???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Svarstoma 2014 m. Oficialiosios statistikos darbų programa

 

Spalio 1 d. Lietuvos statistikos departamente buvo svarstomas Oficialiosios statistikos 2014 m. darbų programos projektas. Į projekto svarstymą buvo pakviesti ir kitų oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų atstovai. Į Oficialiosios statistikos darbų programą įtraukti Lietuvos statistikos departamento, Lietuvos banko ir 27 institucijų statistikos tyrimai ir darbai. Lietuvos statistikos departamentas ir 13 institucijų yra Europos teisės aktais reglamentuotos statistikos rengėjai.

Pastaruoju metu vis didesnis dėmesys skiriamas institucijoms, rengiančioms Europos statistiką. Europos Sąjungos statistikos tarnyba (Eurostatas) pradėjo diskusijas su šalimis dėl kriterijų, taikomų Europos statistikos rengėjams apibrėžti. Įvardijami šie pagrindiniai kriterijai: oficialiosios statistikos rengimas turi būti viena iš institucijos veiklos funkcijų, įvardytų jos nuostatuose; nacionaliniu teisės aktu institucijai pavesta rengti tam tikros srities Europos statistiką; institucija turi pilnai atsakyti už konkrečios srities statistinės informacijos parengimą ir pateikimą Eurostatui. 2013 m. gruodžio mėn. Eurostato iniciatyva bus pradėtos atitikties Europos statistikos praktikos kodeksui vertinimo procedūros. Visoms į Europos statistikos rengėjų sąrašą įtrauktoms institucijoms bus pateikti savęs vertinimo klausimynai, skirti atitikčiai Europos statistikos praktikos kodekso principams įvertinti.

2013 m. pradžioje Lietuvos statistikos departamentas inicijavo susitarimų dėl oficialiosios statistikos organizavimo, kokybės užtikrinimo ir sklaidos su Europos statistiką rengiančiomis institucijomis pasirašymą. Susitarimais siekiama užtikrinti oficialiosios statistikos ir jos rengimo kokybę, statistinių duomenų konfidencialumą ir statistinės informacijos prieinamumą vartotojams, nustatyti departamento ir kitų institucijų bendradarbiavimą rengiant Oficialiosios statistikos darbų programą ir teikiant Vyriausybei ataskaitą apie jos įgyvendinimą. Šiuo metu pasirašyti 8 susitarimai, derinami dar 5 susitarimai. 2014 m. numatoma pasirašyti panašius susitarimus su visomis oficialiąją statistiką tvarkančiomis institucijomis.