Logotipas

 

 

 

Naujienos!

1. Patvirtintos 2024 m. Intrastato ribos

 


Atnaujinimo data: 2023-11-07


Intrastatas – duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybą prekėmis su Europos Sąjungos valstybėmis surinkimo sistema. Europos Sąjungoje Intrastato sistema buvo sukurta 1993 m. sausio 1 d. Lietuvoje Intrastato sistema buvo įdiegta 2004 m. gegužės 1 d.

Prekybos prekėmis tarp valstybių narių statistiniai duomenys yra renkami vadovaujantis 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje ir 2020 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/1197, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje, nustatomos techninės specifikacijos ir tvarka.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 10 d. nutarimą Nr. 1086 „Dėl užsienio prekybos ir pridėtinės vertės mokesčio duomenų rinkimo tvarkos“ Lietuvoje Intrastato duomenų rinkimo ir kaupimo funkcijas atlieka Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Lietuvos statistikos departamentas metodiškai vadovauja visiems darbams, susijusiems su Intrastato duomenų rinkimu, juos koordinuoja, rengia Lietuvos tarptautinės prekybos prekėmis statistinę informaciją pagal Ekstrastato ir Intrastato sistemų surinktus duomenis.


Atnaujinimo data: 2022-11-16


Eil. Nr.

Apskrities pavadinimas

Apskrities kodas

1.

  Alytaus apskritis

A

2.

  Kauno apskritis

K

3.

  Klaipėdos apskritis

L

4.

  Marijampolės apskritis

M

5.

  Panevėžio apskritis

P

6.

  Šiaulių apskritis

S

7.

  Tauragės apskritis

J

8.

  Telšių apskritis

T

9.

  Utenos apskritis

U

10.

  Vilniaus apskritis

V

 

Kodas

Pavadinimas

1

Jūrų transportas

2

Geležinkelio transportas

3

Kelių transportas

4

Oro transportas

5

Pašto siuntos

7

Stacionarusis transportas

8

Vidaus vandenų transporto priemonės

9

Savaeigės transporto priemonės

 

 

Reikšmė

Jei reikalaujama,
nurodoma vieta

„Incoterm" kodas

„Incoterm" ICC/ECE, Ženeva

EXW

Iš įmonės

Įmonės vieta

FCA

Franko vežėjas

Sutarta vieta

FAS
 

Franko/ pristatymo vieta prie laivo

Sutartas pakrovimo uostas
 

FOB

Franko laivo denis

Sutartas pakrovimo uostas

CFR

Kaina ir frachtas (C&F)

Sutartas paskirties uostas

CIF

Kaina, draudimas ir frachtas

Sutartas paskirties uostas
 

CPT
 

Transportavimas apmokėtas iki ...

Sutarta paskirties vieta
 

CIP
 

Transportavimas ir draudimas apmokėtas iki ...

Sutarta paskirties vieta

 

DAT
 

Pristatyta į terminalą
 

Sutartas terminalas paskirties uoste arba paskirties vietoje

DAP

Pristatyta į vietą

Sutarta paskirties vieta

DDP
 

Pristatyta, muitas sumokėtas

Sutarta paskirties vieta importuojančioje šalyje

XXX
 

 

 

Kiti nei pirmiau nurodyti pristatymo terminai 

Tiksliai nurodomos sutartyje nustatytos sąlygos
Nuo 2011 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja tarptautinės prekybos terminų „Incoterms 2010" redakcija.
 


Nuo 2011 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja tarptautinės prekybos terminų „Incoterms 2010" redakcija.

Palyginti su „Incoterms 2000", naujoje redakcijoje atsisakyta DDU (Pristatyta, muitas nesumokėtas), DAF (Perduota pasienyje),
DEQ (Perduota krantinėje), DES (Perduota laive) kodų ir pridėti du nauji:
 1) DAP Pristatyta į vietą,
 2) DAT Pristatyta į terminalą.

