Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos (2021 m. leidimas)

Materialiniai nepritekliai

 

Nuotr. iš Unsplash.com

Siekiant įvertinti galimybę patenkinti gyvybiškai būtinus poreikius, pajamų rodiklių nepakanka. Šiame leidinyje pateikiama pagal bendrą ES metodiką parengta statistinė informacija apie būsto kokybę, ekonominius sunkumus, kai kurių daiktų neturėjimą dėl lėšų stokos.

Namų ūkiuose, kurie negalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšų (350 EUR), gyveno 41,8 proc. gyventojų, valgyti mėsos, žuvies ar lygiaverčio vegetariško maisto bent kas antrą dieną – 11,6 proc. Namų ūkiuose, kurie neturi galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuose, 2020 m. gyveno 35,5 proc. asmenų. 40,8 proc. gyventojų nesusidūrė nė su vienu iš išvardytų ekonominių sunkumų, 1,2 proc. gyventojų vargino visos išvardytos problemos. Sunkiausiai vertėsi namų ūkiai, susidedantys iš vieno suaugusio asmens su vaikais ir dviejų suaugusių asmenų su trimis ir daugiau vaikų namų ūkiai: juose su visomis išvardytomis problemomis susidūrė atitinkamai 3,2 ir 7,2 proc. asmenų.

Mieste namų ūkiuose, kurių nevargino nė vienas iš nurodytų ekonominių sunkumų, gyveno 44,6 proc. asmenų, kaime – 33 proc. Kaimo gyventojai daug rečiau nei miestiečiai skundėsi negalintys tinkamai apšildyti būsto. Kiti išvardyti ekonominiai sunkumai kaime buvo patiriami dažniau nei mieste.


Asmenų, gyvenančių namų ūkiuose, susiduriančiuose su išvardytais ekonominiais sunkumais, dalis 2016–2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.535344442929161611115151424229291717994949414128281515101047473939272712128842423636232312127720162017201820192020Negalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšųNeturi galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuoseNegali sau leisti pakankamai šildyti būstoNegali sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar analogiškovegetariško maistoDėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių,būsto ar kitų paskolų, kredito įmokų051015202530354045505560

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Namų ūkiuose, turinčiuose skalbimo mašiną, gyveno 97 proc. asmenų, turinčiuose kompiuterį – 82 proc., automobilį – 74 proc. Kas ketvirtas asmuo, neturintis kompiuterio ir kas trečias neturintis skalbimo mašinos ar automobilio kaip pagrindinę to priežastį nurodė lėšų stoką.

Žemiau skurdo rizikos ribos esantys gyventojai buvo prasčiau apsirūpinę skalbimo mašinomis, kompiuteriais ir automobiliais. Skalbimo mašinos neturėjo 10 proc. žemiau skurdo rizikos ribos gyvenančių asmenų, 4 proc. – dėl pinigų stokos, kompiuterio – 45 proc. (15 proc. – dėl pinigų stokos), automobilio – 60 proc. (20 proc. – dėl pinigų stokos).


Asmenų, gyvenančių namų ūkiuose, susiduriančiuose su išvardytais nepritekliais, dalis 2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.3434282820208855441173736262343425251414202044Aukščiau skurdo rizikos ribosŽemiau skurdo rizikos ribosEkonominiai sunkumaiNegalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšųNeturi galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuoseNegali sau leisti pakankamai šildyti būstoNegali sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar analogiškovegetariško maistoDėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių,būsto ar kitų paskolų, kredito įmokųIlgalaikio naudojimo daiktai, kuriuos namų ūkis norėtų turėti, bet neturi dėl lėšųstokosNeturi automobilioNeturi skalbimo mašinos05101520253035404550556065707580

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal gyvenamąją vietovę

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.3838272728281010778811313119192828775577114848414128281616991010225050535313131515887722 Mieste5 didžiuosiuose miestuoseKituose miestuose KaimeEkonominiai sunkumaiNegalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšųNeturi galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuoseNegali sau leisti pakankamai šildyti būstoNegali sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar analogiškovegetariško maistoDėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių,būsto ar kitų paskolų, kredito įmokųIlgalaikio naudojimo daiktai, kuriuos namų ūkis norėtų turėti, bet neturi dėl lėšųstokosNeturi automobilioNeturi skalbimo mašinos051015202530354045505560

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) metodiką, asmuo susiduria su materialiniu nepritekliumi, jei jis susiduria su bent trimis materialinio nepritekliaus elementais iš šešių. Į materialinio nepritekliaus elementų sąrašą įtraukti penki ekonominiai sunkumai ir vienas ilgalaikio naudojimo daiktas – automobilis, kurio namų ūkis neturi dėl lėšų stokos. Ekonominiai sunkumai: 1) namų ūkis dėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių, būsto ar kitų paskolų, kredito įmokų, 2) namų ūkis neturi galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuose, 3) namų ūkis negali sau leisti pakankamai šildyti būsto, 4) namų ūkis negali sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar analogiško vegetariško maisto, 5) namų ūkis negalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų (išlaidų suma lygi ankstesnių metų mėnesinei skurdo rizikos ribai) iš savo lėšų.

