???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Žinosime, koks sporto indėlis BVP


Šiais metais Lietuvos statistikos departamentas, padedant Europos Tarybos įkurtos sporto statistikos ekspertų grupei (be 16 ES šalių darbo grupėje dalyvauja Europos Komisijos Švietimo ir kultūros Generalinio direktorato bei Eurostato atstovai), pradėjo rengti šalies sporto palydovines sąskaitas. Gruodžio mėnesį Lietuvos statistikos departamento specialistus sporto ekonominių sąskaitų klausimais konsultavo Austrijos Sporto ekonomikos instituto atstovas Günther Grohall.

Sporto palydovinės sąskaitos – tai viena iš nacionalinių sąskaitų dedamųjų dalių, iš kurių skaičiuojamas šalies bendras vidaus produktas. Sporto palydovinės sąskaitos pinigine išraiška parodo sporto sektoriaus ekonominę svarbą šalies ekonomikai.

Iki šiol Lietuvos statistikos departamentas skaičiavo žemės ūkio, aplinkos, turizmo, sveikatos palydovines sąskaitas. Ruošiamasi pradėti skaičiuoti energijos palydovines sąskaitas.