 

Reikšmė

Jei reikalaujama,
nurodoma vieta

„Incoterm" kodas

„Incoterm" ICC/ECE, Ženeva

EXW

Iš įmonės

Įmonės vieta

FCA

Franko vežėjas

Sutarta vieta

FAS
 

Franko/ pristatymo vieta prie laivo

Sutartas pakrovimo uostas
 

FOB

Franko laivo denis

Sutartas pakrovimo uostas

CFR

Kaina ir frachtas (C&F)

Sutartas paskyrimo uostas

CIF

Kaina, draudimas ir frachtas

Sutartas paskyrimo uostas

CPT
 

Transportavimas apmokėtas iki ...

Sutarta paskyrimo vieta
 

CIP
 

Transportavimas ir draudimas apmokėtas iki ...

Sutarta paskyrimo vieta
 

DAF
 

Perduota iki sienos
 

Sutarta pristatymo vieta pasienyje

DES

Perduota laive

Sutartas paskyrimo uostas

DEQ
 

Perduota krantinėje
 

Po muitinės formalumų atlikimo, (...) sutartas uostas

DDU
 

Pristatyta, muitas nesumokėtas

Sutarta paskyrimo vieta importuojančioje šalyje

DDP
 

Pristatyta, muitas sumokėtas

Sutarta paskyrimo vieta importuojančioje šalyje

XXX
 

Kiti nei pirmiau nurodyti pristatymo terminai

Tiksliai nurodomos sutartyje nustatytos sąlygos


Papildoma informacija (jei reikalinga)
   1) vieta konkrečios valstybės narės teritorijoje;
   2) vieta kitoje valstybėje narėje;
   3) kita (vieta ne Bendrijos teritorijoje).

Šalies pavadinimas

Šalies kodas

Airija

IE

Austrija

AT

Belgija

BE

Bulgarija

BG

Čekija

CZ

Danija

DK

Estija

EE

Graikija

GR

Ispanija

ES

Italija

IT

Kipras

CY

Kroatija

HR

Latvija

LV

Lenkija

PL

Lietuva

LT

Liuksemburgas

LU

Malta

MT

Nyderlandai

NL

Portugalija

PT

Prancūzija

FR

Rumunija

RO

Slovakija

SK

Slovėnija

SI

Suomija

FI

Švedija

SE

Vengrija

HU

Vokietija

DE

Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)1

XI1


1 Nuo 2021 m. sausio 1 d. pradėtas taikyti Protokolas dėl Airijos ir Šiaurės Airijos. Prekybos prekėmis su Šiaurės Airija statistiniai duomenys ir toliau turi būti teikiami Intrastato statistinėse ataskaitose.

Šalies pavadinimas

Šalies kodas

Airija

IE

Austrija

AT

Belgija

BE

Bulgarija

BG

Čekija

CZ

Danija

DK

Estija

EE

Graikija

GR

Ispanija

ES

Italija

IT

Kipras

CY

Kroatija

HR

Latvija

LV

Lenkija

PL

Lietuva

LT

Liuksemburgas

LU

Malta

MT

Nyderlandai

NL

Portugalija

PT

Prancūzija

FR

Rumunija

RO

Slovakija

SK

Slovėnija

SI

Suomija

FI

Švedija

SE

Vengrija

HU

Vokietija

DE

Jungtinė Karalystė1

GB1


1 Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė nebėra Europos Sąjungos valstybė narė, tačiau prasidėjo pereinamasis laikotarpis, kuris truks bent iki 2020 m. gruodžio 31 d. Prekybos prekėmis su Jungtine Karalyste statistiniai duomenys ir toliau turi būti teikiami Intrastato statistinėse ataskaitose.


Šalies pavadinimas

Šalies kodas

Airija

IE

Austrija

AT

Belgija

BE

Bulgarija

BG

Čekija

CZ

Danija

DK

Estija

EE

Graikija

GR

Ispanija

ES

Italija

IT

Didžioji Britanija

GB

Kipras

CY

Latvija

LV

Lenkija

PL

Lietuva

LT

Liuksemburgas

LU

Malta

MT

Nyderlandai

NL

Portugalija

PT

Prancūzija

FR

Rumunija

RO

Slovakija

SK

Slovėnija

SI

Suomija

FI

Švedija

SE

Vengrija

HU

Vokietija

DE

 