Jei asmuo susiduria su ne mažiau kaip keturiais materialinio nepritekliaus elementais, laikoma, kad asmuo susiduria su dideliu materialiniu nepritekliumi.

Su materialiniu nepritekliumi 2020 m. susidūrė 18,5 proc. gyventojų, iš jų su dideliu materialiniu nepritekliumi – 7,7 proc. Iš žemiau skurdo rizikos ribos esančių asmenų su materialiniu nepritekliumi susidūrė beveik pusė (42,8 proc.) gyventojų, su dideliu materialiniu nepritekliumi – 22,9 proc. Asmenys, gyvenantys žemiau skurdo rizikos ribos ir susiduriantys su materialiniu nepritekliumi, 2020 m. sudarė 9 proc. visų gyventojų, o gyvenantys žemiau skurdo rizikos ribos ir susiduriantys su dideliu materialiniu nepritekliumi – 4,8 proc. Iš miesto gyventojų 4,2 proc. gyveno skurdo rizikoje ir susidūrė su dideliu materialiniu nepritekliumi, iš kaimo gyventojų – 6,1 proc.

Materialinio nepritekliaus lygis, palyginti su 2019 m., sumažėjo 2,4 procentinio punkto: mieste – 3,3 procentinio punkto, kaime – 0,4 procentinio punkto.  Didelio materialinio nepritekliaus lygis šalyje, palyginti su 2019 m., sumažėjo 1,7 procentinio punkto: mieste – 2,5 procentinio punkto sumažėjo, kaime – 0,1 procentinio punkto padidėjo


Asmenų, esančių žemiau skurdo rizikos ribos, pasiskirstymas pagal materialinio nepritekliaus elementų, su kuriais susidūrė jų namų ūkis, skaičių 2020 m.

Pagal gyvenamąją vietovę

Created with Highcharts 6.1.4Proc.20,918,314,924,126,311,910,48,913,315,14,23,73,24,55,14,84,22,86,36,1 Asmenys, esantys žemiau skurdo rizikos ribossusiduria su 0–2 iš 6 nepritekliaus elementųsusiduria su 3 iš 6 nepritekliaus elementųsusiduria su 4–6 iš 6 nepritekliaus elementų Visi asmenysMieste5 didžiuosiuose miestuoseKituose miestuoseKaime0612182430

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal namų ūkio tipą

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.24,446,810,218,511,617,145,211,211,125,612,313,425,05,010,77,710,323,07,39,25,99,75,511,62,83,41,22,75,72,11,39,40,85,510,22,44,42,74,116,51,80,610,31,8 Asmenys, esantys žemiau skurdo rizikos ribossusiduria su 0–2 iš 6 nepritekliaus elementųsusiduria su 3 iš 6 nepritekliaus elementųsusiduria su 4–6 iš 6 nepritekliaus elementų Namų ūkiai be vaikųVienas asmuoDu suaugę jaunesni nei 65 metų asmenys be vaikųDu suaugę asmenys, bent vienas 65 metų ar vyresnis, be vaikųTrys ar daugiau suaugusių asmenų be vaikų Namų ūkiai su vaikaisVienas suaugęs asmuo su vienu ar daugiau vaikųDu suaugę asmenys su 1 vaikuDu suaugę asmenys su 2 vaikaisDu suaugę asmenys su 3 ir daugiau vaikųTrys ar daugiau suaugusių asmenų su vaikais012243648481620283240445256

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal amžiaus grupes

Created with Highcharts 6.1.4Proc.20,017,315,117,836,011,69,89,19,220,93,03,42,44,38,25,44,13,64,36,9 Asmenys, esantys žemiau skurdo rizikos ribossusiduria su 0–2 iš 6 nepritekliaus elementųsusiduria su 3 iš 6 nepritekliaus elementųsusiduria su 4–6 iš 6 nepritekliaus elementų0–17 metų18–24 metų25–49 metų50–64 metų65 metų ir vyresni0816243240

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Materialinio nepritekliaus lygis ir didelio materialinio nepritekliaus lygis 2020 m.

Pagal gyvenamąją vietovę

Created with Highcharts 6.1.4Proc.18,518,517,017,013,013,023,823,821,621,67,77,77,27,25,45,410,210,28,88,8Materialinio nepritekliaus lygisDidelio materialinio nepritekliaus lygis Visi namų ūkiaiMieste5 didžiuosiuose miestuoseKituose miestuoseKaime0510152025

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal namų ūkio tipą

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.21,221,230,830,813,713,721,921,913,913,915,715,734,234,211,211,29,09,035,435,412,012,08,58,513,713,74,74,78,88,84,34,36,96,922,022,03,53,52,72,717,017,04,14,1Materialinio nepritekliaus lygisDidelio materialinio nepritekliaus lygis Namų ūkiai be vaikųVienas asmuoDu suaugę jaunesni nei 65 metų asmenys be vaikųDu suaugę asmenys, bent vienas 65 metų ar vyresnis, be vaikųTrys ar daugiau suaugusių asmenų be vaikų Namų ūkiai su vaikaisVienas suaugęs asmuo su vienu ar daugiau vaikųDu suaugę asmenys su 1 vaikuDu suaugę asmenys su 2 vaikaisDu suaugę asmenys su 3 ir daugiau vaikųTrys ar daugiau suaugusių asmenų su vaikais0102030358131518232528333538

