Bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis (BNP) apibrėžimas
 

  1. Bendrasis vidaus produktas (BVP) yra galutinis rezidentų (visų šalies teritorijoje veikiančių  ūkinių vienetų) gamybinės veiklos rezultatas. 
  2. Bendrosios nacionalinės pajamos (BNP) – tai pirminės bendrosios pajamos, kurias gauna rezidentų instituciniai vienetai: kompensacijos darbuotojams, su gamyba ir importu susiję mokesčiai, neįskaitant subsidijų, pajamos iš nuosavybės (gautinos, atėmus mokėtinas), bendrasis likutinis perteklius ir bendrosios mišriosios pajamos.  

BNP gaunama iš galutinio rezultato, sukurto šalies teritorijoje (BVP), atėmus pirmines nerezidentų gaunamas pajamas (ne šalies gyventojų) ir pridėjus tokias pat pajamas, gaunamas rezidentų (šalies gyventojų) iš kitų šalių.


Atnaujinimo data: 2017-09-04


Lietuvos statistikos departamentas atsakingas tik už trumpalaikes prognozes: bendrojo vidaus produkto išankstinį ketvirčio įvertį (skelbiamas du mėnesiai prieš galutinį skaičiavimą) ir vartotojų kainų indekso (infliacija) vieno mėnesio prognozę. Ji skelbiama pranešimuose spaudai apie pagrindinius ekonominės ir socialinės raidos rodiklius.


Atnaujinimo data: 2017-09-04