???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Statistikos tarybos posėdis


2014 m. vasario 20 d. Lietuvos statistikos departamente vyko Statistikos tarybos posėdis. Jame Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus pirmasis pavaduotojas Jonas Markelevičius pristatė pirmininkavimo ES Tarybos statistikos darbo grupei ataskaitą. Praėjusį pusmetį Lietuvos statistikos departamentas vadovavo ES Tarybos statistikos darbo grupei. Tai buvo prioritetinis Lietuvos statistikos departamento 2013 m. darbas. Pranešėjas akcentavo, kad vadovavimas ES Tarybos statistikos darbo grupei buvo sėkmingas, rezultatai geri – priimti 3 reglamentai, pasiekta pažanga dėl kitų teisės aktų.

Antroje Statistikos tarybos posėdžio dalyje Metodologijos ir kokybės skyriaus vyriausioji specialistė Laura Lukšaitė-Balakauskienė pristatė 2013 m. Valstybės kontrolės atliko audito išvadas apie Europos statistikos praktikos kodekso įgyvendinimą Lietuvoje. Audito tikslas buvo įvertinti minėto kodekso principų įgyvendinimą Europos statistiką rengiančiose institucijose Lietuvoje. Buvo įvertintos šešios Europos statistiką rengiančios nacionalinės institucijos, tarp jų ir Lietuvos statistikos departamentas. Audito išvadose pateikiama, kad Lietuvos statistikos departamente visi audituoti Europos statistikos praktikos kodekso principai iš esmės yra įgyvendinti, kitose institucijose – iš dalies. Buvo pristatytos audito pateiktos rekomendacijos, kaip geriau įgyvendinti kodeksą Lietuvos statistikos sistemoje. Taip pat posėdyje buvo aptarti ūkio subjektų sektorizavimo klausimai.