???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Statistikos departamentas priėmė Lenkijos centrinės statistikos tarnybos delegaciją

 

Lietuvos statistikos departamentas glaudžiai bendradarbiauja su Lenkijos centrinės statistikos tarnyba, keičiasi gerąja praktika ir vykdo bendrus projektus.

2011 m. balandžio 19 d. Statistikos departamente lankėsi Lenkijos centrinės statistikos tarnybos

delegacija iš Balstogės teritorinės statistikos tarnybos, vadovaujama direktorės Ewos Kamińskos-Gawryluk. Susitikimo metu buvo aptartos bendrų Lenkijos, Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos statistikos leidinių leidimo galimybės. Planuojama išleisti du leidinius – „Nemuno euroregiono statistika" ir „Miškai Lenkijoje, Lietuvoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje 2010 m.". Publikacijose bus pateikiama ne tik naujausia regioninė ir miškininkystės statistika, bet ir daug nuotraukų bei žemėlapių.

Delegacijos taip pat apsikeitė informacija apie vykstančius visuotinius gyventojų ir būstų surašymus, aptarė tolesnes bendradarbiavimo galimybes.

Vilija Lapėnienė, generalinio direktoriaus pirmoji pavaduotoja, pavaduojanti generalinį direktorių, pasidžiaugė ilgas tradicijas turinčiu bendradarbiavimu su Lenkijos centrine statistikos tarnyba ir planuoja toliau vykdyti bendrus projektus.