Lietuvos gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos (2021 m. leidimas)

Bendrosios ir disponuojamosios pajamos

 

Nuotr. iš Unsplash.com

Vieno namų ūkio disponuojamosios pajamos 2020 m. sudarė vidutiniškai 1 318 EUR per mėnesį, o disponuojamosios pajamos vienam namų ūkio nariui – 605 EUR per mėnesį. Disponuojamosios pajamos, palyginti su 2019 m., padidėjo 13,6 proc. Didžiuosiuose miestuose vieno namų ūkio disponuojamosios pajamos buvo 45,8 proc. didesnės nei kituose miestuose ir 33 proc. didesnės nei kaime. Norint palyginti skirtingo dydžio ir sudėties namų ūkių pajamas, skaičiuojamos ekvivalentinės disponuojamosios pajamos (ekvivalentinės pajamos skaičiuojamos taikant modifikuotą EBPO skalę), kurios 2020 m. sudarė 883 EUR per mėnesį. Didžiausios ekvivalentinės disponuojamosios pajamos buvo namų ūkiuose, kuriuos sudarė du suaugę jaunesni nei 65 metų amžiaus asmenys (1 079 EUR) ir du suaugę asmenys su vienu vaiku (1 048 EUR), o mažiausios – vieno suaugusio asmens su vaikais ir vieno asmens namų ūkiuose (atitinkamai – 559 ir 669 EUR).

2020 m. 59 proc. namų ūkių pagrindinis pajamų šaltinis buvo samdomojo darbo pajamos. Šių namų ūkių ekvivalentinės disponuojamosios pajamos 10 proc. viršijo vidutines pajamas. Senatvės pensiją kaip pagrindinį pajamų šaltinį nurodė 26 proc. namų ūkių, jų pajamos sąlyginiam asmeniui sudarė 54 proc. vidutinių pajamų. Iš kitų socialinių išmokų gyveno 7 proc. namų ūkių, jų pajamos sąlyginiam asmeniui sudarė 39 proc. vidutinių pajamų.


Disponuojamųjų pajamų pinigais ir natūra dinamika 2019–2020 m.

Per mėnesį vienam namų ūkiui

Created with Highcharts 6.1.4EUR1 1601 1601 2371 2371 3961 3969879871 0081 0081 3181 3181 3841 3841 5751 5751 0811 0811 1841 18420192020 Visi namų ūkiaiMieste5 didžiuosiuose miestuoseKituose miestuoseKaime05001 0001 5002 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Ekvivalentinės pajamos per mėnesį

Created with Highcharts 6.1.4EUR7797799219216706706816818838831 0411 04173573579579520192020 Visi namų ūkiai5 didžiuosiuose miestuoseKituose miestuoseKaime02505007501 0001 250

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vieno namų ūkio piniginės disponuojamosios pajamos 2020 m. sudarė vidutiniškai 1 305 EUR per mėnesį, o ekvivalentinės piniginės disponuojamosios pajamos – 874 EUR per mėnesį. Piniginės disponuojamosios pajamos vienam namų ūkiui, palyginti su 2019 m., padidėjo 13,2 proc.

Disponuojamosios pajamos natūra reikšmingos buvo tik kaimo namų ūkiuose. Čia jos sudarė 1,7 proc. visų disponuojamųjų pajamų (miesto namų ūkiuose – tik 0,8 proc.). Skaičiuojant pajamų nelygybės ir skurdo rizikos rodiklius, į disponuojamąsias pajamas natūra neatsižvelgiama.


Bendrosios namų ūkių pajamos pagal gyvenamąją vietovę 2020 m.
Vienam namų ūkiui per mėnesį, EUR

 

 

