Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos (2021 m. leidimas)

Įverčių kokybės rodikliai

 

Įverčio tikslumui nurodyti pateikiami 95 procentų tikimybės pasikliautinųjų intervalų įverčiai. Vertinamo parametro pasikliautinasis intervalas – intervalas, kuriame tikroji parametro reikšmė yra su tikimybe 0,95. Rinkinyje pateikiamas intervalo įvertis:

,

čia  – įverčio  dispersijos įvertis.


Kai kurių rodiklių pasikliautinųjų intervalų (95 proc.) įverčiai

 

Pasikliautinieji intervalai

Vidutinės ekvivalentinės disponuojamosios pajamos, per metus, EUR

(10 180; 10 801)

Skurdo rizikos lygis

 

Visi asmenys

(19,3; 22,5)

vaikai iki 17 metų

(16,7: 23,4)

18–64 metų amžiaus vyrai

(14,0; 18,4)

65 metų ir vyresni vyrai

(20,3; 27,4)

18–64 metų amžiaus moterys

(14,6; 18,3)

65 metų ir vyresnės moterys

(39,5; 45,1)

Absoliutaus skurdo lygis

 

Visi asmenys

(4,3; 5,9)

vaikai iki 17 metų

(3,7; 7,5)

18–64 metų amžiaus vyrai

(4,2; 6,4)

65 metų ir vyresni vyrai

(1,8; 4,8)

18–64 metų amžiaus moterys

(4,0; 6,0)

65 metų ir vyresnės moterys

(3,6; 6,1)