Sveiki, visi,

 

Antrajame etape komandos turi parengti pristatymą – ataskaitą, paremtą oficialiais duomenų rinkiniais.


Siūlomos temos:

1. Darnus vystymasis – kaip jis atsispindi mūsų gyvenime ir statistikoje?

Darnaus vystymosi rodiklių atvirų duomenų portalas:

https://lithuaniasdg-ls-osp-sdg.hub.arcgis.com/

https://osp.stat.gov.lt/nacionaliniai-darnaus-vystymosi-rodikliai

2. Gyventojųsurašymas: kaip pasikeitė mūsų visuomenė per dešimtį metų?

Visuotinis 2021 m. gyventojų ir būstų surašymas:

https://osp.stat.gov.lt/gyventoju-ir-bustu-surasymai1

https://storymaps.arcgis.com/stories/d7ac6efa3e99480992e956f440a1b3ec

Detalūs duomenys:  https://open-data-ls-osp-sdg.hub.arcgis.com/search?collection=Dataset&q=sura%C5%A1ymas          

Europos statistika: https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography/population-housing-censuses

Europos leidinys: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-catalogues/-/ks-09-21-344

3. COVID-19 pandemija. Ką parodo skaičiai?

Statistikos ir duomenų apie Covid-19 nuorodų sąrašas:

https://osp.stat.gov.lt/covid-open-data

https://osp.stat.gov.lt/praejusios-paros-covid-19-statistika

https://experience.arcgis.com/experience/cab84dcfe0464c2a8050a78f817924ca

https://osp.stat.gov.lt/covid-19-statistika/itaka-gyventojams/gyventojai

https://osp.stat.gov.lt/covid-19-statistika/itaka-verslui/pramone

https://osp.stat.gov.lt/covid-19-statistika/itaka-ekonomikai/bendrasis-vidaus-produktas

https://osp.stat.gov.lt/covid-19-statistika/zemelapiu-rinkinys

Europos statistika: https://ec.europa.eu/eurostat/web/covid-19/overview

4. Jei turite kitą, aktualią temą, kurią norite nagrinėti pasiremdami oficialiąja statistika, galite pristatinėti ją.


Bendrosios nuorodos:

1. Rodiklių duomenų bazė: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/

2. Europos statistikos tarnyba „Eurostat“: https://ec.europa.eu/eurostat

3. Praėjusių metų konkurso dalyvių darbai (Siūlome pasižiūrėti, kad galėtumėte šiais metais padaryti geriau!)

 

Šios užduoties  (prisistatymo – ataskaitos, paremtos oficialiais duomenų rinkiniais) rezultatus reikia pateikti skaidrėse, žemėlapių pasakojimu, trumpu filmuku arba panašiu formatu. Galima naudoti jau pažįstamas prezentacijų rengimo platformas, tačiau siūlome išbandyti ir kažką naujo: prezi, infogram, canva, flourish, arcgis ir pan.

Kviečiame būti kūrybiškiems ir išnaudoti turimą patirtį, programinius įgūdžius. Komanda, norinti pritaikyti GIS erdvinės analizės įrankius, turi naudoti mokyklos ArcGIS sistemos programas bei mokyklos ArcGIS paskyros prisijungimus, kuriais pasirūpina mokytojas (plačiau https://www.gismokykla.lt/paskyramokyklai-2/).

Darbe turi būti nurodyta mokyklos ir komandos pavadinimas, rajonas ir kategorija (A ar B), kuriai atstovaujama.

Taip pat darbe pateikiami:

  1. Darbo tikslai / analizė
  2. Darbo metodas: naudojamos priemonės, informacijos analizės būdai ir t. t.
  3. Rezultatai: lentelės, grafikai (diagramos), analizės rezultatai ir t. t. ar nuorodos į darbą.
  4. Išvados
  5. Naudojami šaltiniai

Pristatymas/darbas įkeliamas į internetinę platformą per nustatytą terminą (žr. Kalendorių). Priemonių pasirinkimas informacijai pateikti neturi įtakos galutiniam įvertinimui.

Kadangi į sistemą galite įkelti tik PDF formatą, jei Jūsų darbas kuriamas kitu formatu, prašome, parengti trumpą darbo pristatymą PDF formatu su nuorodomis į darbą ir jį įkelti į sistemą. 

Pristatymo PDF formatu pavadinimas – tikslus komandos pavadinimas.


Linkime sėkmės!