Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos (2021 m. leidimas)

Asmenys, gyvenantys skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje

 

Nuotr. iš Unsplash.com

Pagal apibrėžimą, priimtą strategijoje Europa 2020, Lietuvoje 2020 m. 24,8 proc. gyventojų (2019 m. – 26,3 proc.) gyveno skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje. Prie gyvenančių skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje priskiriami asmenys, kurie tenkina bent vieną iš šių sąlygų: gyvena skurdo rizikoje, susiduria su dideliu materialiniu nepritekliumi arba gyvena labai mažo darbo intensyvumo namų ūkiuose. Beveik 70 proc. skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje gyvenančių asmenų į šią asmenų grupę patenka pagal vieną iš trijų požymių, o kas šešioliktas (1,7 proc. visų gyventojų) – pagal visus tris požymius.


Asmenų, gyvenančių skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje, dalis 2020 m.

Pagal namų ūkio sudėtį skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje dažniausiai atsiduria vieni gyvenantys asmenys (50,7 proc.) ir vieni vaikus auginantys asmenys (51 proc.). Mažiausia skurdo rizikoje ir socialinėje atskirtyje gyvenančių asmenų dalis 2020 m. buvo namų ūkiuose, susidedančiuose iš dviejų suaugusių asmenų su vienu vaiku (13 proc.).

Mieste 2020 m. skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje gyveno 22,3 proc. asmenų, kaime – 29,8 proc., tai atitinkamai 0,9 ir 2,7 procentinio punkto mažiau negu 2019 m.


Asmenų, gyvenančių skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje, dalis pagal gyvenamąją vietovę 2016–2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.30,130,125,225,221,321,331,231,240,440,429,629,624,724,719,819,832,632,639,539,528,328,3242419,119,1323236,936,926,326,323,223,219,519,529,329,332,532,524,824,822,322,318,518,528,828,829,829,820162017201820192020 Visi asmenysMieste5 didžiuosiuose miestuoseKituose miestuoseKaime01020304050

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Asmenų, gyvenančių skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje, dalis pagal namų ūkio tipą 2019–2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.29,929,952,252,218,418,423,523,512,212,222,322,349,149,115,715,718,718,729,829,812,112,128,828,850,750,714,414,424,824,814,914,920,420,451,051,013,013,013,413,432,432,416,016,020192020 Namų ūkiai be vaikųVienas asmuoDu suaugę jaunesni nei 65 metų asmenys be vaikųDu suaugę asmenys, bent vienas 65 metų ar vyresnis, be vaikųTrys ar daugiau suaugusių asmenų be vaikų Namų ūkiai su vaikaisVienas suaugęs asmuo su vienu ar daugiau vaikųDu suaugę asmenys su 1 vaikuDu suaugę asmenys su 2 vaikaisDu suaugę asmenys su 3 ir daugiau vaikųTrys ar daugiau suaugusių asmenų su vaikais0510152025303540455055

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.