???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Gyventojų statistika – išreikškite nuomonę


Gyventojų statistikos vartotojai ir kiti suinteresuoti asmenys kviečiami pareikšti savo nuomonę užpildant klausimyną.

Europos Komisija rengia naują Europos gyventojų statistikos reglamentavimą (ESOP), kuriuo siekiama suderinti demografinius, migracijos ir surašymo duomenis. Atsižvelgiant į tai, rengiamos viešos konsultacijos, siekiant sužinoti statistikos vartotojų ir kitų suinteresuotųjų šalių nuomonę. Visos galimos suinteresuotos šalys – institucijos, organizacijos ir piliečiai – kviečiami pareikšti savo nuomonę iki 2021 m. gruodžio 23 d.

Šiuo metu ESOP apima oficialią statistiką apie gyventojų ir būstų surašymus, demografiją ir tarptautinę migraciją, įskaitant gyvenamosios vietos pasikeitimą tarp šalių ES viduje ir migraciją iš / į ES, taip pat pilietybės įgijimą ir praradimą.

ESOP iniciatyva siekiama užtikrinti, kad gyventojų statistika išliktų aktuali, nuosekli ir palyginama daugelio demografinių, migracijos, socialinių ir ekonominių pokyčių metu.

Klausimynas pasiekiamas Eurostato svetainėje ir Europos Komisijos tinklalapyje, skyrelyje „Išsakykite savo nuomonę“.