Eil. nr.

Pavadinimas

Statistikos sritis

1.

Lietuvos statistikos departamentas

Demografinė, socialinė, makroekonomikos, verslo, žemės ūkio, aplinkos ir kita statistika

2.

Lietuvos bankas

Pinigų ir finansų, išorės sektoriaus ir valdžios sektoriaus finansų statistika, šalies ketvirtinės finansinės sąskaitos

3.

Aplinkos apsaugos agentūra

Atliekų susidarymo ir tvarkymo, vandens išteklių naudojimo, aplinkos oro taršos, klimato kaitos statistika

4.

Higienos institutas

Sveikatos priežiūros nefinansiniai statistiniai rodikliai, profesinių ligų ir mirties priežasčių statistika

5.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Nusikalstamumo ir baudžiamosios teisenos statistika

6.

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

Žemės ūkio ekonominės sąskaitos, žemės ūkio augalų derliaus ir gyvulių skerdimo prognozės, ūkių veiklos apskaitos rezultatai

7.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Bibliotekų veiklos, spaudinių ir kitų dokumentų leidybos statistika

8.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Valdžios sektoriaus finansų, pertekliaus ar deficito statistiniai rodikliai, nuosavų išteklių statistika

9.

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

Pramoninės nuosavybės objektų teisinės apsaugos statistika

10.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Kūno kultūros ir sporto statistika

11.

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Tarptautinės apsaugos, pilietybės suteikimo ir jos netekimo, leidimų gyventi ir grąžinimo statistika

12.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Užsienio prekybos statistiniai duomenys

13.

Nacionalinė švietimo agentūra

Nesimokančių vaikų, asmenų padėties darbo rinkoje statistika

14.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Užimtumo tarnyboje registruotų bedarbių ir darbo ieškančių asmenų bei darbo rinkos paslaugų teikimo statistika

15.

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Žemės ūkio produktų supirkimo, pardavimo ir perdirbimo, ekologinio ūkininkavimo statistika, žuvų ir žuvininkystės produktų gamybos ir prekybos statistika

16.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Trečiųjų šalių piliečių, neįleistų į šalies teritoriją, statistika

17.

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Nelaimingų atsitikimų darbe statistika

18.

Valstybinė miškų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Miško išteklių, prekybos mediena ir jos produktais bei medienos ruošos statistika, miško sąskaitos

19.

Vyriausybės strateginis analizės centras

Žmogiškųjų išteklių būklės statistika

20.

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės statistika: žvejybos atvirose jūrose, Baltijos jūroje ir žvejybos laivyno statistika


Dokumento atnaujinimo data: 2020-02-05


Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius, tel. (8 5) 236 4800, faks. (8 5) 236 4845, el. p. statistika@stat.gov.lt, kodas 188600177