???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Pirmasis Tarybos statistikos darbo grupės posėdis pirmininkaujant Lietuvai

 

Pirmasis ES Tarybos statistikos darbo grupės (TSDG) posėdis pirmininkaujant Lietuvai įvyko penktadienį, liepos 19 d., Briuselyje.

Pirmasis darbotvarkės klausimas buvo pasiūlymo dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų (Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento,  kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų) pirmininkaujančios šalies kompromisinio pasiūlymo svarstymas. TSDG tęs šio dokumento svarstymą rugsėjo 13 d. posėdyje.

Toliau buvo aptartas pasiūlymas dėl Europos demografinės statistikos (Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos demografinės statistikos) [pirmasis svarstymas] ir pirmininkaujančios šalies ataskaita apie paskutines trišales derybas. Dauguma valstybių narių pritarė šių derybų rezultatams. Rugsėjį pirmininkaujanti šalis planuoja siekti Coreper I pritarimo.

Trečiasis darbotvarkės klausimas buvo pasiūlymas dėl Europos statistikos (Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos), apsikeitimas nuomonėmis apie trišalių derybų rezultatą. Pirmininkaujanti šalis organizavo nuomonių apklausą ir iš delegacijų laukia atsakymų iki liepos 23 d. Delegacijos bus informuotos apie rezultatus ir planuojamus tolesnius žingsnius.

Toliau buvo pateikta informacija apie atnaujintą kompromisinį paketą, atspindintį Coreper I liepos 4 d. įvykusio pasiūlymo dėl Omnibus I (Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žvejybos statistikos srities teisėkūros procedūra priimti teisės aktai) svarstymo rezultatą bei pritarimą galutiniam kompromisiniam tekstui. Pirmininkaujanti šalis paragino delegacijas pateikti savo pritarimą iki rugpjūčio 2 d. darbo pabaigos. Šį paketą būtų galima priimti jau per pirmąjį svarstymą. Rugsėjo pradžioje pirmininkaujanti šalis planuoja siekti Coreper I pritarimo. 

Po to buvo pateikta informacija apie liepos 3 d. pradėtą raštišką pasiūlymo dėl MIP (Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl makroekonominio disbalanso procedūrai būtinų statistinių duomenų teikimo ir kokybės) svarstymą. Valstybės narės turi pateikti pozicijas iki liepos 25 d. Pirmasis bendras aptarimas ir svarstymas numatytas rugsėjo 13 d. planuojamame TSDG posėdyje.

Daugiau informacijos apie teisės aktų dosjė rasite adresu:  http://eu2013.stat.gov.lt/lt/teises_aktu_dosje.

Lietuvos statistikos departamento Pirmininkavimo komanda po pirmojo posėdžio.