Eil. Nr.

Pavadinimas

 

Statistikos sritis

1.

Valstybės duomenų agentūra

 

Demografinė, socialinė, makroekonomikos, verslo, žemės ūkio, aplinkos ir kita statistika

2.

Lietuvos bankas

 

Pinigų ir finansų, išorės sektoriaus ir valdžios sektoriaus finansų statistika, šalies ketvirtinės finansinės sąskaitos

3.

Aplinkos apsaugos agentūra

 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo, vandens išteklių naudojimo, aplinkos oro taršos, klimato kaitos statistika

4.

Higienos institutas

 

Sveikatos priežiūros nefinansiniai statistiniai rodikliai, profesinių ligų ir mirties priežasčių statistika

5.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

Nusikalstamumo ir baudžiamosios teisenos statistika

6.

Lietuvos socialinių mokslų centras

 

Žemės ūkio ekonominės sąskaitos, žemės ūkio augalų derliaus ir gyvulių skerdimo prognozės

7.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

 

Bibliotekų veiklos, spaudinių ir kitų dokumentų leidybos statistika

8.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

 

Valdžios sektoriaus finansų, pertekliaus ar deficito statistiniai rodikliai, nuosavų išteklių statistika

9.

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

 

Pramoninės nuosavybės objektų teisinės apsaugos statistika

10.

Lietuvos Sporto centras

 

Kūno kultūros ir sporto statistika

11.

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

Tarptautinės apsaugos, pilietybės suteikimo ir jos netekimo, leidimų gyventi ir asmenų grąžinimo statistika

12.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

Užsienio prekybos statistiniai duomenys

13.

Nacionalinė švietimo agentūra

 

Nesimokančių vaikų, asmenų padėties darbo rinkoje statistika

14.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

Užimtumo tarnyboje registruotų bedarbių ir darbo ieškančių asmenų bei darbo rinkos paslaugų teikimo statistika

15.

Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras

 

Žemės ūkio produktų supirkimo, pardavimo ir perdirbimo, ekologinio ūkininkavimo statistika, žuvų ir žuvininkystės produktų gamybos ir prekybos statistika, ūkių veiklos apskaitos rezultatai

16.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

Trečiųjų šalių piliečių, neįleistų į šalies teritoriją, statistika

17.

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

Nelaimingų atsitikimų darbe statistika

18.

Valstybinė miškų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

 

Miško išteklių, prekybos mediena ir jos produktais bei medienos ruošos statistika, miško sąskaitos

19.

Vyriausybės strateginis analizės centras

 

Žmogiškųjų išteklių būklės statistika

20.

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

 

Žuvininkystės statistika: žvejybos atvirose jūrose, Baltijos jūroje ir žvejybos laivyno statistika


Dokumento atnaujinimo data: 2023-01-10