Šalies pavadinimas

Šalies kodas

Airija

IE

Austrija

AT

Belgija

BE

Bulgarija

BG

Čekija

CZ

Danija

DK

Estija

EE

Graikija

GR

Ispanija

ES

Italija

IT

Didžioji Britanija

GB

Kipras

CY

Latvija

LV

Lenkija

PL

Lietuva

LT

Liuksemburgas

LU

Malta

MT

Nyderlandai

NL

Portugalija

PT

Prancūzija

FR

Rumunija

RO

Slovakija

SK

Slovėnija

SI

Suomija

FI

Švedija

SE

Vengrija

HU

Vokietija

DE

Šalies pavadinimas

Šalies kodas

Airija

IE

Austrija

AT

Belgija

BE

Bulgarija

BG

Čekija

CZ

Danija

DK

Estija

EE

Graikija

GR

Ispanija

ES

Italija

IT

Didžioji Britanija

GB

Kipras

CY

Latvija

LV

Lenkija

PL

Lietuva

LT

Liuksemburgas

LU

Malta

MT

Nyderlandai

NL

Portugalija

PT

Prancūzija

FR

Rumunija

RO

Slovakija

SK

Slovėnija

SI

Suomija

FI

Švedija

SE

Vengrija

HU

Vokietija

DE

2024 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2024 m. Kombinuotoji nomenklatūra (ZIP)

2023 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2023 m. Kombinuotoji nomenklatūra (ZIP)

2022 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2022 m. Kombinuotoji nomenklatūra (ZIP)

2021 m. 

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2021 m. Kombinuotoji nomenklatūra (ZIP)

Reglamentas, kuriuo iš dalies keičiama 2021 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

2020 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2020 m. Kombinuotoji nomenklatūra (ZIP)

2019 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2019 m. Kombinuotoji nomenklatūra (ZIP)

2018 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2018 m. Kombinuotoji nomenklatūra (ZIP)

2017 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2017 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)
Atkreipiame dėmesį, kad dėl Suderintos sistemos atnaujinimo Kombinuotosios nomenklatūros redakcijoje, įsigaliosiančioje 2017 m. sausio 1 d., pasikeitimų bus daugiau nei įprastai.

2016 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2016 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

2015 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2015 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

2014 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2014 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

Reglamentas, kuriuo iš dalies keičiama 2014 m. Kombinuotoji nomenklatūra (subpozicijoje 9619 00) (PDF)

2013 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2013 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

2012 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2012 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

2011 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2011 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

Reglamentas, kuriuo iš dalies keičiama 2011 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)
(subpozicijose 8443 31 ir 8528 71)

2010 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2010 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

2009 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2009 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

2008 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2008 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

2007 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2007 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

2006 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2006 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

2005 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2005 m. Kombinuotoji nomenklatūra (PDF)

2004 m.

Reglamentas, kuriuo patvirtinta 2004 m. Kombinuotoji nomenklatūra (ZIP)


Integruotas tarifas (LITAR)


 

Valstybės duomenų agentūra

Tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų statistikos skyrius

El. p. intrastat@stat.gov.lt

Skyriaus vedėja

Irena Jocienė

Tel. +370 634 36 383

El. p. irena.jociene@stat.gov.lt

Patarėja

Gitana Vanagaitė

Tel. +370 681 75 342

El. p. gitana.vanagaite@stat.gov.lt

Vyriausioji specialistė

Edita Pavasarienė

Tel. +370 631 80 143

El. p. edita.pavasariene@stat.gov.lt

 

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

Muitinės informacijos skyrius

Konsultacijos Intrastato ataskaitų pildymo, pateikimo ir priėmimo klausimais teikiamos

Tel. (8 5) 266 5000
El. p.  info@lrmuitine.lt

Muitinės informacinių sistemų centras

Muitinės informacinių technologijų paslaugų centras

Dėl muitinės elektroninių paslaugų gavėjų registravimo ir Duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybos srautus su Europos Sąjungos šalimis narėmis surinkimo ir apdorojimo sistemos (IDAIS) nesklandumų kreiptis

Tel. (8 5) 236 2302 

El. p. ITPC@lrmuitine.lt


Atnaujinimo data: 2023-01-02