gerovėŠvietimasTeisėTransporto paslaugosGamyba ir perdirbimasŽemės ūkisKalbosPaslaugos asmenimsMiškininkystėŽurnalistika ir informacijaVeterinarijaFiziniai mokslaiSocialiniai mokslai01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 00010 00011 00012 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kolegijų studentai pagal amžių
Mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.48 9578 9577 9757 9757 2717 2717 1997 1996 9976 9976 1006 1006 0576 0575 4455 4454 9294 9294 3224 32229 54329 54328 32428 32426 96526 96524 97324 97323 19323 19321 75821 75819 82619 82618 90118 90118 53618 53618 11318 1135 6375 6374 7854 7854 5864 5864 5234 5234 6884 6884 6974 6974 4454 4454 2544 2543 9533 9534 0154 0152 3962 3962 0432 0432 0982 0982 1922 1922 2382 2382 2622 2622 2412 2412 1942 1942 1392 1392 2182 2181 7071 7071 2711 2711 2971 2971 2931 2931 3311 3311 3481 3481 3701 3701 3931 3931 4121 4121 5541 5541 5371 5371 2871 2871 3331 3331 3051 3051 3251 3251 4061 4061 4941 4941 7511 7511 9621 9622 2302 23016–19 metų20–24 metų25–29 metų30–34 metų35–39 metų40 metų ir vyresni2011–20122012–20132013–20142014–20152015–20162016–20172017–20182018–20192019–20202020–202102 5005 0007 50010 00012 50015 00017 50020 00022 50025 00027 50030 00032 50035 00037 50040 00042 50045 00047 50050 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kolegijų studentai pagal lytį
Mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.437 57137 57135 43335 43333 93833 93832 93132 93132 45232 45217 30117 30116 24616 24615 22615 22614 49714 49714 05514 05520 27020 27019 18719 18718 71218 71218 43418 43418 39718 397 Iš visoVyraiMoterys2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021010 00020 00030 00040 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau kolegijų rodiklių:

Kolegijose studijuojantys užsienio piliečiai

Kolegijų dėstytojai

 

Universitetai

Nuotr. jeshoots.com

Lietuvos gyventojai – vieni iš labiausiai išsilavinusių Europoje

Visuomenės vystymosi potencialą rodo jaunų išsilavinusių žmonių dalis. Europos 2020 strategijoje numatytą tikslą, kad ne mažiau kaip 40 proc. 30–34 metų amžiaus gyventojų turėtų aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą, Lietuva jau viršijo – šio amžiaus aukšto lygio išsilavinimą turintys asmenys 2020 m. sudarė 59,6 proc. Ši dalis pastarąjį dešimtmetį išlaiko nuoseklaus didėjimo tendenciją ir yra viena aukščiausių Europos Sąjungoje.

Studijuojančiųjų universitetuose kasmet mažėja. Universitetų studentų skaičius, palyginti su 2009–2010 mokslo metais, sumažėjo du kartus. 2020–2021 mokslo metų pradžioje šalies universitetuose studijavo 71,9 tūkst. studentų, arba 1,1 tūkst. (1,5 proc.) mažiau nei 2019–2020 mokslo metais. Bakalauro studijose studijavo 42,2 tūkst. (58,7 proc.) visų universitetų studentų.

2020 m. universitetai parengė 17tūkst. aukštojo mokslo specialistų. Bakalauro laipsnis suteiktas 9,3 tūkst. absolventų, 6,5 tūkst. – magistro, 306 – mokslo ar meno daktaro laipsniai, 742 absolventai, baigę profesines studijas, įgijo profesinę kvalifikaciją (409 baigė rezidentūrą, 333 – pedagogines studijas).

Be to, 39 absolventai baigė doktorantūros studijas mokslinių tyrimų institutuose ir įgijo mokslo daktaro laipsnį.

