Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė Lietuvoje
(2021 m. leidimas)

Dirbtinis intelektas

 

 

   Dirbtinis intelektas įmonėse


2021 m. pradžioje 4,5 proc. įmonių naudojo dirbtinio intelekto (DI) technologijas. 1,6 proc. įmonių naudojo rašytinės kalbos analizę, 0,8 proc. – sakytinės kalbos keitimą kompiuterio skaitomu formatu, 0,9 proc. – rašytinės ir sakytinės kalbos generavimą, 1,5 proc. – objektų ir asmenų atpažinimą pagal atvaizdus, 1,2 proc. – mašinų mokymąsi, 2,3 proc. – darbo procesų automatizavimą, 0,9 proc. – aplinkos stebėjimu pagrįstus automatizuotus sprendimus sudarant sąlygas mašinų fiziniam judėjimui.


Įmonės, naudojančios DI technologijas 2021 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.4,54,52,32,31,61,61,51,51,21,20,90,90,90,90,80,83,23,21,61,61,21,20,90,90,80,80,80,80,70,70,70,77,77,73,83,83,03,03,13,12,32,31,11,11,31,31,11,118,818,811,911,94,04,07,97,95,05,01,71,74,04,02,12,1 Visos įmonės10–49 darbuotojai50–249 darbuotojai250 ir daugiau darbuotojų Visos dirbtinio intelektotechnologijosĮvairių darbo procesųautomatizavimasRašytinės kalbos analizėObjektų ar asmenųatpažinimas pagal atvaizdusMašinų mokymąsisduomenų analizeiRašytinės ar sakytinėskalbos generavimasAplinkos stebėjimu pagrįstiautomatizuoti sprendimaisudarant sąlygas mašinųfiziniam judėjimuiSakytinės kalbos keitimaskompiuterio skaitomuformatu05101520

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

DI programinė įranga ar sistemos dažniausiai naudojamos verslo administravimo procesams organizuoti (1,5 proc.), gamybos procesams (1,4 proc.) ir IT saugai užtikrinti (1,4 proc.).


DI programinės įrangos ar sistemų naudojimo tikslai įmonėse 2021 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.4,44,41,51,51,41,41,41,41,21,20,90,90,60,60,50,53,23,21,31,30,90,90,80,81,01,00,60,60,40,40,30,37,47,41,91,92,82,82,92,91,81,81,61,60,50,51,41,418,618,65,75,76,76,76,96,94,84,83,13,15,25,22,62,6 Visos įmonės10–49 darbuotojai50–249 darbuotojai250 ir daugiau darbuotojų Visi dirbtinio intelektonaudojimo tikslaiVerslo administravimoprocesams organizuotiGamybos procesamsIT saugaiRinkodarai ar pardavimamsĮmonėms valdytiLogistikaiŽmogiškųjų ištekliųvaldymui arba įdarbinimui05101520

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.