Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė Lietuvoje
(2021 m. leidimas)

Daiktų internetas

 

 

   Daiktų internetas įmonėse


2021 m. pradžioje 28,4 proc. įmonių naudojo daiktų interneto įrenginius ar sistemas (2020 m. – 19,4 proc.). 22,5 proc. įmonių šiuos įrenginius naudojo patalpų apsaugai, 8,7 proc. – logistikos valdymui, 7,3 proc. – energijos vartojimo valdymui, 7,6 proc. – būkle pagrįstai techninei priežiūrai, 5,7 proc. – gamybos procesams, 5,3 proc. – klientams aptarnauti ir 6,5 proc. įmonių daiktų interneto įrenginius ar sistemas naudojo kitiems tikslams.


Įmonės, naudojančios daiktų internetą 2021 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.28,428,422,522,58,78,77,67,67,37,36,56,55,75,75,35,324,424,419,119,17,27,25,45,45,35,35,45,43,83,84,74,740,940,933,833,812,512,514,114,112,912,99,39,312,112,16,46,460,560,547,147,124,024,027,427,428,628,619,019,018,618,613,113,1 Visos įmonės10–49 darbuotojai50–249 darbuotojai250 ir daugiau darbuotojų Visi daiktų internetoįrenginiai ar sistemosIšmaniosios signalizacjos,dūmų detektoriai, durųspynos, apsaugos kamerospatalpų apsaugaiJudėjimo ar techninėsbūklės jutikliai logistikosvaldymuiJutikliai, mašinų artransporto priemoniųtechninei priežiūrai stebėtiIšmanieji skaitikliai, lemposar termostatai energijossuvartojimo optimizavimuiKiti daiktų internetoįrenginiai ar sistemosJutikliai ar RDA žymosgamybos procesostebėjimui arbaautomatizavimuiIšmaniosios kameros arjutikliai, klientų veiklaistebėti arba pasiūlyti jiemsindividualizuotą pirkimosutartį020406080

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.