Visi namų ūkiai

Mieste

iš jų

Kaime

5 didžiuosiuose miestuose

kituose miestuose

Bendrosios piniginės pajamos

1

1 769,9

1 896,5

2 188,1

1 434,9

1 511,5

Mokesčiai ir socialinio draudimo įmokos

2

461,0

518,2

621,6

354,6

344,2

Piniginė parama kitiems namų ūkiams

3

4,2

4,6

5,1

3,9

3,3

Piniginės disponuojamosios pajamos

4 = 1 – 2 – 3

1 304,7

1 373,7

1 561,4

1 076,5

1 163,9

Samdomojo darbo pajamos natūra

5

8,2

9,0

13,1

2,4

6,5

Savarankiško darbo pajamos natūra

6

5,3

1,0

0,7

2,4

13,5

Disponuojamosios pajamos pinigais ir natūra

7 = 4 + 5 + 6

1 318,2

1 384,0

1 575,2

1 081,3

1 184,0Namų ūkių piniginių disponuojamųjų pajamų struktūra pagal gyvenamąją vietovę 2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.60,062,864,558,953,112,08,38,18,721,023,523,420,430,123,83,74,66,11,11,40,50,60,50,90,40,40,40,40,40,3Samdomojo darbo pajamosSavarankiško darbo pajamosSocialinės išmokosPajamos iš turto, nuomosKitos pajamosGrąžintas pajamų mokestis, piniginė parama kitiems namų ūkiams (+ / -) Visi namų ūkiaiMieste5 didžiuosiuose miestuoseKituose miestuoseKaime05101520253035404550556065707580859095100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Piniginės disponuojamosios pajamos 2020 m.

Pagal gyvenamąją vietovę
Per mėnesį

Created with Highcharts 6.1.4EUR1 3051 3051 3741 3741 5611 5611 0761 0761 1641 1645995996286287007005085085385388748749199191 0311 031732732782782Vienam namų ūkiuiVienam namų ūkio nariuiEkvivalentinės pajamos Visi namų ūkiaiMieste5 didžiuosiuose miestuoseKituose miestuoseKaime05001 0001 5002 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagal pagrindinį pajamų šaltinį
Per mėnesį

Created with Highcharts 6.1.4EUR1 6231 6232 1692 1695475474964961 8981 8986446448998993993992212211 1581 1589659651 3261 3264734733433431 6321 632Vienam namų ūkiuiVienam namų ūkio nariuiEkvivalentinės pajamosSamdomojo darbo pajamosSavarankiško darbo pajamos pinigaisSocialinės išmokos senatvėjeKitos socialinės išmokosKitos pajamos05001 0001 5002 0002 500

 

Pagal namų ūkio tipą 
Per mėnesį

Created with Highcharts 6.1.4EUREUR1 0581 0586626621 6011 6011 0561 0562 0812 0811 9081 9088978971 9251 9252 2252 2252 0392 0392 4532 4536616616626628018015285286346345315313543546426425565563923925245248368366626621 0671 0677047049749749169165575571 0351 0351 0121 012765765907907Vienam namų ūkiuiVienam namų ūkio nariuiEkvivalentinės pajamos Namų ūkiai be vaikųVienas asmuoDu suaugę jaunesni nei 65 metų asmenys be vaikųDu suaugę asmenys, bent vienas 65 metų ar vyresnis, be vaikųTrys ar daugiau suaugusių asmenų be vaikų Namų ūkiai su vaikaisVienas suaugęs asmuo su vienu ar daugiau vaikųDu suaugę asmenys su 1 vaikuDu suaugę asmenys su 2 vaikaisDu suaugę asmenys su 3 ir daugiau vaikųTrys ar daugiau suaugusių asmenų su vaikais02004006008001 0001 2001 4001 6001 8002 0002 2002 4002 600

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Darbo pajamų ir socialinių išmokų dalis piniginėse disponuojamosiose pajamose pagal namų ūkio tipą 2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.Proc.66,166,159,159,185,385,331,831,877,977,979,979,975,175,184,184,180,380,366,866,879,279,255,455,449,249,273,373,325,125,164,664,666,266,261,961,966,766,769,269,259,559,564,264,229,929,934,834,811,811,864,764,719,519,514,714,723,023,011,711,712,812,822,222,216,916,922,622,628,528,52,82,859,859,811,211,21,91,90,30,31,21,20,40,40,30,37,17,1Darbo pajamosiš jų samdomojo darbo pajamosSocialinės išmokosiš jų socialinės išmokos senatvėje Namų ūkiai be vaikųVienas asmuoDu suaugę jaunesni nei 65 metų asmenys be vaikųDu suaugę asmenys, bent vienas 65 metų ar vyresnis, be vaikųTrys ar daugiau suaugusių asmenų be vaikų Namų ūkiai su vaikaisVienas suaugęs asmuo su vienu ar daugiau vaikųDu suaugę asmenys su 1 vaikuDu suaugę asmenys su 2 vaikaisDu suaugę asmenys su 3 ir daugiau vaikųTrys ar daugiau suaugusių asmenų su vaikais051015202530354045505560657075808590

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau:

Namų ūkių piniginių disponuojamųjų pajamų sudėtis pagal gyvenamąją vietovę

Disponuojamosios namų ūkių pajamos pagal regionus

Piniginės disponuojamosios pajamos pagal regionus


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.