Daugiausia universitetai parengė verslo ir administravimo (2,8 tūkst., arba 17,3 proc. visų absolventų), inžinerijos (1,9 tūkst.), sveikatos mokslų (2,2 tūkst.), socialinių mokslų (1,6 tūkst.) specialistų.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Universitetų studentai
Mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.4125 046125 046113 780113 780104 923104 92398 87298 87293 52493 52487 79787 79782 34582 34577 32177 32173 01173 01171 89571 8952011–20122012–20132013–20142014–20152015–20162016–20172017–20182018–20192019–20202020–202160 00070 00080 00090 000100 000110 000120 000130 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Universitetų studentai pagal pakopas
Mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.488 72188 72178 56178 56170 73270 73266 42666 42662 31462 31457 65157 65152 66352 66347 81147 81143 72943 72942 22642 2268 6908 6908 6948 6948 8258 8258 6118 6118 4778 4778 4148 4148 5128 5128 5738 5738 6088 6088 8828 88255255254454415315334634633933931731737237242942947047049349322 66022 66021 95221 95221 15121 15119 45319 45318 23618 23617 33617 33616 72216 72216 47916 47916 12516 12516 23416 2341 7911 7911 8861 8861 8761 8761 8631 8631 8841 8841 8371 8371 8421 8421 8181 8181 8581 8581 8881 8882 6322 6322 4582 4582 4252 4252 3672 3672 4442 4442 4262 4262 4192 4192 3882 3882 3652 3652 3352 335Bakalauro studijosVientisosios studijosProfesinės studijosMagistratūros studijosRezidentūraDoktorantūra2011-20122012-20132013-20142014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-20202020-202105 00010 00015 00020 00025 00030 00035 00040 00045 00050 00055 00060 00065 00070 00075 00080 00085 00090 00095 000100 000105 000110 000115 000120 000125 000130 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Universitetų studentai pagal finansavimo pobūdį

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Šalies universitetuose visą studijų programą studijavo 6,9 tūkst. užsienio piliečių. Penktadalis (21,6 proc.) universitetuose studijuojančių užsieniečių yra Europos Sąjungos šalių piliečiai, 51,8 proc. – kitų Europos šalių, 36,4 proc. – Azijos, 9,7 proc. – Afrikos šalių piliečiai. 

 

Užsieniečiai, studijuojantys Lietuvos universitetuose, pagal pilietybę 2020–2021 m.
Mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.467067016216214142 5212 5213 5893 5891 4971 49727271818446644131399141459591121125656181877505064641212121268682323221166663353351212505505AfrikaAmerikaAustralija, Okeanija ir kt.AzijaEuropaEuropos SąjungaAirijaAustrijaBelgijaBulgarijaČekijaDanijaEstijaGraikijaIspanijaItalijaJungtinė KaralystėKiprasKroatijaLatvijaLenkijaNyderlandaiPortugalijaPrancūzijaRumunijaSlovakijaSlovėnijaSuomijaŠvedijaVengrijaVokietija01 0002 0003 0004 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Lietuvos universitetų studentai, per mokslo metus gilinę žinias užsienyje

Created with Highcharts 6.1.43 3073 3073 1683 1683 2253 2253 3743 3742 4422 4422 2432 2432 1612 1612 2242 2242 3822 3821 8851 885632632619619568568564564265265528528476476551551539539343343 Iš viso pagal išvykimo studijuoti pobūdįES programaKiti tarptautiniai mainaiSavo iniciatyva2015–20162016–20172017–20182018–20192019–202001 0002 0003 0004 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Aukštojo mokslo veiklos darbuotojų darbo užmokestis
Paskutinio metų ketvirčio duomenys

Created with Highcharts 6.1.4EUR853,2853,2904,9904,9890,1890,1926,8926,8910,2910,2974,9974,91 078,11 078,11 323,61 323,61 940,81 940,82 224,02 224,0652,1652,1689,8689,8679,0679,0706,9706,9695,1695,1746,2746,2828,1828,11 005,91 005,91 192,61 192,61 364,11 364,1BrutoNeto2011K42012K42013K42014K42015K42016K42017K42018K42019K42020K45001 0001 5002 0002 500

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau universitetų rodiklių:

Universitetų studentai pagal studijų sritis ir lytį

Universitetų dėstytojai


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.