???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Papildyta kultūros paveldo statistika


Kiekvienais metais papildome mūsų skelbiamą statistinę informaciją naujais rodikliais. Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt šiandien pirmą kartą paskelbėme Nekilnojamųjų kultūros vertybių ir Kultūros paveldo paminklų regioninius duomenis. Turtingiausios paminklų – Vilniaus m. (159), Kauno m. (139) ir Švenčionių r. (111) savivaldybės.

Taip pat paskelbti kultūros paveldo duomenys pagal tipą – pavienis objektas, kompleksas, vietovė ir pan., pagal statusą – valstybės saugomas, paminklas, savivaldybės saugomas ir pan., pagal reikšmingumą – archeologinis, architektūrinis, dailės, etnokultūrinis, urbanistinis, istorinis ir pan.

2021 m. Lietuvoje buvo saugomi 2 327 nekilnojamieji paminklai ir 95 kilnojamieji paminklai, 8 494 kilnojamosios kultūros vertybės. Pastarųjų per metus padaugėjo 657 vienetais.

Nekilnojamųjų kultūros vertybių buvo beveik 26 tūkst. Jų skaičius per metus išaugo nedaug – 36 vienetais. 2021 m. pabaigoje 8 175 kultūros vertybės buvo laikomos valstybės saugomomis kultūros vertybėmis.

Kuo reikšmingas šis duomenų skelbimas? Pirmą kartą išbandėme naują duomenų skelbimo būdą. Duomenys skelbiami labai operatyviai, automatizuotai: per tiesioginę duomenų jungtį integruojami į Valstybės duomenų valdymo informacinę sistemą.


Kultūros paveldo statistinę informaciją rasite Rodiklių duomenų bazėje:
Rodiklių duomenų bazė>Gyventojai ir socialinė statistika>Kultūra, spauda, sportas>Kultūra>Archyvai, kultūros paveldas>Kultūros paveldas

 

Kontaktinė informacija:

Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyrius
Tel. (8 5)  236 4888
El. p. info@stat.gov.lt