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal amžiaus grupes

Created with Highcharts 6.1.4Proc.17,817,815,615,614,514,518,918,926,326,38,68,67,87,85,75,77,67,610,210,2Materialinio nepritekliaus lygisDidelio materialinio nepritekliaus lygis0–17 metų18–24 metų25–49 metų50–64 metų65 metų ir vyresni051015202530

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

11 proc. 16 metų ar vyresnių asmenų 2020 m. nurodė negalintys dėl lėšų stokos bent dalį nusidėvėjusių drabužių pakeisti naujais (ne dėvėtais). Bent kartą per mėnesį susitikti su draugais ar giminaičiais ir pasivaišinti maistu ar gėrimais negalėjo kas devintas (11 proc.) asmuo, reguliariai dalyvauti laisvalaikio veikloje (lankytis kino teatre, teatre, sportuoti) negalėjo 24 proc. asmenų, o kas savaitę išleisti nedidelę pinigų sumą sau, savo malonumui – 15 proc.

16–24 metų amžiaus jaunimas rečiau nei vyresni asmenys nurodė negalintys pakeisti naujais bent dalies drabužių (4 proc.). Mažiausiai save ribojančių dėl lėšų stokos buvo 25–39 metų amžiaus grupėje.

Iš skurdo rizikoje gyvenančių asmenų dėl lėšų stokos 28 proc. galėjo sau leisti pirkti tik dėvėtus drabužius, 26 proc. negalėjo bent kartą per mėnesį susitikti su draugais ar giminaičiais ir pasivaišinti maistu ar gėrimais, beveik pusė (44 proc.) nedalyvavo laisvalaikio veikloje.


16 metų ir vyresnių asmenų, kurie dėl lėšų stokos neturi arba negali daryti išvardytų dalykų, dalis 2019–2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.282817171414131355332424151511111111443320192020Reguliariai dalyvauti laisvalaikio veiklojeKiekvieną savaitę išleisti nedidelę pinigų sumą sauBent kartą per mėnesį susitikti su draugais, giminaičiais ir pasivaišinti gėrimais,valgiaisBent dalį susidėvėjusių drabužių pakeisti naujais (ne dėvėtais)Turėti interneto prieigą asmeniniam naudojimui namuoseTurėti dvi poras geros būklės kasdienių batų (pvz., eiti į darbą)0102030358131518232528

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

16 metų ir vyresnių asmenų, kurie dėl lėšų stokos neturi arba negali daryti išvardytų dalykų, dalis 2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.2424151511111111443318181111886622224444333326262828111166 Visi 16 metų ir vyresni asmenysAukščiau skurdo rizikos ribosŽemiau skurdo rizikos ribosReguliariai dalyvauti laisvalaikioveiklojeKiekvieną savaitę išleisti nedidelępinigų sumą sauBent kartą per mėnesį susitikti sudraugais, giminaičiais ir pasivaišintigėrimais, valgiaisBent dalį susidėvėjusių drabužiųpakeisti naujais (ne dėvėtais)Turėti interneto prieigą asmeniniamnaudojimui namuoseTurėti dvi poras geros būklėskasdienių batų (pvz., eiti į darbą)01020304050

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal gyvenamąją vietovę

Created with Highcharts 6.1.4Proc.2424151511111111443324241414111199333324241212998822332525191914141212444424241818131313135533 Visi 16 metų ir vyresni asmenysMieste5 didžiuosiuose miestuoseKituose miestuoseKaimeReguliariai dalyvauti laisvalaikioveiklojeKiekvieną savaitę išleisti nedidelępinigų sumą sauBent kartą per mėnesį susitikti sudraugais, giminaičiais ir pasivaišintigėrimais, valgiaisBent dalį susidėvėjusių drabužiųpakeisti naujais (ne dėvėtais)Turėti interneto prieigą asmeniniamnaudojimui namuoseTurėti dvi poras geros būklėskasdienių batų (pvz., eiti į darbą)0102030

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Pagal amžiaus grupes

Created with Highcharts 6.1.4Proc.222223231515444419191111774422202013138810103328281717141414143328281818161618184416–24 metų25–39 metų40–54 metų55–64 metų65 metų ir vyresniReguliariai dalyvauti laisvalaikio veiklojeKiekvieną savaitę išleisti nedidelę pinigųsumą sau, savo malonumuiBent kartą per mėnesį susitikti su draugais,giminaičiais ir pasivaišinti gėrimais, valgiaisBent dalį susidėvėjusių drabužių pakeistinaujais (ne dėvėtais)Turėti dvi poras geros būklės kasdienių batų0102030

 


Daugiau:

Asmenų, gyvenančių namų ūkiuose, susiduriančiuose su išvardytais nepritekliais, dalis pagal regionus ir apskritis


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.