Lietuvos švietimas, kultūra ir sportas
(2021 m. leidimas)

Kultūros ekonominiai rodikliai

 

Nuotr. Becca Tapert

Siekiant Europos Sąjungos kultūros statistikos palyginamumo ir atsižvelgiant į kultūros sektoriaus ypatumus, 2012 m. Europos statistikos ekspertų darbo grupė parengė rekomendacijas kultūros statistikai rengti. Vadovaudamasis šiomis rekomendacijomis, Lietuvos statistikos departamentas vertina ir skelbia šalies kultūros sektoriaus ekonominius rodiklius: kultūros sektoriuje sukurtą pridėtinę vertę, kultūros sektoriaus produkciją ir kultūros sektoriuje užimtų gyventojų skaičių.

2019 m. kultūros sektoriuje sukurta bendroji pridėtinė vertė sudarė 951,1 mln. EUR, arba 2,2 proc. šalies bendrosios pridėtinės vertės. Kultūros sektoriuje sukurta pridėtinė vertė, palyginti su 2017 m., padidėjo 117,6 mln. EUR, arba 14,4 proc.

 

Pagrindiniai kultūros sektoriaus ekonominiai rodikliai

 

Kultūros sektorius, iš viso

Palyginti su atitinkamais bendrais šalies rodikliais, proc.

2017**

2018*

2019*

2017**

2018*

2019*

Produkcija, mln. EUR

1 405,0

1 543,2

1 768,1

1,9

1,9

2,0

Bendroji pridėtinė vertė, mln. EUR

833,5

891,1

951,1

2,2

2,2

2,2

Užimti gyventojai, tūkst.

48,8

50,50

48,75

3,6

3,7

3,5

* Išankstiniai duomenys.
** Patikslinti duomenys.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Didžiausia bendrosios pridėtinės vertės dalis kultūros sektoriuje buvo sukurta bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitose kultūrinėse veiklose (17,4 proc.), kūrybinėje, meninėje ir pramogų organizavimo (12,5 proc.) bei spausdinimo ir įrašytų laikmenų tiražavimo (7,3 proc.).

Kultūros sektoriaus produkcija 2019 m., palyginti su 2017 m., padidėjo 25,8 proc. ir sudarė 1,8 mlrd. EUR to meto kainomis. Daugiausia – 442,0 mln. EUR – produkcijos buvo sukurta informacijos ir ryšių veiklos įmonėse, meninės ir pramoginės veiklos įmonėse – 423,7 mln. EUR. 2019 m. kultūros sektoriuje dirbo beveik 48,8 tūkst. asmenų.

Kultūros sektoriuje užimtų gyventojų skaičius vertinamas remiantis pridėtinės vertės santykiu, palyginti su šalies pridėtine verte.

 

Kultūros sektoriaus pridėtinės vertės struktūra pagal kultūros sritis 2019 m.

Created with Highcharts 6.1.4Paveldas, archyvai, bibliotekos17 proc.Paveldas, archyvai, bibliotekos17 proc.Knygos ir spauda12 proc.Knygos ir spauda12 proc.Vizualieji menai8 proc.Vizualieji menai8 proc.Atliekamieji menai9 proc.Atliekamieji menai9 proc.Audio vizualinė sritis14 proc.Audio vizualinė sritis14 proc.Architektūra6 proc.Architektūra6 proc.Reklama1 proc.Reklama1 proc.Kultūrinis švietimas8 proc.Kultūrinis švietimas8 proc.Kita25 proc.Kita25 proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kultūros sektoriaus produkcijos struktūra pagal veiklas 2019 m.

Created with Highcharts 6.1.4Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos15 proc.Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos15 proc.Didmeninė ir mažmeninė prekyba3 proc.Didmeninė ir mažmeninė prekyba3 proc.Leidybinė veikla9 proc.Leidybinė veikla9 proc.Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba,garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla8 proc.Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba,garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla8 proc.Programų rengimas ir transliavimas8 proc.Programų rengimas ir transliavimas8 proc.Architektūros ir inžinerijos veikla, techninis tikrinimas ir analizė6 proc.Architektūros ir inžinerijos veikla, techninis tikrinimas ir analizė6 proc.Švietimas18 proc.Švietimas18 proc.Reklama ir rinkos tyrimas1 proc.Reklama ir rinkos tyrimas1 proc.Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla7 proc.Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla7 proc.Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla11 proc.Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla11 proc.Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla13 proc.Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla13 proc.Kitos veiklos1 proc.Kitos veiklos1 proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vidutinės vartojimo išlaidos, tenkančios vienam namų ūkio nariui per mėn.
EUR 

_____________________
¹ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys.
² Vaikais laikomi visi asmenys iki 18 metų amžiaus ir ekonomiškai neaktyvūs (nedirbantys ir aktyviai neieškantys darbo) 18–24 metų amžiaus asmenys, gyvenantys su bent vienu iš tėvų (ar jiems prilygintų asmenų). Vaikų kategorijai nepriskirti asmenys laikomi suaugusiais.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje